دانلود تحقیق در موردپردازش تصوير

دانلود تحقیق در موردپردازش تصوير
دانلود تحقیق در موردپردازش تصوير|50529284|zt

نام فایل : پردازش تصوير


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 56


حجم : 3 مگابایتپردازش تصوير

بسمه‌تعالي
كشف لبه (Edge Detection)

انسان مي تواند بسياري از اشياء را از روي تصوير خطوط آنها شناسايي كند
مثال: تصاوير كارتوني
سيستم بينايي انسان قبل از بازشناسي رنگ يا شدت روشنايي، نوعي كشف لبه انجام مي دهد.
بنابراين انجام كشف لبه قبل از تفسير تصاوير در سيستمهاي خودكار منطقي به نظر مي رسد.
انجام عمليات كشف لبه، پردازش مهمي در بسياري از سيستمهاي بينايي مصنوعي محسوب مي شود.
كشف لبه (Edge Detection)

لبه چيست؟ به تغييرات ناگهاني محلي در روشنايي تصوير لبه گفته مي شود.
لبه ها عموماً در مرز دو ناحيه اتفاق مي افتند.
لبه ها ويژگي مهمي در پردازش تصوير هستند.
تغييرات ناشي از نويز لبه نيستند
تصاوير واقعي نويزي هستند.
كشف لبه در تصاوير نويزي كار دشواري است.
تغييرات ناشي از سايه نيز لبه نيست.

لبه هاي ايده آل


لبه هاي نويزي


كشف لبه

تعاريف
يك نقطة لبه، نقطه اي است كه در محل آن تغييرات محلي روشنايي وجود دارد.
يك آشكارساز لبه، الگوريتمي است كه لبه ها را در يك تصوير محاسبه مي كند.
يك كانتور، يك مسير بسته ناشي از مرزهاي يك شي است
دنبال كردن لبه، فرايند جستجوي تصوير براي يافتن كانتورها است.

فرايند كشف لبه با دو پديده مواجه است
لبه هاي كشف شده
لبه هاي واقعي كه اطلاعات مفيد تصوير بوده و منطبق بر مرزهاي تصوير است.
لبه هاي كاذب كه مطابق لبه هاي واقعي نبوده و ناشي از نويز است
لبه هاي گم شده
لينك كردن لبه ها مي تواند مشكل لبه هاي گم شده را ترميم كند
دنبال كردن لبه، به كمك لبه هاي كشف و ترميم شده، كانتورها را پيدا مي كند.

تعيين محل لبه

1- كشف قطعه لبه هاي خطي كوچك (خرده لبه)
2- گردآوري خرده لبه ها به منظور ايجاد لبه


آشكارسازي خرده لبه
با استفاده از عملگر تفاضل (از دو كليشة عمود بر هم استفاده ميكنند)
با استفاده از كليشه هاي لبه (از چندين كليشه استفاده ميكنند)
با انطباق مدلهاي پارامتريك

نويز مي تواند اثر منفي بر روي كشف لبه بگذارد.
كشف لبه به كمك تفاضل

لبه محلي است كه در آن تغييرات رخ مي دهد
اندازه گيري تغييرات مي تواند به كمك مشتق انجام شود.
بيشترين تغييرات به معناي ماكزيمم شدن مشتق اول و صفر شدن مشتق دوم مي شود.
كشف لبه به كمك تفاضل

گراديان: برداري است كه حداكثر نرخ تغييرات روشنايي f(x,y) را ارائه مي كند

كشف لبه به كمك تفاضل

گراديانجهت گراديان:
....مطالب دیگر:
🔑تحقیق مدیریت کیفیت کل (TQM)🔑تحقیق بررسی سیستم انبار و موجودی شرکت تهویه🔑تحقیق تکنولوژی گروه (Group Technology)🔑تحقیق مدیریت تولید🔑تحقیق طراحی کارخانه🔑پرسشنامه ناگویی عاطفی🔑پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)🔑پرسشنامه مدیریت عملکرد🔑پرسشنامه بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران🔑پرسشنامه عوامل موفقیت بر پیاده سازی مدیریت دانش🔑پرسشنامه عوامل موثر بر خلاقیت🔑پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (RSES)🔑پرسشنامه سنجش و ارزیابی هوش هیجانی بر اساس مدل پالمر و استوف🔑پرسشنامه سنجش و ارزیابی رضایت شغلی🔑پرسشنامه سلامت عمومی GHQ🔑پرسشنامه رضایت شغلی🔑پرسشنامه بررسی تأثیرات به کارگیری و استقرار عملی دولت الکترونیک بر مهارت ها و توانمندی های کارکنان🔑پرسشنامه انگیزش هرمنس🔑پاورپوینت اکوتوریسم و تاثیرات آن بر روی محیط زیست🔑گزارش بازدید درس هیدرولوژی رشته محیط زیست🔑پاورپوینت آشنایی با سبک ها و اندیشه های معماران بزرگ جهان🔑پاورپوینت سازه های فشاری🔑پاورپوینت مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS)🔑تحقیق مدیریت منابع انسانی و بهره وری🔑پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید