دانلود پاورپوینت مرحله چرخه عمر: طراحی خدمت

دانلود پاورپوینت مرحله چرخه عمر: طراحی خدمت
دانلود پاورپوینت مرحله چرخه عمر: طراحی خدمت|50291652|zt

مرحله چرخه عمر: طراحی خدمتنوع فایل: PowerPoint


تعداد اسلاید (ها): 85چکیده:


هدف پس از استراتژی خدمت در چرخه عمر خدمت نوبت به طراحی خدمت می رسد، که در ارتباط با طراحی و توسعه خدمت و فرایندهای مرتبط با آن می باشد. این مرحله نه تنها شامل خدمات جدید است بلکه شامل تغییر در خدمات موجود نیز می شود. بر اساس ITIL مهمترین هدف طراحی خدمت عبارتست از:


طراحی خدمتی جدید و یا تغییر در آنها برای عرضه به محیط تولید


اهداف طراحی خدمت


مشارکت در نیل به اهداف کسب و کار مشارکت در صرفه جویی زمان و هزینه تا جای که ممکن است به حداقل رساندن و یا جلوگیری از ریسک مشارکت برای پاسخگویی به نیازهای جاری و آتی بازار ارزیابی و بهبود اثربخشی و کارایی خدمات فناوری اطلاعات پشتیبانی و توسعه خط مشی ها و استانداردهای خدمات فناوری اطلاعات مشارکت در کیفیت خدمات فناوری اطلاعات به منظور اطمینان از اینکه خدمت تولید شده مطابق با انتظارات مشتری باشد اقدامات زیر باید صورت گیرد:


خدمت جدید باید با توجه به ملاحظات سبد خدمت اضافه شده و در خلال فرایند به روزآوری گردد الزامات سطح خدمت (SLR)́ قبل از تحویل خدمت باید روشن باشد برمبنای الزامات سطح خدمت تیم مدیریت ظرفیت می تواند قالب زیر ساخت های موجود الزامات را مدل سازی نماید اگر نیاز به زیر ساخت جدیدی احساس شود در آن صورت مدیریت مالی باید درگیر شود قبل از شروع مرحله پیاده سازی، تحلیل میزان تأثیر بر کسب و کار (BIA)̋ و ارزیابی ریسک باید انجام شود. انجام این موارد اطلاعات با ارزشی را برای مدیریت تداوم خدمت IT ، مدیریت آمادگی، و مدیریت ظرفیت فراهم می نماید. قبل از ارائه خدمت جدید، میز خدمت باید آمادگی لازم برای خدمت جدید را کسب نماید انتقال خدمت می تواند طرحی برای پیاده سازی خدمت آماده نماید. مدیریت پیمانکاران در صورت نیاز به خرید وارد عمل شود. لازمه پاسخ مناسب به نیازها و درخواستهای متغیر کسب و کار و خدمات اثربخشی و کارا، فرایندی متوازن بین وظایف، منابع موجود(نیروی انسانی، فنی و مالی) و مهلت زمانی می باشند. این فرایندی دائمی در تمام مراحل چرخه عمر خدمات فناوری اطلاعات می باشد مرحله طراحی خدمت با اعلام نیازهای جدید و یا تغییر در خدمت از طرف مشتری آغاز می شود. در نهایت در پایان مرحله طراحی، خدمت باید به نوعی طراحی شده باشد که قبل از انتقال به محیط عملیاتی به نیاز مشتری پاسخگو باشد. آماده سازی خوب و القاء مؤثر و کارا در افراد، محصولات (خدمات، تکنولوژی و ابزارها) و شرکاء( چهار P مربوط به ITIL) در طرح ها و پروژه ها برای موفیت الزامی می باشد. با در نظر گفتن وابستگی متقابل بین واحدها، طراحی، انتقال و یا پیاده سازی خدمات نمی توانند مستقل صورت گیرند. تمام افراد مرتبط با این خدمت در سازمان باید از اجزاء و ارتباطات خدمت جدید و یا تغییر یافته اطلاع داشته باشند. این فرایند به رویکردی جامع نیاز دارد، با ارتباطاتی شفاف و الزاماتی که هر شخص بتواند به طرح های فناوری واقع بینانه، صحیح و به روز دسترسی داشته باشد و اطلاعات لازم در اختیارش قرار گیرد. جنبه های مختلف طراحی خدمت سازمان برای کسب بالاترین کیفیت ممکن با «تمرکز بر بهبود مداوم» به رویکرد ساخت یافته و نتیجه گرا بر نتیجه در هر یک از پنج جنبه طراحی نیاز دارد. نتیجه گرایی در این حالت به معنای «پاسخگویی به خواستهای مشتری/ کاربر می باشد » این پنج جنبه عبارتند از: راه حل خدمت( شامل الزامات عملکردی، منابع و ظرفیتها) سبد خدمت( سیستم های پشتیبان و ابزارها) معماری (فناوری و مدیریت) فرایندها سیستم های اندازه گیری و سنجه ها


طراحی راه حل های خدمت


رویکردی ساخت یافته برای تولید خدمتی جدید که هزینه، عملکرد و کیفیت لازم و در چارچوب زمان باشد. فرآیند باید تکرارپذیر و مقیاس پذیر باشد تا به خواست ها و الزامات در حال تغییر مشتریان پاسخگو باشد. موارد زیر باید مورد نظر قرار گیرند: تحلیل الزامات کسب و کار بازبینی خدمات فناوری و زیر ساخت های موجود با در نظر گرفتن توسعه در نظر گرفتن مبنای الزامات جدید در نظر گرفتن معیار پذیرش خدمت (SAC) طراحی مقدماتی توافق شده هزینه ها تخمین هزینه های سایر راه کارها. مصارف و هزینه های توافق شده ارزیابی و تأیید منافع حاصله برای کسب و کار تصمیم گیری بر روی مراحل مورد نظر، نتایج و اهداف (SLR) پایش خدمت برای اطمینان از هم سویی با استراتژی ها اطمینان از برآورد شدن کنترل های شرکت، حکمرانی فناوری اطلاعات و امنیت اطمینان از عملکرد مؤثر خدمت و پاسخگویی به الزامات توافقنامه های پشتیبانی لازم برای تحویل خدمت تهیه بسته طراحی خدمت (SDP) ، که شامل تمام جنبه های خدمت و الزامات آن برای تمام مراحل بهدی چرخه عمر خدمت است.


فهرست مطالب:


عنوان


هدف


براساس ITIL مهمترین هدف طراحی خدمت عبارتست از:


اهداف طراحی خدمت


به منظور اطمینان از اینکه


خدمت تولید شده مطابق با انتظارات مشتری باشد اقدامات زیر باید صورت گیرد:


جنبه های مختلف طراحی


این پنج جنبه عبارتند از:


طراحی راه حل های خدمت


طراحی معماری


HTIL طراحی معماری را بصورت زیر تعریف می نماید


در طراحی معماری موارد زیر باید رعایت شود


معماری بنگاه باید شامل موارد زیر باشد


طراحی فرآیند


مدیریت خدمات کسب و کار (BSM) سازمان را قادر به امور زیر می نماید


مفاهیم بنیادی


راه های مختلف تحویل خدمت


ITIL فرایند را به شکل زیر تعریف می کند:


طراحی سیستم های اندازه گیری و سنجه ها


طراحی محدودیت ها و فرصت ها


مدیریت خدمت کسب و کار (BSM)سازمان را قادر به امور زیر می نماید:


مفاهیم بنیادی


راه های مختلف خدمت


امکانات طراحی و توسعه برای خدمات فناوری اطلاعات


توسعه سریع برنامه های کاربردی


رویکرد افزایشی


رویکرد تعاملی


فرآیند و سایر فعالیت ها


مدیریت کاتالوگ خدمت(scm)


مدیریت سطح خدمت(SLM)


مدیریت ظرفیت(CM)


مدیریت آمادگی(AM)


مدیریت تداوم خدمت فناوری اطلاعات(ITSCM)


مدیریت امنیت اطلاعات


مدیریت پیمانکار


فعالیت ها


توسعه الزامات


بررسی الزامات


پاسخ به مسائل توسعه


مستند سازی الزامات


مدیریت داده و اطلاعات


محدوده عملکرد


مدیریت داده و چرخه عمر خدمت


طبقه بندی داده


مالک داده


یکپارچگی داده


دو رویکرد زیر برای استقرار مدیریت برنامه‌های کاربردی لازم است


چارچوب‌های برنامه‌های کاربردی


مهندسی نرم‌افزار به کمک کامپیوتر(CASE)


خروجی‌های مهم توسعه برنامه‌های کاربردی عبارتنداز:


سازمان


نقش ها


روش‌ها، تکنیک‌ها و ابزارها


ابزارهای مدیریت خدمت


پیاده سازی


پیش نیازها


شاخص‌های کلیدی عملکرد طراحی خدمت عبارتند از


چالش ها


ریسک ها


پایان


منبع:


فروشگاه آنلاین محصولات دانلودی پشتیبانی


خرید: 09336266852مطالب دیگر:
📖دانلود تحقیق رویکردهای هرمنوتیکی به هنر اسلامی📖دانلود تحقیق صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران📖بررسیPMS و تأثیر گیاه مرمكی بر آن📖طرح توجیهی معدن سنگ مرمریت📖طرح توجیهی معدن سنگ آهک📖طرح توجیهی عملیات اكتشاف سنگ های تزئینی📖طرح توجیهی بهره برداری از معدن گچ وخاک📖طرح توجیهی بهره برداری از معدن فلدسپات📖طرح توجیهی بهره برداری از معدن سولفات سدیم📖طرح توجیهی بهره برداری از معدن خاک نسوز📖طرح توجیهی اكتشاف گرافیت📖2طرح توجیهی معدن سنگ مرمریت📖دانلود پاورپوینت ساختار HTML CSS و Javascript📖دانلود پاورپوینت جریان الکتریکی📖دانلود پاورپوینت کبد چرب📖عكاسی‌ ماكروفتوگرافی‌📖عکاسی کردن📖مرگ مدرن📖معرق کاری📖موسیقی محلی آذربایجان📖نقد جدید📖دانلود تحقیق نمایش📖هنر فلز كاری و قلم زنی در دوره صفوی📖هنرهای سنتی📖تجلی وحدت و كثرت در هنر اسلامی