دانلود مقاله معاد در قرآن و روایت

دانلود مقاله معاد در قرآن و روایت
دانلود مقاله معاد در قرآن و روایت|50294641|zt

معاد در قرآن و روایت
نوع فایل: word


تعداد صفحات: 27
چکیده:


قرآن كريم آخرين كتاب آسمانی و هدايت كننده ی بشر به سوی عالم نور و رها كننده ی وی از همه ی پليدی ها و ظلمت ها و تصديق كننده ی كتب آسمانی پيشين درباره ی رجوع انسان به سوی خداوند به تفصيل سخن گفته است. در اين مبحث بر آنيم تا پاره ای از مسايل زندگی اخروی و صحنه هايی را كه قرآن و روايات برای انسان پس از رستاخير ترسيم می كند، مورد بررسی قرار دهيم. بی شك پس از دعوت به توحيد، مقوله ای به اين اندازه مورد تأكيد قرار نگرفته است. تأكيد قرآن بر معاد دعوت به معاد باوری يكی از ويژگی های اديان الهی است. شواهد ذيل می تواند اهميّت معاد را از ديدگاه قرآن كريم نشان دهد.


شواهد ذيل می تواند اهميّت معاد را از ديدگاه قرآن كريم نشان دهد:


الف ـ كثرت آياتی كه زندگی آدمی را در برزخ و قيامت توضيح میدهد.


ب ـ معاد باوری از اركان ايمان است زيرا در كنار ايمان به خداوند قرار گرفته است:


«ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر.» و انكار آن در رديف انكار خداوند واقع شده است.


«قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.» و از اين روست كه دعوت مردم به معاد در سرلوحه ی برنامه ی انبيا بوده است.


«يا معشر الجنّ والانس الم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم آياتی وينذرونكم لقاء يومكم هذا.»


ج ـ خداوند به پيامبر دستور می دهد كه بر وقوع قيامت قسم يادكند:


«و يستنبؤنك احقّ هو، قل ای وربّی انّه لحقّ.»


«زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، قل بلی وربّی لتبعثنّ.»


د ـ عبث بودن خلقت در صورت منتفی بودن معاد


«أفحسبتم انّما خلقناكم عبثا وانّكم الينا لاترجعون.»


استدلال قرآن بر معاد


قرآن كريم، در عين آنكه ايمان به معاد را ضروری می شمارد، در مواردی نيز به استدلال بر معاد می پردازد و اين مطلب گواه بر منافات نداشتن مقوله های ايمانی با تعقل و خردورزی است. اين استدلال ها مبتنی بر خداشناسی است و معادشناسی بدون خداشناسی صحيح و مصون از خطا به انجام نمی رسد. بر اين اساس، اسما و صفات ثبوتی خداوند چون حكمت، قدرت، صدق و... يا صفات سلبی هم چون امتناع لهو و ظلم از خداوند، می تواند دليلی عقلی بر تحقق معاد باشد. بنابراين اصل معاد هم از راه درونْ دينی و هم از راه برونْ دينی (كه گاه با هدايت متون دينی به مواد و مقدمات لازم به انجام می رسد) قابل اثبات است. در اينجا به اختصار پاره ای از استدلال های قرآن بر معاد را كه مبتنی بر حكمت و عدل الهی است.


منابع:


فروشگاه آنلاین محصولات دانلودی


پشتیبانی خرید: 09337266852مطالب دیگر:
🔗7-بررسی دو عامل مهم در ساخت سدهای بتن غلتكی🔗8- بررسی تاثیر میكروسیلیس بر كاهش واكنش زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه های بتن سدهای شمیل و نیان🔗9-مدلسازی عددی حركت آمیزه تزریق سیمانی در پرده آب بند پی سد گتوند علیا به روش دوفازی🔗10- تأثیر جرم فونداسیون بر روی سد بتنی وزنی🔗11- بررسی تاثیر برنامه زمان بندی اجرای سد در تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتكی (RCC)🔗12-بررسی روشهای مقابله با پدیده رگاب در بروز شکست هیدرولیکی در سدهای خاکی🔗13- آنالیز دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS🔗تحلیل وظایف و اختیارات استانداران جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی خوب(صفحه: 34)🔗14-بررسی مکانیزم ارزیابی پتانسیل روانگرایی در سدها🔗15- ارزیابی روشهای مقابله با روانگرایی پی آبرفتی سدها🔗16-ارزیابی زیست محیطی سدها🔗17- بررسی عملكرد سد انحرافی (مطالعه ی موردی، عملكرد و مشكلات موجود سد انحرافی فجر)🔗18- بررسی دینامیكی اندركنش سد وزنی و مخزن در حوزه زمان توسط نرم افزارهای اجزا ء محدود🔗19-بررسی پدیده لایه بندی حرارتی و مغذی شدن در مخازن سدها - مطالعه موردی سد كندك در استان خوزستان🔗20- بررسی تكنولوژی ساخت سد های سنگریزه ای با رویه ی بتنی🔗پروژه اماده نانو کامپوزیتهای پلیمری🔗بررسی تاثیر اعتقاد فرهنگی مدیران مدارس در بهکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیمگیری🔗بیش از 100 عدد بلوک کاربردی اتوکد🔗مهندسی مالی و نقش آن در بازار سرمایه ایران(صفحه: 11)🔗بررسي رابطه هوش معنوي و تصميم گيري مديران(صفحه:18)🔗دانلود فایل ورد Word پروژه بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی🔗حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری با توجه به خوشبینی مدیریتی در شرکتهای با محدودیت مالی شدیدتر در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران(صفحه:11)🔗نقش شخصیت شناسی کارکنان در ارتباطات اثربخش سازمانی(صفحه : 11)🔗اثر سازوکارهای نظارت داخلی حاکمیت شرکتی بر رابطة بین خوشبینی بیش از حد مديريت و هموارسازی سود(صفحات:26)🔗پروژه پردازش تصویر بررسی دو روش قطعه بندی (سگمنتیشن) - ،C-means وk-means - و تفاوتهای اجرای دو روش بروی تصاویر