دانلود تحقیق در موردپاورپوینت رایگان آزمایشگاه مبانی بیوشیمی-

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت رایگان آزمایشگاه مبانی بیوشیمی-
دانلود تحقیق در موردپاورپوینت رایگان آزمایشگاه مبانی بیوشیمی-|50529273|zt

نام فایل : پاورپوینت رایگان آزمایشگاه مبانی بیوشیمی-


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 60


حجم : 2 مگابایتبنام خدا
بررسي دو موضوع سنتز نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم ترکيب شده با پلاتين سريا به روش ميکروامولسيون و نحوه عملکرد آنها در سنسور اکسيژن
و
افزايش مقاومت به خوردگي فولادزنگ نزن به وسيله اعمال پوشش نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم با روش سل-ژل
سنتز نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم ترکيب شده با روش پلاتين و سريا به روش ميکروامولسيون و نحوه عملکرد آنها
1
چکيده:
نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم به روش میکرو امولسیون آب در فاز آلی تهیه شدند سپس اکسید سریم و پلاتین به روش القاح به ساختار نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم وارد شدند نانو ذرات تهیه شده جهت ساخت سنسور اکسیژن برای وسایل نقلیه درونسوز، مورد استفاده قرار گرفتند. نوع فاز های کریستالی ، اندازه دانه ها و سطح مخصوص آنها توسط روشهای XRD و BET مشخص شده اند . مشخص شده است که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم در محدوده دماهای کلسیناسیون 500-800 C دارای فاز آناتایز خالص می باشند و در دماهای بالاتر از 900 C تبدیل فاز آناتایز به روتایل آغاز می شود
نتایج نشان می دهد که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم تجاری (P25) دارای تغییرات مقاومت کمتری است. بنابر این دارای حساسیت کمتری نسبت به نمونه های دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم سنتز شده در این کار ، می باشند وارد شده پلاتین به ساختار دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم مقاومت سنسور را فقط در بطور قابل توجهی افزایش داده است . در ناحیه گذر در مورد دو سنسور پلاتین دی اکسید تیتانیوم دی اکسید تیتانیوم و سریا – دی اکسید تیتانیوم شیب تیزی مشاهده شده است


برای افزایش حساسیت و انتخاب گری ، یکی از روشهایی که به طور گسترده استفاده می شود اضافه کردن فلزهای فعال از نظر کاتالیستی مانند pt.pd و یا حتی Au است.
دی اکسید تیتانیوم به عنوان یک اکسید فلزی نیمه هادی در میان سایر نیمه هادی های مشابه بدلیل پایداری شیمیایی در دماهای عملیاتی بالا مورد توجه قرار گرفته است. بنابر این این ماده در ساخت سنسور های اکسیژن برای وسایل نقلیه درونسوز ، مورد استفاده قرار می گیرد .مشاهده شده است که خصوصیات حسی سنسور اکسیژن دی اکسید تیتانیوم با اضافه شدن پلاتین به عنوان کاتالیست به ساختار دی اکسید تیتانیوم بهبود یافته است . سرپا نیز به عنوان کاتالیست بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و دارای خصوصیات الکترو شیمیایی در ذخیره و یا ازاد سازی اکسیژن با تغییر اتمسفر محیط می باشد . بنابراین سریا می تواند کاتالیست مناسبی برای بهبود حساسیت در اکسید تیتانیوم به اکسیژن باشد.
مقدمه - ادامه

از مواد ساخته شده سنسور تهیه می شود و سپس در سیستم سنسور اکسیژن مورد آزمایش قرار گرفتند به دلیل وابستگی اکسید های فلزی نیمه هادی به هدایت الکتریکی در محیط هایی با ترکیب های گازی ، از انها در سنسور های گاز استفاده می شود .
هدف اصلی این کار اثر افزایش افزودنی های بر روی خصوصیت الکتریکی و حسی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در شرایط دماهای عملیاتی بالا می باشد .

روش آزمایش :
تیریتون 100 بعنوان ماده فعال کننده سطح ، سیکلوهگزان بعنوان یک هلال آلی ،تیتانیوم ایزوپروپوکساید بعنوان پیش ماده نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ، هگزاکلروپلاتینیک ، اسید و نیترات سریم که همگی از شرکت مرک تهیه شده اند ، مورد استفاده قرار گرفته اند. . آب مورد استفاده در آزمایش ها دو لار تقطیر شده و دیونیزه می باشد. . محلول میکروامولسیون از طریق حل کردن تیریتون 100 در سیکلوهگزان و بدنبال آن با اضافه کردن مقدار مشخصی آب مقطر در دمای اتاق (25 C ) و تحت همزدن مداوم تهیه شده است ظاهر شفاف محلول تهیه شده نشان دهنده تشکیل میکروامولسیون می باشد. سپس تیتانیوم ایزوپروپوکساید به محلول فوق اضافه شد . نسبتهای مختلفی از مواد استفاده شده ، اما محلولی که شامل %2M ماده فعال سطحی ، %4M آّب و %2M تیتانیوم – ایزوپروپوکساید بود ، بهترین نتیجه را داد. رسوب ذرات دی اکسید تیتانیوم توسط سانتریفوژ با دور 10000 دور بر دقیقه به مدت 10 دقیقه جدا گردید و سپس جهت خارج کردن مواد آلی و مواد فعال سطح از ذرات رسوب ، چندین بار با پروپانول شستشو داده شد. سپس ذرات در دمای 100 درجه سانتی گراد به مدت 12 ساعت درون آوند خشک شده اند و در دماهای مختلف به مدت 3 ساعت تکلیس شدند.
فاز کریستالی نمونه های تهیه شده توسطXRD مشخص شدند. اندازه ای کریستالی از روی پیک های XRD و توسط فرمول شرر می توانند محاسبه شوند. مساحت سطح مخصوص ذرات از طریق جذب نیتروژن و استفاده از یک آنالایزر مساحت سطح ، (CHEMBET 3000) اندازه گیری شده است.%1 وزنی پلاتین و 10% وزنی سریا توسط حل کردن مقدار مشخصی از هگزاکلروپلاتینیک اسید و نیترات سریم در آب به ساختار نانوذرات دی اکسید تیتانیوم وارد شدند. پودرها در دمای 100 درجه سانتی گراد خشک و سپس در دمای 500 درجه سانتی گراد به مدت 3 ساعت کلسینه شدند. برای تهیه سنسورها فیلم ضخیمی از پلاتین – دی اکسید تیتانیوم و سریا- دی اکسید تیتانیوم روی پایه ایزوپروپوکساید از آلومینا که دارای الکترودهای طلا می باشد، قرار داده شدند. سنسورها دردمای 100 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت خشک و در دمای 800 درجه سانتی گراد و به مدت 2 ساعت کلسینه شدند. و سپس مورد آزمایش قرار گرفتند.
دبی های مختلفی از مونوکسید کربن در گاز آرگون و هوا جهت شبیه ساری گازهای خروجی اتومبیل مخلوط شدند که هر کدام نشان دهنده یک مقدار از γ هستند.γبصورت نسبت هوا به سوخت به همان نسبت در حال استوکیومتری تعریف شده است .
نتایج بحث:
در شکل 2 نمونه های XRD ذرات دی اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش میکروامولسیون و کلسینه شده در دماهای مختلف نشان داده شده است. شکل کریستالی فاز آناتایز دی اکسید تیتانیوم در دمای 500 درجه سانتی گراد تشکیل شده است. این فاز تا دمای 800 درجه سانتی گراد نسبتا پایدار است و هیچ فاز روتایلی تا این دما مشاهده نشده است. در دمای کلسیناسیون 900 درجه سانتی گراد یک تغییر فاز ناگهانی از آناتایز به روتایل رخ داده است. بطوری که در این دما تنها فاز روتایل مشاهده شده است. در کارهای انجام شده توسط سایر محققین گزارش شده است که فاز آناتایز دی اکسید تیتانیوم در محدوده دماهای کلسیناسیون 600-300 سانی گراد تشکیل می شود. افزایش دمای کلسیناسیون تا حدود 700-800 درجه سانتی گراد منجر به فاز کریستالی دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم و همچنین افزایش اندازه ذرات آن می شود. در محدوده دمایی 700-900 درجه سانتی گراد تبدیل فاز آناتایز به روتایل اتفاق می افتد.
اندازه کریستالی ذرات از روی پیک های XRD و توسط فرمول شرر محاسبه شده اند. اندازه کریستالی نمونه های دی اکسید تیتانیوم اکسید تیتانیوم کلسینه شده در دماهای مختلف در جدول 1 نشان داده شده است.
همانطور که در این جدول مشاهده می شود در دمای 500 درجه سانتی گراد فاز آناتایز دی اکسید تیتانیوم با اندازه 6.3 نانومتر تشکیل شده است. با افزایش دمای کلسیناسیون اندازه کریستالی افزایش یافته است . در جدول 1 سطح مخصوص ذرات دی اکسید تیتانیوم همراه با اندازه کریستالی که از روی مساحت سطح مخصوص محاسبه شده (با فرض کروی بودن ذرات) نیز گزارش شده است. همانطور که مشاهده می شود با افزایش دمای کلسیناسیون اندازه ذرات افزایش و مساحت سطح مخصوص آنها کاهش یافته است.
جدول 1 نشان می دهد اندازه ذراتی که از روی مساحت سطح مخصوص تخمین زده شده اند. بزرگتر از اندازه ایزوپروپوکساید است که از روی پیک های XRD بدست امده اند. این موضوع نشان دهنده تجمع ذرات هنگام عملیات حرارتی و از بین رفتن بخشی از سطح در اثر این تجمع می باشد.
الگوهای XRD برای نمونه های سریا-دی اکسید تیتانیوم و پلاتین- دی اکسید تیتانیوم که در دمای 800 درجه سانتی گراد به مدت 3 ساعت کلسینه شده اند. در شکل 3 نشان داده شده است.
در الگوی XRD نمونه سریا –دی اکسید تیتانیوم پیک های مربوط به فاز آناتایز دی اکسید تیتانیوم و فاز کریستالی سریا مشاهده می شود. برای این نمونه اندازه کریستالی دی اکسید تیتانیوم از فرمول شرر 9.2nm و اندازه کریستالی سریا 5.3nm می باشد. مساحت سطح مخصوص نمونه نیز 62 متر مکعب بر گرم می باشد. اندازه کریستالی نمونه سریا- دی اکسید تیتانیوم کمتر از نمونه دی اکسید تیتانیوم و مساحت سطح مخصوص آن بیشتر از دی اکسید تیتانیوم می باشد.(جدول 1 ملاحظه شود) . در الگویXRD نمونه پلاتین – دی اکسید تیتانیوم هیچ پیکی مربوط به پلاتین مشاهده نشده است و همانطور که ملاحظه می شود تمام پیک ها مربوط به دی اکسید تیتانیوم می باشد. اندازه کریستالی دی اکسید تیتانیوم در نمونه پلاتین – دی اکسید تیتانیوم 10.5nm است . در مقایسه با اندازه کریستالی نمونه های دی اکسید تیتانیوم (15.7nm) تحت شرایط کلسیناسیون یکسان، کاهش یافته است. این موضوع نشان می دهد که پلاتین و سریا از رشد ذرات دی اکسید تیتانیوم جلوگیری کرده اند.
نمودارهای مقاومت سنسور بر حسب لاندا(گذر از ناحیه غنی به ناحیه فقیر از سوخت) در دمماهای مختلف برای سنسور دی اکسید تیتانیوم در شکل 4 نشان داده شده است. گذر از ناحیه غنی به ناحیه فقیر از سوخت با تغییر مقدار لاندا از محدوده 1.4-0.8 حاصل می شود. همانطور که در شکل 4 مشاهده می شود، گذر از ناحیه غنی به ناحیه فقیردر مورد سنسور دی اکسید تیتانیوم حدودا در =1 اتفاق مي افتد.
از آنجايي که فاز آناتايز دي اکسيد تيتانيوم يک نيمه هادي نوع n مي باشد ، بنابر اين با افزايش ، مقاومت نيز افزايش يافته است . علاوه بر اين ، افزايش دماي عملياتي سنسور از 600 C به 800 C منجر به کاهش قابل توجهي در ميزان مقاومت شده است .
تغييرات مقاومت
تغييرات مقاومت با γ براي نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم تهيه شده به روش ميکروامولسيون در اين کار تحقيقاتي با نمونه تجاري آن (degussa p25) مقايسه شده اند و در شکل 5 نشان داده شده است . در اين شکل مشاهده مي شود که در مورد نمونه تجاري (p25) تفاوت قابل ملاحظه اي بين مقاومت سنسور در ناحيه غني از سوخت (1 >γ) با مقاوت سنسور در ناحيه فقير از سوخت (1 >γ) وجود ندارد.
شکل5: مقايسه بين نحوه عملکرد حسگر TiO2 توليد شده به روش ميکروامولسيون و TiO2 تجاري (P25) در دماي عملياتي 700 C
در شکل 6و7 تغييرات مقاومت بر حسب γ در دماهاي مختلف براي سنسور هاي سريا – دي اکسيد تيتانيوم و پلاتين دي اکسيد تيتانيوم نشان داده شده است .
در شکل 8 تغييرات مقاومت بر حسب γ براي نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم اکسيد تيتانويم خالص ، پلاتين – دي اکسيد تيتانيوم و سريا – دي اکسيد تيتانيوم در دو دماي مختلف نشان داده شده است
شکل 6 : نحوه پاسخ حسگر ساخته شده از نانو ذرات Pt/TiO2 به تغييرات در دماهاي عملياتي 600 C و 800 C
شکل 7 : نحوه پاسخ حسگر ساخته شده از نانو ذرات Pt/TiO2 به تغييرات γ در دماهاي عملياتي 500 C و 800 C
همان طور که در شکل 8 مشاهده مي شود با اضافه شدن پلاتين به دي اکسيد تيتانيوم مقاومت سنسور در ناحيه غني از سوخت γ کمتر از مقاومت دي اکسيد تيتانيوم خالص در همان ناحيه شده است و در ناحيه فقير از سوختγ بيشتر از مقاومت دي اکسيد تيتانيوم شده است . تغييرات مقاومت در γ (ناحيه گذر) براي دي اکسيد تيتانيوم در حدود 10 مرتبه است. در حالي که پلاتين دي اکسيد تيتانيوم تغييراتي درحدود 100 مرتبه در ناحيه گذر نشان مي دهد. بنابراين منحني مفاومت برحسب لندا در مورد پلاتين دي اکسيد تيتانيوم داراي شيب تيزي است. منحني مقاومت برحسب لندا در مورد سنسور تمام دماهاي عملياتي مي باشد.

افزایش مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن بوسیله ا عمال پوشش نانوذرات اکسید تیتانیوم با روش سل – ژل
پوشش نانوذرات Tio2 به دلیل دارا بودن خواص اپتیکی ، مقاومت به اکسیداسیون ، خوردگی و سایش امروزه به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است.در این پروژه پوشش نانوذرات Tio2 بوسیله روش سل - ژل تحت فرایند غوطه وری بر روی فولادزنگ نزن 316Lاعمال شده است. ساختارمورفولوژِی و ترکیب پوشش بوسیله XRD,SEM ,AFM مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین خواص خوردگی پوشش در محلول 3,5%NACL بوسیله روشهای الکتروشیمیایی مانند پلاریزاسیون تافلی و امپدانس ارزیاببی شده است نکته قابل توجه همگن ، یکنواخت و عاری از ترک بودن پوشش است. همچنین پوشش نانوذرات Tio2 اعمال شده روی فولادزنگ نزن ک 316L مقاومت به خوردگی را از 132,135 به 16412,096 (Kcm2) به میزان تقریبا 120 برابر بهبود بخشیده است.
چکیده :
مقدمه :
پوشش نانو ساختار اکسید تیتانیوم داریا کاربرد بسیار وسیعی می باشد که عبارتند از: فیلترهای ماوراء بنفش برای صنایع اپتیک و مواد بسته بندی ، پوشش ضد انعکاس در سلول های خورشیدی ، فتوکاتالیست برای تصفیه آب و هوا، آند در باتری ها ، پوشش های شفاف و خود تمیز کننده برای کاشی ها و شیشه ها ، سنسورهای رطوبت ، سنسورهای گازی ، پوشش های مقاوم در برابر خوردگی و غیره. البته با ایجاد پوشش نانو ساختار تیتانیوم تمام خواص مذکور به میزات قابل توجهی بهبود پیدا می کند . روشهای مختلفی برای تولید نانوساختار اکسید تیتانیوم وجود دارد. همانند اسپاترینگ ، CVD ، لیزر پالسی و روش سل - ژل . در یان میان روش سل - ژل به دلیل کنترل ترکیب شیمیایی در سطح مولکولی و دمای اعمالی پایین ننسبت به روش های دیگر دارای مزایای ویژه ای است ،
در این مقاله پیش ماده آلکوکسیدی ، بدلیل در برداشتن خواص فیزیکی و شیمیایی مانند گروههای هیدروکربنی با طول زنحیره بالا و قابیلت مخلوط شدن در حد ملکولی با حلال های آلی و ایجاد فیلم آری از ترک انتخاب گردیده است. علاوه بر آن میکروساختار فیلم مذکور همانند سایز حفره ها و حجم آنها بوسیله تغییر پارامترهای سل - ژل قابل کنترل می باشد.
مهمترین نکته در حفاظت از خوردگی فلزات:
وابسته به دو نوع فصل مشترک می باشد:
1- فصل مشترک بین فلز و پوشش
2- فصل مشترک بین پوشش و محیط.
بنابراین کنترل واکنش بین این فصل مشترک ها هنگامی
که در حد ملکولی انجام پذیرد ، تاثیر بالایی در حفاظت ازخوردگی ایجاد شده توسط پوشش اعمالی دارد.

در این مقاله پیش ماده آلکوکسیدی ، بدلیل در برداشتن خواص فیزیکی و شیمیایی مانند گروههای هیدروکربنی با طول زنحیره بالا و قابیلت مخلوط شدن در حد ملکولی با حلال های آلی و ایجاد فیلم آری از ترک انتخاب گردیده است.
بدلیل کاربرد بسسیار وسیع 316L در صنعت ، پوشش لایه نازک نانوساختار اکسید تیتانیوم به منظور بهبود خواص خوردگی برروی آن اعمال شده است و خواص ساختاری لایه نازک توسط XRD,SEM ,AFM ارزیابی شده است . همچنین منحنی پلاریزاسیون تافلی و امپدانس برای بررسی اثر پوشش های فوق الذکر برروی خواص خوردگی فولادزنگ نزن 316L مورد استفاده قرار گرفته است.
روش تحقیق :
2-1 سنتز محلول پوشش دهی :
پیش ماده ا ولیه آلکوکسیدی تترا- پوتیل ارتو تیتانات(TBT) همانطور که در مقالات گفته شده است. مطابق زیر در تهیه محلول سل - ژل استفاده می شود.
ابتدا 55 میلی لیتر اتانول و 5 میلیل لیتر اتیل استو استات(EAcAc) را در دمای اتاق به مدت 5 دقیقه با هم مخلوط کرده و سپس 13 میلی لیتر TBT را به محلول اضافه کرده و محلول به مدت 30 دقیقه به شدت همزده می شود. ، بعد از انجام این مراحل به منظور شروع واکنش هیدرولیز درصد کمی آب مقطر بصورت قطره قطره در مدت 30 دقیقه به محلول در حال همزدن اضافه شده است . ، پس از اضافه کردن آب مقطرهمزدن محلول به مدت 6 ساعت ادامه یافت ، برای انحام واکنشهای پلیمری محلول تیه شده در نهایت به مدت 6 ساعت پیرسازی می شود. . محلول نهایی دارای رنگ زرد ، شفاف ، و عاری از هرگونه رسوب می باشد. شماتیم مراحل تهیه سل و ا یجاد پوشش در شکل یک نشان داده شده است.
2-2 اعمال پوشش نانوذرات اکسید تیتانیوم :
زمینه مورد استفاده ورق 316L با ابعاد 50*30*2 میلی متر است که بصورت زیر تحت آماده سازی سطحی قرار گرفته است :
سنباده زنی با شماره های 320 تا 350
پولیش با پودرهای 0.1 تا 0.3 میکرون اکسید آلومینوم
تمیزکردن آلتراسونیکی نمونه در استون و الکل به مدت 5 دقیقه ، البته بعد از انجام هر مرحله نمونه ها با آب مقطر کاملا شستشو داده شده اند. بعد از آماده سازی سطحی نمونه ها ، پوشش نانوذرات اکسید تیتانیوم بوسیله روش غوطه وری و با سرعت 140 میلی متر بر دقیقه داخل محلول فرو برده شده وبه مدت 1 تا 5 دقیقه نگه داشته شده سپس نمونه با همان سرعت اولیه 140 میلی متر با دقت و بدون کمتیرن لرزش از محلول بیرون آورده شده اند.


بعد از خشک شدن طبیعی در جریان هوای اتاق نمونه ا به مدت 30 دقیقه در دمای 120 ددرجه سانتی گراد قرار داده شده اند. این مراحل چندین بار تکرار می شود تا به ضخامت مورد نظر دست یابیم .
در مرحله نهایی به منظور حذف ترکیبات آلی باقیمانده ، نمونه ها به مدت یکساعت در دمای 550 درجه سانتی گراد تحت عملیات حرارتی قرار گرفته اند. . قابل ذکر است، سرعت عملیات حرارتی 1 درجه سانتی گراد بر دقیقه است . این دمای پایین آن یلینگ اجازه می دهد که ترکیبات آلی با حداقل ایجاد تنش و بدون ایجاد ترک در اکسید تیتانیوم از پوشش خارج شوند.
بررسی خواص فازی پوشش بوسیله تفرق اشعه ایکس (XRD) پوشش اکسید تیتانیوم با اشعه Cu Ka radiation که (K=105406 A) از زاویه 10 دتا 60 درجه صورت گرفته است . تصاویر حاصل از SEM , AFM بریا بررسی مورفولوژی ، یکنواختی همگنی و عاری از ترک بودن پوشش موردد استفاده قرار گرفته است.
همچنین توسط تصاویر توپوگرافی AFM و نرم افزار DUALSCOPE ضخامت لایه های پوشش نانوذرات اکسید تیتانیوم اعمال شده بر روی سطح فولادزنگ نزن 316L اندازه گیری شده است.
....مطالب دیگر:
نخستين دورة سلسله ها و پادشاهي كهنبررسی برخی نظریه های افلاطونبحران دولت سالاري صنعتي و فروپاشي اتحاد شورويبررسی موضوع ایران در عصر عباسیانبررسی ایران باستانانقلاب مشروطه و ملی شدن صنعت نفتبررسی انقلاب فرانسهبررسی موضوع انقلاب صنعتیبررسی موضوع اندیشگاه هابررسی موضوع امتیاز تنباکوبررسی امپراتوری چینبررسی امپراطوری رومبررسي تعاريف و مفاهيم و تاريخچۀ شيوۀ بيان اکسپرسيونيسم در ارتباط با نقاشي ، معماري و شهرسازيبررسی انواع و اقسام جوهربررسی موضوع از جمهوري تا سلطنتبررسی موضوع 11 سپتامبر و رویدادهای جهانیاهمیت انقلاب ایرانبررسی ترور و تروریسمبررسي ساختار وشبوه مديريت دبيرستان فرقان كرجبررسي سيستم اندازه گيري عملکرد در بيمارستان فيروزگر شهر تهرانبررسي ميزان ارتقاء بهره وري در شركت وزين بار پس از بكارگيري مدل تعالي سازماني EFQMبررسي وضعيت مديريت نگهداري تجهيزات پزشكي در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايرانبررسی درآمدهای مالیاتیبرنامه ريزي كلان- شهرهاي جديد وشهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف انرژيبرنامه‌ريزي منابع سازماني