دانلود پاورپوینت APN چیست

دانلود پاورپوینت APN چیست
دانلود پاورپوینت APN چیست|50304742|zt


قسمتی از متن.......•APA = American Psychology Association • در واقع یک کتاب است. • سبک ارجاع نویسی در علوم اجتماعی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و ... می باشد. •سبک در سال 1928 توسط انجمن روانشناسی آمریکا پایه گذاری گردید. •ویرایش پنجم این سبک در سال 2001 و ویرایش ششم این سبک در سال 2009 منتشر شده است.ارجاع برای اولین بار


... نام خانوادگی نویسنده اول، نام خانوادگی نویسنده دوم، ... و نام خانوادگی نویسنده پنجم (سال انتشار، شماره صفحه) ... .


موهر، هاسین، هالتر و کیلب (2005، ص 73) بیان می دارند که هر دو نوع قابلیت های وسایل یادگیری سیار و گستره ی وسیع استفاده از آنها، گرایش به سمت تقویت و گسترش فعالیت های یادگیری مشارکتی دارند. وسایل سیار همچنین به سهولت می توانند با دیگر وسایل، ارتباط برقرار نمایند، یادگیرندگان را در به اشتراک گذاری داده ها، فایل ها و پیام ها در گروه، توانمند سازند.


Wainwright, Osterman, Finnerman and Hill related (2007, pp. 23-25) There is a plethora of computer-assisted e-learning environments tools.این فایل در 121 اسلاید اماده شده استمطالب دیگر:
پاورپوینت نهضت نمادگراییتحقیق درباره ی پشت گردتحقیق درباره ی پلوئیدیتحقیق درباره ی پلیستحقیق درباره ی پمپ های آبرسانیپاورپوینت درباره نظارت بر بودجهپاورپوینت درباره انواع نسوزها و کاربرد آنها پاورپوینت درباره ناهنجاری‌های بدنی در دانش‌آموزاندانلود پاورپوینت درباره نانوتكنولوژيپاورپوینت درباره سه وظيفه مربوط به ساختن استراتژيپاورپوینت درباره مینی بسكتبال و ميني واليبال دانلود پاورپوینت درباره موزه فرشتحقیق درباره ی پيوند مديريت استراتژيك هزينه‌ها و مديريت استراتژيك بازاريابيتحقیق درباره ی پيش نيازهاي «HACCP» در صنايع غذاييتحقیق درباره ی نگاهی بر مدیریت اسلامیتحقیق درباره ی جنگنده‏ هاي شركت كننده در جنگ ويتنامتحقیق درباره ی پیامبر اسلامتحقیق درباره ی پیامبر و یهودیانتحقیق درباره ی پیامبر اعظم (ص) و تغییر در فرهنگ جهانیتحقیق درباره ی پوکی استخوانتحقیق درباره نظام اقتصادی تحقیق درباره سياستهاي حمايتي دولت در بخش کشاورزيتحقیق درباره دو سطری در خشنویسی تحقیق درباره سيره پيامبر اكرم در بيت المالتحقیق درباره شیوه های تربیت