اعتبار و اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات

اعتبار و اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات
اعتبار و اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات|50684066|zt

حجم فایل : 202.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 44
از نفس خودم جدائيم ده يا رب
وز قيد خودم رهـــائيم ده يا رب
بيگانه ز آشناي خويشم گردان
يعني به خود آشنائيم ده يا رب
خواجه عبدالله انصاري اعتبار و اعتماد
ابزار گردآوری اطلاعات اعتماد

(Reliability) تعریف:
اعتماد یا قابلیت تکرار: درجه ثبات بین تکرار اندازه گیری در شرایط یکنواخت را درجه اعتماد آن اندازه گیری گویند.
قابلیت اعتماد یک آزمون به این معنی است که در صورت تکرار، نتایج کاملا یکنواخت یا تقریبا یکنواخت بدست دهد.
قابلیت تکرار به معنای بالا بودن نسبت جوابهای صحیح به کل جوابهاست که با تعیین شاخصهای خام (Crude Index) و شاخص استحکام (Consistency Index) اندازه گیری می شود.
قابلیت اطمینان یا اعتماد (Precision) آن است که اندازه گیری مکرر در یک شخص و در شرایط یکسان نتیجه ای همانند به دست دهد. علت قابل اعتماد نبودن 1- خطای آزمایش شونده (بیمار)
2- خطای آزمایش کننده (کارمند)
3- خطای روش آزمایش

مثال: وزن یک نفر را چند بار با یک دستگاه اندازه گیری می نماییم. اگر همیشه عدد 56 کیلوگرم را نشان دهد یعنی آزمایش از اعتماد خوبی برخوردار است ولی اگر یک بار 58 ویک بار 56 و یک بار 53 نشان دهد یعنی آزمایش قابل اعتماد نیست. علل دیگر قابل اعتماد نبودن 4- کوچک بودن حجم نمونه ( خطای نمونه گیری)
5- گردآوری داده ها به روشی غیر استاندارد و با ساخته های ضعیف ( بدی واژه پردازی پرسشنامه، کم بودن آموزش پرسشگران)
6- بدی طبقه بندی داده ها (ناشی از بی دقتی در هنگام گردآوری داده ها)
ارزیابی
شاخص خام و شاخص استحکام آزمایش قند خون شاخص خام آزمایش قند خون a+d
a+b+c+d


a و d هر دو تعداد جوابهای صحیح این آزمایش را بیان می کنند ( افراد مثبت و منفی واقعی) شاخص استحکام آزمایش قند خون a
(a+b+c+d) – d


این شاخص حداکثر می تواند 1 باشد و هر چه به 1 نزدیکتر باشد استحکام جواب مثبت این آزمایش بیشتر خواهد بود. Two Reliability Estimates Test-Retest
more conservative
lower-bound estimate
Internal Consistency (Cronbach’s )
change over time doesn’t affect
upper-bound estimate Test-Retest فرآیند بازآزمایی چنین است که افراد، پرسشنامه را تکمیل نموده و این فرآیند چند هفته بعد تکرار می شود. اگر دانش، دیدگاه و یا نگرش افراد تغییر نکرده باشد پاسخها نیز به همان صورت خواهد بود.
همبستگی بین دو دسته اطلاعات را محاسبه کرده چنانچه 7/0 r= یا بالاتر باشد مناسبت اعتماد پرسشنامه تایید می شود.
این تعداد نمونه باید از تعداد کل نمونه مورد بررسی حذف شوند.<b...مطالب دیگر:
📖پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 2 مدیریت بازرگانی و دولتی📖پاورپوینت نمک طعام یددار📖پاورپوينت تعریف هویت جنسی📖پاورپوینت نقش تغذیه در بیماران سرطانی📖پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی درس📖پاورپوینت تعریف حسابدهی📖پاورپوینت بیماری های دهان و دندان📖پاورپوینت كارگاه آموزشی مهارت های فرزندپروری📖پاورپوینت عوامل آلوده کننده آب📖پاورپوینت چگونگی برقراری ارتباط و مهارت ارتباطی📖پاورپوینت معیارهای تشخیصی دیابت📖پاورپوینت آشنایی با انواع مهندسی ها📖پاورپوینت خواب رفتگی انگشتان دست📖پاورپوینت تعریف دانایی صفر📖پاورپوینت بافتهای پوستی📖پاورپوینت توسعه عدالت آموزشی📖دانلود پاورپوینت مدیریت نیروی انسانی و مدیریت دانش📖پاورپوینت آشنایی با بیماری سرطان📖پاورپوینت مدیریت و راهبری ایمنی📖پاورپوینت بهداشت دهان و دندان📖پاورپوینت ویژگیهای نظام خدماتی مطلوب وارباب رجوع📖پاورپوینت معرفی اجمالی نهج‌ البلاغه📖پاورپوینت انواع مختلف حافظه های ثانوی📖پاورپوینت پاسخهای ایمنی اختصاصی📖پاورپوینت چرخه حیات نرم افزار با در نظر گرفتن معماری