82-تحلیل آماری اثر TDS بر حذف مواد آلی كربنی و تولید لجن در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال اصلاح شده

82-تحلیل آماری اثر TDS بر حذف مواد آلی كربنی و تولید لجن در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال اصلاح شده
82-تحلیل آماری اثر TDS بر حذف مواد آلی كربنی و تولید لجن در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال اصلاح شده|50059585|zt

مشخصات نویسندگان مقاله تحلیل آماری اثر TDS بر حذف مواد آلی کربنی و تولید لجن در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال اصلاح شده

مجتبی رفیعی - کارشناس ارشد مهندسی عمران، محیط زیست دانشگاه شیراز
ایوب کرمیمی جشنی - استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
نعمت اله جعفرزاده حقیقی - دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
بهزاد ریحانی نیا - کارشناس ارشد آمار کاریردی دانشگاه شهید چمران


چکیده مقاله:

تصفیه فاضلاب همواره یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. برای جلوگیری از بروز مشکلات زیست محیطی، فاضلاب باید جمع آوری و تصفیه گردد. در مناطق حاشیه خلیج فارس، به دلیل بالا بودن تراز آب زیرزمینی و نشت آبهای زیر زمینی به درون شبکه جمع آوری فاضلاب، با ورود فاضلاب به تصفیه خانه روبرو هستیم. در نتیجه، خصوصیات آبهای زیرزمینی، ویژگی های فاضلاب ورودی به تصفیه خانه را تحت تاثیر قرار می دهد. ویژگی کیفی بارز آبهای زیرزمینی در مناطق حاشیه خلیج فارس TDS بالا می باشد. در این مطالعه آزمایشگاهی فاضلاب با یک جریان پیوسته ابتدا وارد "حوضچه بی اکسیژن" شده و از آن به "حوضچه هوادهی با اختلاط کامل" وارد می شود. پس از حوضچه هوادهی "بستر لجنی با جریان بالا رونده" نقش زلالساز را بر عهده دارد. این فرایند اصلاح شده فرایند لجن فعال متعارف محسوب می شود. در این تحقیق بازدهی روش اصلاح شده لجن فعال در حذف مواد آلی کربنی، حذف TSS و همینطور تغییرات شاخص حجمی لجن (متغیرهای وابسته)، به ازای مقادیر مختلف TDS (متغیر مستقل) بررسی شده است. مقدار TDS موجود در فاضلاب، در پنج اجرا به میزان 0/1%، 1%، 2%، 3/5% و 5% (درصد وزن به حجم) تنظیم شده بود. با افزایش TDS از 0/1 تا 1درصد، تغییرات معنی داری در پارامترهای ذکر شده رخ نداد. اما با افزایش TDS از 2 تا 5 درصد، بازدهی حذف COD کاهش یافته و مقادیر SVI افزایش داشت. در تحلیل آماری داده ها، برای حذف دادههای پرت از روش Leverage استفاده شده است. سپس نرمال بودن داده ها با آزمون توزیع نرمال کولموگروف- اسمیرنف بررسی شده است. به منظور بررسی میزان همبستگی و یافتن رابطه میان پارامترهای مستقل و پارامترهای وابسته از رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. به منظور مقایسه نتایج نهایی پنج اجرای انجام شده و تعیین برابری با عدم برابری نتایج هر اجرا یا اجراهای دیگر از آزمون های پارامتریک آنالیز واریانس، اختلاف میانگین و دانکن استفاده شده است.


کلیدواژه‌ها:

TDS - تصفیه فاضلاب - لجن فعال - بی اکسیژن - تحلیل آماری


نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:


رفیعی, مجتبی؛ ایوب کرمیمی جشنی؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی و بهزاد ریحانی نیا، ۱۳۸۸، تحلیل آماری اثر TDS بر حذف مواد آلی کربنی و تولید لجن در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال اصلاح شده، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، شیراز، دانشگاه شیراز


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (رفیعی, مجتبی؛ ایوب کرمیمی جشنی؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی و بهزاد ریحانی نیا، ۱۳۸۸)
برای بار دوم به بعد: (رفیعی؛ کرمیمی جشنی؛ جعفرزاده حقیقی و ریحانی نیا، ۱۳۸۸)مطالب دیگر:
📚تحقیق در مورد پرورش قارچ صدفي 47 ص 📚تحقیق در مورد پرورش و پرواربندی دام 20 ص 📚تحقیق در مورد پرورش کرم ابریشم 13 ص 📚تحقیق در مورد پرورش گاو وگاومیش 📚تحقیق در مورد پروژه فرآيند هاي ماشين كاري غيرمرسوم 📚تحقیق در مورد پروژه مالی انبارداری 85 ص 📚تحقیق در مورد پروژه مدیریت آموزشی 108 ص 📚تحقیق در مورد پروژه نهایی درس روشها و سیستمهای فازی ارائه روشی فازی برای شناسایی الگوهای عددی فارسی 25 ص 📚تحقیق در مورد پروژه گلخانه مور 📚تحقیق در مورد پلاسم گياهي 📚تحقیق در مورد پست مدرنیسم و برنامه ریزی تعلیم و تربیت 34 ص 📚تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص 📚تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 📚تحقیق در مورد پلیمر 29ص 📚تحقیق در مورد پورت موازی 23ص 📚تحقیق در مورد پيش آموزش دبستاني 33 ص 📚تحقیق در مورد پيامبر اعظم و قرآن 📚تحقیق در مورد پيكاسو و زندگي او 94 ص 📚تحقیق در مورد پیرامون زندگانی معين الاسلام و فرهنگ جدید اصفهان 20 ص 📚تحقیق در مورد پیش بینی سطح آب در مخزن با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی 79 ص 📚تحقیق در مورد پیوند شیمیایی و انواع آن 📚تحقیق در مورد پیوند دین و سیاست از نگاه امام خمینی 📚تحقیق در مورد چاپ افست 📚تحقیق در مورد چالشهای وزارت نفت و درجه اهمیت آنها 76 ص 📚تحقیق در مورد چای 33 ص