عایق های حرارتی

عایق های حرارتی
عایق های حرارتی|50683127|zt

حجم فایل : 623.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 19


1- جزئيات عايقکاري کرسي چيني آجري ساختمان
2- جزئيات نصب عايق زير کف سازي داخلي
3- جزئيات نصب عايق در زير شيب پله‌هاي خارجي
4- جزئيات نصب عايق مابين ديوار آجري و سنگ پلاک خارجي
5- جزئيات نصب عايق در تقاطع قاب پنجره با ديوار
6- جزئيات نصب عايق مابين کاشيکاري داخلي و ديوار آجري 15 سانت خارجي
7- جزئيات نصب عايق مابين پانل گچي پيش ساخته و تخته کوبي داخلي
8- جزئيات نصب عايق مابين دو ديوار آجري
9- جزئيات نصب عايق مابين ديوار آجري خارجي و ورق پيش ساخته گچي داخلي
10- جزئيات نصب عايق در کف پنجره سنگي
11- جزئيات نصب عايق ما بين ديوار بتوني خارجي و ديوار آجري داخلي
12- جزئيات نصب عايق مابين پائل گچي و ورق ايرانيت پوششي از خارج
13- جزئيات نصب عايق در محدوده دستانداز پشت بام
14- جزئيات نصب عايق زير سقف نهايي
15- جزئيات نصب عايق در تقاطع ديوار خارجي با سقف مياني









جزئيات عايقكاری كرسی چينی آجری ساختمان

1- ازاره بتوني خارجي
2- عايق رطوبتي
3- ديوار آجري
4- اندود داخلي
5- محافظ رطوبتي
6- اتصالات
7- شبكه چوبي
8- عايق حرارتي
9- ازاره چوبي
10- كف سازي
11- ملات ماسه و سيمان
12- بتون كف
13- محافظ رطوبتي
14- بتون مگر5 سانتي متر
15- خشكه چيني بلوكاژ
16- خاك كوبيده شده
17- كرسي چيني جزئيات نصب عايق زير كف سازي داخلي 1- نما سازي خارجي
2- عايق حرارتي
3- محافظ رطوبتي
4- اندود داخلي
5- ازاره سنگي يا چوبي داخلي
6- كف سازي
7- ملات ماسه و سيمان
8- محافظ رطوبتي
9- عايق حرارتي
10- اندود خارجي
11- سقف پيلوت جزئيات نصب عايق در زير شيب پله هاي خارجي 1- سنگ پله
2- طاق ضربي
3- محافظ رطوبتي
4- عايق حرارتي
5- اتصالات با فواصل معين
6- توري سيمي يا رابيتس
7- اندود داخلي گچ و خاك جزئيات نصب عايق مابين ديوار آجري و سنگ پلاک خارجي 1- اندود خارجي
2- ديوار آجري
3- اتصالات با واشر پلاستيكي با فواصل معين
4- توري گالوانيزه
5- سنگ پلاك يا اندود داخلي
6- عايق حرارتي
7- دو غاب سيماني
8- محافظ رطوبتي جزئيات نصب عايق در تقاطع قاب پنجره با ديوار
1- سنگ نما
2- دو غاب سيماني
3- قاب پنجره
4- قاب چوبي يا سنگي
5- كف پنجره سنگي
6- شبكه چوبي
7- اتصالات
8- نماي داخلي (چوب و يا ورق گچي پيش ساخته(
9- محافظ رطوبتي
10- عايق حرارتي
جزئيات نصب عايق مابين کاشيکاري داخلي و ديوار آجري 15 سانت خارجي 1- اندود خارجي يا داخلي
2- آجر به صورت كله و راسته با فواصل مشخص شده
3- عايق ...



مطالب دیگر:
ریاضی چهارم تساوی کسرهاریاضی چهارم جمع و تفریق کسرهاریاضی چهارم دبستان احتمالات ترکیب و اشتراک پیشامدهاریاضی چهارم دبستان الگوهاریاضی چهارم دبستان تقسیم بر عدد دو رقمیریاضی چهارم دبستان تقسیم و بخش پذیریریاضی چهارم دبستان جلسه پنجم جمع و تفریق کسرهاریاضی چهارم دبستان مبحث اندازه گیری زاویهریاضی چهارم دبستان مبحث جمع و تفریق عدد اعشاریریاضی چهارم دبستان مبحث زاویهریاضی چهارم دبستان مبحث عدد اعشاریریاضی چهارم دبستان مبحث عدد مخلوطریاضی چهارم دبستان مبحث اندازه گیری زاویهریاضی چهارم دبستان مبحث اندازه گیری زمانریاضی چهارم دبستان مبحث زاویهریاضی چهارم دبستان محاسبه حاصل ضربریاضی چهارم دبستان محاسبه های تقریبیریاضی چهارم دبستانریاضی دبستان بخش تقسیمریاضی دبستان فصل پنجمریاضی دبستان تقسیم بر عدد یک رقمیریاضی دبستان مبحث تم 19ریاضی دبیرستان کاربرد مثلثاتریاضی دوم اشکال هندسیریاضی دوم تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری