دانلود پاورپوینت مراقبت و نگهداری از کودکان

دانلود پاورپوینت مراقبت و نگهداری از کودکان
دانلود پاورپوینت مراقبت و نگهداری از کودکان|50308801|zt

تعريف:


برنامه مراقبت كودكـان سـالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكـــــان سالم از كودكان بظاهر سالم يا مستعد به بيمــــاري است كه هنوز نشـــانگان(Symptoms ) بيماري در آنها مستقر نشده است.


هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا هشت ساله و اجراي آن مي باشد.


اين برنامه تنها به كودكان بدون نشانه (Asymptomatic) مي پردازد.


اطلاق بدون نشانه مترادف كاملاً سالم (Healthy) نيست.


بيماري هدف در كشور براساس الگوي ابتلا و مرگ تعيين شده است .


مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت درباره اندازه گيری نيرو، گشتاور و کرنش🔗پاورپوینت درس اندیشه اسلامی 1🔗پاورپوینت درباره اندیشه چارلز هورتون کولی🔗پاورپوینت درباره انشاء🔗پاورپوینت درباره انگيزش و خشنودي شغلي🔗پاورپوینت درباره طب سنتي🔗پاورپوینت درباره طبقه بندی مشاغل🔗پاورپوینت درباره طبقه بندی وسایل پزشکی🔗پاورپوینت درباره طراحی آزمونهای استاندارد درس تاريخ🔗پاورپوینت درباره طراحی سوالات مفهومی و استاندارد🔗پاورپوینت درباره طرح جویشگر، خدمات و محتوای بومی🔗پاورپوینت درباره طیف سنجی جرمی🔗پاورپوینت درباره عایق های رطوبتی🔗پاورپوینت درباره عدالت سازمانی🔗پاورپوینت درباره عدم تعادل کلسیم 🔗درخواست اجازه از بدن خود برای تغییر و تبدیل با پیامهای پنهان 🔗پاورپوینت درباره علل عدم مراقبت دوران بارداری🔗پاورپوینت درباره عوارض کانال(تداخل نمونه ها،نویز،فیدینگ) آنالیز خطا،کدینگ کانال🔗پاورپوینت درباره عوامل موثر در تدریس موفق🔗پاورپوینت درباره فرآيند انتخاب ومعرفي توليد كنندگان برتر🔗پاورپوینت درباره فرآيند توليد نرم‌افزار در متدولوژيUSDP🔗پاورپوینت درباره فرش تركمن🔗پاورپوینت درباره فسفات🔗پاورپوینت درباره فشار عصبی ناشی از کار🔗پاورپوینت درباره کارگاه ثبت اختراع