دانلود تحقیق در موردبررسی وتحلیل انقلاب اسلامی ایران

دانلود تحقیق در موردبررسی وتحلیل انقلاب اسلامی ایران
دانلود تحقیق در موردبررسی وتحلیل انقلاب اسلامی ایران|50528990|zt

نام فایل : بررسی وتحلیل انقلاب اسلامی ایران


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 170


حجم : 3 مگابایت
بررسی وتحلیل انقلاب اسلامیایران
واژه ها واصطلاحات انقلاب
در زبان فارسى، انقلاب يعنى حالى به حالى شدن، دگرگون شدن، برگشتن، تغيير و تحوّل و تقلّب و تبدّل است.

واژه‏ى انقلاب در قرآن نيز به معناى لغوى آن يعنى، زير و رو شدن ، حالى به حالى شدن، برگشتن آمده است. از جمله:

و من ینقلب علی عقیبه فلن یضرا… شیئا … و ما محمد رسول قدخلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم (144-آل عمران)

فلاسفه، انقلاب را به جایی می گویند که ذات و ماهیت یک شئی لزوما عوض شده باشد. عرب‏ها براى انقلاب از واژه‏ى «ثور» استفاده مى‏كنند و در اصطلاح انگلیسی « Revolution» است.

واژه(( Revolution)) ازاصطلاحات علم اختر شناسی بوده که به معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت سیارگان به جای اول به کار می رفته اما امروزه در موردمسائل‌گوناگونی‌مانند‌انقلاب صنعتی،اجتماعی،سیاسی
فکری و... به کار می رود.

انقلاب‌اجتماعي وسیاسی
تعاريف گوناگونى از اصطلاح انقلاب شده است كه به چند نمونه آن اشاره مى‏شود.

مفهوم انقلاب ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان:
استاد شهيد مرتضى مطهّرى:
«انقلاب عبارتست از طغيان و عصيان مردم يك ناحيه و يا يك سرزمين، عليه نظم حاكم موجود براى ايجاد نظمى مطلوب».
مقام معظم رهبری:
«انقلاب یک دگرگونی بنیادی است که پایه های غلطی برچیده‌‌ می شود وپایه های درستی به جای آن گذاشته می شود»
( بیانات مقام معظم رهبری 1379/12/9 )

آیت ا...مصباح یزدی:
«انقلاب نوعی تحول تدریجی وهدفمنداجتماعی است که درمرحله خاصی به انقلاب منجرمی شود...ارزش ها وآرمان ها به ویژه اگربه صورت یک مکتب جامع تعریف شده باشند در دگرگونی های اجتماعی دخیل هستند.»

منوچهر محمّدى:
انقلاب «يك حركت مردمى در جهت تغيير سريع و بنيادى ارزش‏ها و باورهاى مسلط جامعه، نهادهاى سياسى، ساختارهاى اجتماعى، رهبرى، روش‏ها و فعّاليت‏هاى حكومتى يك جامعه توأم با خشونت داخلى است»

مفهوم انقلاب ازدیدگاه اندیشمندان غربی:

ساموئل هانتينگتون :

انقلاب را «تحوّلى‌سريع،‌اساسى و خشونت بار در ارزش‏ها و اسطوره‏هاى حاكم جامعه و در نهادهاى سياسى، ساختارهاى اجتماعى، رهبرى و فعّاليت و سياست‏هاى حكومتى» مى‏داند. و آن را از ديگر انواع بى‏ثباتى سياسى نظير كودتا، شورش و جنگ‏هاى استقلال، متمايز مى‏سازد.


تدا اسكاچپل :
براى تعريف و تحديد انقلاب، ميان انقلاب سياسى، انقلاب نوسازى و انقلاب‏هاى اجتماعى تمايز قايل مى‏شود. به نظر وى در انقلاب‏هاى سياسى حكومت تغيير مى‏كند ولى ساختارهاى اجتماعى همچنان باقى مى‏ماند. در انقلاب نوسازى عكس اين جريان رخ مى‏دهد در حالى كه انقلاب‏هاى اجتماعى به نظر وى عبارتند از:
«تحوّلات سريع واساسى در حكومت و ساختارهاى طبقاتى يك جامعه كه همراه با شورش‏هاى طبقاتى، از پايين و به وسيله‏ى اين شورش‏ها به تحقق مى‏رسند».
چالمرزجانسون :

معتقداست انقلاب وقتی روی می دهدکه دولت به ارزش های اجتماعی حاکم درمیان مردم توجه نکند وپاره ای ارزش‏های جدید ونامتناسب را واردجامعه کند.درچنین حالتی دولت،مشروعیت واعتبارخودرا نزدملت ازدست می دهد وفرآیند انقلاب آغازمی شود. آنگاه این جریان توسط عوامل شتاب بخش تقویت می شود.مهم ترین عوامل شتاب بخش عبارتنداز:

1 - ظهوریک رهبرقوی
2 - تشکیل یک سازمان نظامی انقلابی مخفی
3- شکست ارتش دریک جنگ که موجب تضعیف روحیه وسازمان آن شود


ويژگى‏هاى انقلاب

1. يكى از مهم‏ترين ويژگى‏هاى انقلاب، مردمى بودن آن است. در انقلاب يك بسيج سياسى و مشاركت توده‏اى شكل مى‏گيرد كه ازهمه‏ى طبقات و اقشار در آن حضور دارند.

2. انقلاب با خشونت همراه است واين خشونت در انقلاب، دو جانبه است؛به اين معنا كه در منازعه انقلاب نه حكومت بدون مقاومت تسليم انقلابيون مى‏شود ونه انقلابيون در صورت لزوم از اعمال خشونت پرهيز مى‏كنند.

3. وقوع آن سريع و ناگهانى است و روند شكل‏گيرى آن طولانى. از زمان شروع نهضت و تحقق شرايط انقلابى و سرنگونى نظام پيشين و جايگزينى نظام جديد مدّت زيادى طول مى‏كشد.

4. در انقلاب تغيير و تحوّل همه جانبه و بنيادى است و همه شؤون جامعه تحت تأثير انقلاب قرار مى‏گيرد و ارزش‏هاى جديد جايگزين ارزش‏هاى پيشين مى‏شوند. به عبارت ديگر انقلاب تغيير نظام است نه تغيير در نظام و از اين رو همه ارزش‏هاى مسلّط و ساختار اجتماعى وسيستم سياسى حاكم را تغيير مى‏دهد.

5. از آنجايى كه انقلاب يك مشاركت توده‏اى است بنابراين مستلزم نوعى سازمان‏دهى، رهبرى و ايدئولوژى براى بسيج مردم مى‏باشد. ايدئولوژى به منازعه انقلابى جهت و معنا مى‏بخشد و كار اساسى آن در چنين منازعه‏اى انتقال معنايى مشترك به گروه‏هاى مختلف براى بسيج آن‏ها مى‏باشد. ايدئولوژى‏هاى انقلابى اصولاً خود را به طور مطلق بر حق مى‏دانند و همين تصوّر به فعّاليت انقلابيون يقين و قطعيّت لازم مى‏بخشد. نقش رهبرى در انقلاب در زمينه بسيج سياسى معنا پيدا مى‏كند. در چنين زمينه‏اى رهبران مسايلى را مورد تأكيد قرار مى‏دهند كه در ميان گروه‏ها و طبقات گوناگون جامعه مشترك هستند.


اهميّتِ عامل سازمان، در منازعه‏ى انقلابى نيز در زمينه‏ى بسيج مردم روشن‏تر مى‏گردد كه از جمله كار ويژه و اصلى آن، حفظ ارتباط ميان رهبران بسيج گر و پيروان است. برروى هم، رهبرى، ايدئولوژى و سازمان عناصر همبسته‏اى هستند كه اين همبستگى به ويژه در درون مفهوم بسيج سياسى كه از ويژگى‏هاى اساسى انقلاب است آشكارتر مى‏شود.انقلاب رنگي ومخملی....مطالب دیگر:
🔗ارزیابی حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی و اثرات آن🔗مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط🔗سازمان تجارت جهانی🔗جرایم قابل استرداد🔗شرط ضمان مضارب🔗مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران🔗بررسی امنیت ملی در ایران با نگاهی به تاثیر مهاجران و تابعین🔗تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز🔗تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه🔗جرم شناسی زنا در حقوق🔗نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازاتها🔗بررسی تعهدات ضمنی در حقوق کیفری بازرگانی🔗بررسی حقوق زن و شوهر در ارث🔗بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری🔗بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران🔗خشونت علیه زنان در ایران🔗دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران🔗بررسی مرور زمان کیفری در اسلام و دلایل موافقین و مخالفین آن🔗بررسی طرح و اجرا دعوی چک با تاکید بر دعوی چک سفید امضا🔗تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه🔗بررسی فقهی و قانونی بهره از ارث اطفال خاص🔗بررسی پول‌شویی الكترونیكی در نظام بانكی به عنوان یكی از جرایم مالی و ارایه چارچوب‌های قانونی مبارزه با آن🔗ارزیابی مرحله های متفاوت اجرای قانون ثبت و مراجع صالح برای رسیدگی🔗شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)🔗مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران