نقشه حرارتی ایران و نمودار گیج

نقشه حرارتی ایران و نمودار گیج
نقشه حرارتی ایران و نمودار گیج|50468810|zt

همانطور که در ویدیوی معرفی هم مشاهده می کنید با ورود اطلاعات مربوط به هر استان در قسمت مشخص شده , در صفحه داشبورد با انتخاب استان و نمونه رنگبندی حرارتی , اطلاعات وارد شده در نمودار سرعت سنج نمایش داده می شود و رنگ استان ها براساس رنگبندی انتخای شده و مقادیر مربوط به هر استان تغییر خواهد کرد.


کد: D13


فایل اکسل : 3شیت


ماکرو : دارد
مطالب دیگر:
مدلها و تئوریهای محاسباتی باز شناسی اشیاء 14 صمدیریت بازاریابی جهانی 3صمدیریت بازرگانیمدیریت پروژه 7 صمدیریت و اقتصاد گاوداریمدیریت-دولتیمدیریت-سیستممدير چه کسي استمديرعامل موفق 6 صمديريت بهره وري در خانواده 7 صمديريت توليد انگيزه 5صمديريت در جامعه آينده 13 صمديريت زمان براي مادران شاغلمديريت کودي در گلزا 7 صمديريت کودي در گلزامديريت كلاسداريمديريت-ارتباط-با-مشتري-20مديريت-خانوادهمديريت-مالي-10صمرزهمركز-اطلاعات-و-مدارك-علمي-ايران-13-صمريستمهاي رأسي 17 صمزاياي شبكه‌ هوشمندمسجد جامع شبسترمسجد جامع فهرج