106- ارزیابی لرزه ای ساختمان های بتن ارمه تقویت شده موجود با روش های مقاوم سازی

106- ارزیابی لرزه ای ساختمان های بتن ارمه تقویت شده موجود با روش های مقاوم سازی
106- ارزیابی لرزه ای ساختمان های بتن ارمه تقویت شده موجود با روش های مقاوم سازی|50066324|zt

مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی لرزه ای ساختمان های بتن ارمه تقویت شده موجود با روش های مقاوم سازی

جواد واثقی امیری - دانشیار دانشکده عمران
حسین پهلوان - دانشجوی دکتری مهندسی زلزله
ادهم قلی پور - دانشجوی کارشناس ارشد سازه


چکیده مقاله:

تلفات اسفناک زلزله های اخیر همراه با خسارت های اقتصادی و خاطرات زلزله های منجیل رودبار طبس و زلزله های از این دست درکشورمان موجب نگرانی طراحان و مهندسان سازه گشته است تابحث مقاوم سازی جایگاه ویژه ای یابد تا مهندسان زلزله شتاب بیشتری به خود بگیرند باتوجه به لرزه خیزی و نیازروزافزون به طرح مقاوم سازی مبتنی برسطوح عملکردی درایران ضرورت انتخاب سیستم های مقاوم لرزه ای با تکیه برپژوهش مستند علمی به جای قضاوتهای صرف مهندسی بیش ازپیش احساس میگردد گام مهم درطراحی لرزه ای براساس عملکرد تخمین پاسخ لرزه ای غیرخطی سازه ها می باشد برای این منظور دو روش پیشنهاد میشود: تحلیلدینامیکی غیرخطی تحلیل تاریخچه زمانی و تحلیل استاتیکی غیرخطی تحلیل پوش اور تغییرات ویرایش سوم استاندارد 2800 نسبت به ویرایش اول موجب نگرانی ازوضعیت حجم وسیعی ازساختمان ها موجود کشور که مورد بهسازی لرزه ای قرارنگرفته اند گشته است دراین مقاله یک ساختمان بتنی به تعداد 15 طبقه که توسط ویرایش اول آیین نامه زلزله 2800 طراحی شدهاند مورد بررسی و تحلیل غیرخطی قرارمیگیرند و راه کاراستفاده ازژاکت روکش تیر توسط نرم افزار perform درآنها مورد بررسی قرار میگیرد.


کلیدواژه‌ها:

سطوح مختلف عملکردی موردانتظار - تحلیل تاریخچه زمانی - تحلیل پوش آور - بهسازی لرزه ای


نحوه استناد به مقاله:

برای بار اول: (واثقی امیری, جواد؛ حسین پهلوان و ادهم قلی پور، ۱۳۹۲)
برای بار دوم به بعد: (واثقی امیری؛ پهلوان و قلی پور، ۱۳۹۲)مطالب دیگر:
تحقیق درباره معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايرانپاورپوینت درباره سنسورمادون قرمز.صفحه کلید ماتریسی.سنسورLM35پاورپوینت درباره سوژه یابی در رسانه های خبریپاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار دانلود پاورپوینت درباره سروصداپاورپوینت تاریخچه جوشکاریپاورپوینت بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكيپاورپوینت درباره سل-تکنیک هاپاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعاتپاورپوینت درباره سد بتنی کوبیده غلطکی rcc پاورپوینت درباره سازمان هاي ارائه دهنده بهداشتي درماني در جهان پاورپوینت درباره سرپرستی تیم ها اردوها و کاروان های ورزشپاورپوینت درباره سیر تحول و نظریات منظر شهری پاورپوینت درباره پیش بینی های مالی طرحدانلود پاورپوینت طرح کسب و کار پاورپوینت درباره طراحی محصولات از ایده تا تولیددانلود پاورپوینت درباره شيوه نامه كميته هاپاورپوینت درباره سیستم مدیریت طرحهای سرمایه ای شرکت برق منطقه ای خراسان پاورپوینت درباره برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی در ایرانپاورپوینت درباره رويکردهای کيفی و ترکيبی در پژوهشهای روانشناسی پاورپوینت درباره روش نگارش و تدوين مقالات علميپاورپوینت درباره روانشناسی تربیتیپاورپوینت درباره روش تحقیق در مدیریتدانلود پاورپوینت درباره رای داوری ICSIDپاورپوینت درباره منابع درآمدي رويدادهاي ورزشي