دانلود تحقیق در موردتأثير مداخلات خانواده درماني راهبردي بر اختلافات زناشويي 65 ص

دانلود تحقیق در موردتأثير مداخلات خانواده درماني راهبردي بر اختلافات زناشويي 65 ص
دانلود تحقیق در موردتأثير مداخلات خانواده درماني راهبردي بر اختلافات زناشويي 65 ص|50488720|zt

نام فایل : تأثير مداخلات خانواده درماني راهبردي بر اختلافات زناشويي 65 ص


فرمت : .doc


تعداد صفحه/اسلاید : 69


حجم : 55 مگابایتدانشگاه تربيت معلم تهران
واحد حصارك
پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي
در رشته مشاوره
موضوع:
تأثير مداخلات خانواده درماني راهبردي
بر اختلافات زناشويي
اگر اين رساله ارزشي داشت، آن را تقديم مي داشتم به :
مادر فداكارم كه برايم هم پدر بود و هم مادر.
و همسفر جاودانة زندگيم، همسر عزيز و مهربانم كه با روحي پاك، گذشت بي‌منتها و وجود دريايي‌اش نور اميد براي لحظه به لحظة زندگي من است.
پيشگفتار:
به نام آن خداي، كه نام او راحت روح است و پيغام او مفتاح فتوح است و سلام او در وقت صباح مومنان را صبوح است و ذكر او مرهم دل مجروح است.
الهي، در دلهاي ما جز تخم محبت خود مكار و برتن و جانهاي ما جز الطاف و مرهمت خود منگار و بر كشته هاي ما جز باران رحمت خود مبار.

خانواده اين ركن مهم اجتماع، نهادي كه در طول زمان دچار تغيير و تحولات كمي و كيفي گرديده و به تبع همين تغييرات مسايل و پديده هاي جديد اجتماعي نيز حاصل شده است. در مورد خانوادة ايراني انتقاد بر اين است كه اين نهاد در حال پي نمودن دوران گذار مي‌باشد و در معرض تغييرات ساختاري قرار گرفته كه همين امر روابط موجود در ميان اعضاي خانواده را دچار دگرگوني نموده است. به تبع اين دگرگوني هنوز هنجارها به مثابه قواعد رفتاري كه مورد پذيرش همگاني باشند، به صحنه اجتماعي نيامده‌اند و به همين علت رفتار در محيط خانوادگي پراكنده است.
تحولات اجتماعي و اقتصادي چند دهة گذشته، تأثيراتي بر نهاد خانواده به جاي گذاشته است و ( اين امر از بررسي آمار طلاق استنباط مي‌گردد). تكته‌اي كه از مقايسة ميزان طلاق نسبت به ازدواج در استانهاي كشور بدست مي‌آيد اين است كه در مناطقي كه يكپارچگي فرهنگي و احترام به ارزشها و سنتهاي خانوادگي بيشتر رعايت مي‌شود، سازگاري و تفاهم در نظام خانواده بيشتر مي‌باشد اين امر آسيب‌پذيري كمتري را متوجه نظام و مكان خانواده خواهد كرد.
به عكس در مناطقي كه به دليل تحولات متفاوت از جمله مهاجرت، فاصله گرفتن از سنتها و ارزشهاي معنوي و فرهنگي مورد احترام و در هم تنيدگي فرهنگها كه عمدتاَ استحالة فرهنگها را به همراه خواهد داشت و نتيجه‌اش از دست رفتن اقتدار ارزشها و سنتهاي مورد احترام مي‌باشد سازگاري در نظام خانوادگي كاهش خواهد يافت.
پس شرايطي موجب ايجاد آسيبهايي در نظام خانواده مي شود. طلاق

فروپاشي خانواده ضمن بر هم زدن تعادل رواني- عاطقي افراد خانواده و جامعه، منجر به بروز بسياري از آسيبهاي اجتماعي مي‌شود.
با توجه به اين معضل اجتماعي، در اين پژوهش تلاش شده است كه با روش خانواده درماني راهبردي در رفع اين مشكلات گام برداشته شود.
چكيده تحقيق
:
پژوهش حاضر به بررسي تأثير مداخلات خانواده درماني راهبردي بر اختلافات زناشويي مي‌پردازد به اين منظور 39 زوج از زوجيني كه براي حل اختلافات زناشويي سال 82 به مركز مشاوره بهزيستي مراجعه كرده بودند، به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي (21 زوج) و گواه ( 18 زوج) قرار گرفتند.
براي ارزيابي زوجين در اين پژوهش از مصاحبه باليني و آزمون رضايت زناشويي انريچ استفاده شد. ابتدا زوجين با آزمون رضايت زناشويي مورد ارزيابي قرار گرفتند، پس از آن برنامة مداخلات خانواده درماني راهبردي در مورد گروه آزمايش اجرا گرديد، در حاليكه گروه گواه در ليست انتظار بودند. بعد از شش هفته مجدداَ دو گروه مورد ارزيابي قرار گرفتند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون
t
و تحليل واريانس و آزمونهاي تعقيبي استفاده شد.
نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه مداخلات خانواده درماني راهبردي نه تنها منجر به افزايش رضايت زناشويي در بين گروه آزمايش شده، بلكه تعارضات بين فردي آنان را نيز كاهش داده است، اين مداخلات در زنان موثر بوده است همچنين نتايج پژوهش حاكي از اين بودند كه اين مداخلات روي مشكلات ارتباطي نسبت به ساير مؤلفه هاي سبب شناسي اختلاف تأثير بيشتري دارد.
فهرست مطالب
عنوان
...مطالب دیگر:
📚تاثیر دوره ضمن خدمت بر کیفیت تدریس📚تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی در دانشجویان پسر رشته های فنی و هنر📚مبانی نظری و ادبیات فصل 2 تحقیق: چابكي سازمانی📚مبانی نظری و ادبیات تحقیق ارزیابی عملکرد با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن📚مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان📚سلامت اداری📚ارزيابي عملکرد و کارآيي شرکت با مدل ترکيبي شبکه هاي عصبي و تحليل پوششي داده ها (Neuro-DEA)📚پرسشنامه هوش فرهنگی📚پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری📚پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آبادان (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اهواز (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آزادگان (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اندیمشک (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بندر ماهشهر (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان باغملک (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بهبهان (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان هندیجان (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دزفول (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ایذه (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خرمشهر (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان لالی (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان امیدیه (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مسجد سلیمان (واقع در استان خوزستان)📚نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شادگان (واقع در استان خوزستان)