دانلود فایل ورد Word پروژه کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل

دانلود فایل ورد Word پروژه کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل
دانلود فایل ورد Word پروژه کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل|50034992|zt

جزئیات بیشتر این محصول:


پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل
دسته: مهندسی برق - کامپیوتر
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ٨۵
________________________________________________________
- چکیده:

در سال ١٩۵٧ نخستین ماهواره یعنی اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب شد. در همین دوران رقابت سختی از نظر تسلیحاتی بین دو ابر قدرت آن زمان جریان داشت و دنیا در دوران جنگ سرد به سر می برد. وزارت دفاع آمریکا در اکنش به این اقدام رقیب نظامی خود، آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته یا آرپا (ARPA) را تاسیس کرد. یکی از پروژه های مهم این آژانس تامین ارتباطات در زمان جنگ جهانی احتمالی تعریف شده بود. در همین سال ها در مراکز تحقیقاتی غیر نظامی که در امتداد دانشگاه ها بودند، تلاش برای اتصال کامپیوترها به کاربران سرویس می دادند. در اثر اهمیت یافتن این موضوع آژانس آرپا (ARPA) منابع مالی پروژه اتصال دو کامپیوتر از راه دور به یکدیگر را در دانشگاه MIT بر عهده گرفت. در اواخر سال ١٩۶٠ اولین شبکه کامپیوتری بین چهار کامپیوتر که دوتای آنها در MIT ، یکی در دانشکده کالیفرنیا و دیگری در مرکز تحقیقاتی استنفورد قرار داشتند، راه اندازی شد. این شبکه آرپانت (ARPA net ) نامگذاری شد. در سال ١٩۶۵ نخستین ارتباط راه دور بین دانشگاه MIT و یک مرکز دیگر نیز بر قرار گردید.
در سال ١٩٧٠ شرکت معتبر زیراکس، یک مرکز تحقیقاتی در پالوآلتو تاسیس کرد. این مرکز در طول سالها مهمترین فناوری های مرتبط با کامپیوتر را معرفی کرده است و از این نظر به یک مرکز تحقیقاتی افسانه ای بدل گشته است. این مرکز تحقیقاتی که پارک (PARC) نیز نامیده می شود. به تحقیقات در زمینه شبکه های کامپیوتری پیوست، تا این سال ها شبکه آرپانت به امور نظامی اختصاص داشت، اما در سال ١٩٧٢ به عموم معرفی شد. در این سال شبکه آرپانت مراکز کامپیوتری بسیاری از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را به هم متصل کرده بود. در سال ١٩٧٢ نخستین نامه الکترونیکی از طریق شبکه منتقل کردید.
در این سال ها حرکتی غیر انتفاعی به نام MERIT که چندین دانشگاه بنیان گذار آن بودند، مشغول توسعه روش های اتصال کاربران ترمینال ها به کامپیوتر مرکزی یا میزبان بود. مهندسان پروژه MERIT در تلاش برای ایجاد ارتباط بین کامپیوترها، مجبور شدند تجهیزات لاز را خود طراحی کنند. آنان با طراحی تجهیزات واسطه برای مینی کامپیوتر OECPOP نخستین بستر اصلی یا Backbone شبکه های کامپیوتری را ساختند. تا سال‌ها نمونه های اصلاح شده این کامپیوتر با نام PCP یا Primary Communications Processor نقش میزبان را د رشبکه ها ایفا می کرد. نخستین شبکه از این نوع که چندین ایالت را به هم متصل می کرد Michnet نام داشت.
فصل اول


مفاهيم مربوط به شبكه ها و اجزاي آنها


مقدمه1 تاريخچه شبكه1-1 مدل هاي شبكه1-1-1 مدل شبكه مبتني بر سرويس دهنده1-1-2 مدل سرويس دهنده/ سرويس گيرنده1-2 ريخت شناسي شبكه1-2-1 توپولوژي حلقوي1-2-2 توپولوژي اتوبوس1-2-3 توپولوژي توري1-2-4 توپولوژي درختي1-2-5 توپولوژي تركيبي1-3 پروتكل هاي شبكه1-4 مدل OSI(Open System Interconnection)1-5 مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند1-6 عملكرد يك شبكه Packet - swichingفصل دوم


شبكه هاي بي سيم با نگاهي به Wi-Fi-Bluetoothsمقدمه2-1مشخصات و خصوصيات WLAN2-2 همبندي هاي 11، 8022-2-1 همبندي IBSS2-2-2 همبندي زير ساختار در دوگونه ESS و BSS2-3 لايه فيزيكي2-3-1 دسترسي به رسانه2-3-1-1 روزنه هاي پنهان2-3-2 پل ارتباطي2-4 خدمات توزيع2-5 ويژگي هاي سيگنال طيف گسترده2-5-1 سيگنال هاي طيف گسترده با جهش فركانس2-5-1-1 تكنيك FHSS(PN-Code: persuade Noise Code)2-5-1-2 تغيير فركانس سيگنال هاي تسهيم شده به شكل شبه تصادفي2-5-2 سيگنال هاي طيف گسترده با توالي مستقيم2-5-2-1 مدولاسيون باز2-5-2-2 كدهاي باركر2-5-3 استفاده مجدد از فركانس2-5-3-1 سه كانال فركانسي F1,F2,F32-5-3-2 طراحي شبكه سلولي2-5-4 پديده ي چند مسيري2-6-1 مقايسه مدل هاي 11، 8022-6-1-1 استاندارد 11، b8022-6-1-1-1 اثرات فاصله2-6-1-1-2 پل مابين شبكه اي2-6-2 استاندارد 11،a8022-6-2-1 افزايش باند2-6-2-2 طيف فركانس تميزتر2-6-2-3 كانال هاي غيرپوشا2-6-2-4 همكاري wi-fi2-6-3 80211g يك استاندارد جديد2-7 معرفي شبكه هاي بلوتوس2-7-1 مولفه هاي امنيتي در بلوتوسفصل سوم


امنيت در شبكه با نگرشي به شبكه بي سيممقدمه3-1 امنيت شبكه3-1-1 اهميت امنيت شبكه3-1-2سابقه امنيت شبكه3-2 جرايم رايانه اي و اينترنتي3-2-1 پيدايش جرايم رايانه اي3-2-2 قضيه ي رويس3-2-3 تعريف جرايم رايانه اي3-2-4 طبقه بندي جرائم رايانه اي3-2-4-1 طبقه بندي OECDB3-2-4-2 طبقه بندي شوراي اروپا3-2-4-3 طبقه بندي اينترپول3-2-4-4 طبقه بندي در كنوانسيون جرايم سايبرنتيك3-2-5 شش نشانه از خرابكاري3-3 منشا ضعف امنيتي در شبكه هاي بيسيم و خطرات معمول3-3-1 امنيت پروتكل WEP3-3-2 قابليت ها و ابعاد امنيتي استاندارد 802.113-3-2-1 Authentication3-3-2-2 Confidentiality3-3-2-3 Integrity3-3-3 خدمات ايستگاهي3-3-3-1 هويت سنجي3-3-3-1-1 Authentication بدون رمزنگاري3-3-3-1-2 Authentication با رمزنگاري RC43-3-3-2 اختفا اطلاعات3-3-3-3 حفظ صحت اطلاعات (Integrity)3-3-4 ضعف هاي اوليه ي امنيتي WEP3-3-4-1 استفاده از كليدهاي ثابت WEP3-3-4-2 استفاده از CRC رمز نشده3-4 مولفه هاي امنيتي در بلوتوث3-4-1 خطرات امنيتي3-4-2 مقابله با خطرات3-4-2-1 اقدامات مديريتي3-4-2-2 پيكربندي درست شبكه3-4-2-3 نظارت هاي اضافي بر شبكه3-5 Honeypot تدبيري نو براي مقابله با خرابكاران3-5-1 تعريف Honeypot3-5-2 تحوه ي تشخيص حمله و شروع عملكرد Honeypot3-5-3 مزاياي Honeypot3-5-4 تقسيم بندي Honeypot از نظر كاربرد3-5-4-1 production Honeypot3-5-4-1-1 prevention3-5-4-1-2 Detection (كشف يا شناسايي)3-5-4-1-3 Response (پاسخ)3-5-4-2 Research Honeypot3-5-5 تقسيم بندي Honey pot از نظر تعامل با كاربر3-5-5-1 Low Interaction Honeypot3-5-5-2 Medium Interaction Honeypot3-5-5-3 High Interaction Honey pot3-5-5-3-1 مزاياي استفاده‌ازHigh Interaction Honey pot3-5-5-3-2 معايب‌استفاده‌از High Interaction Honey potفصل چهارم


مفهوم GPRS با رويكرد IT4-1 ويژگي هاي GPRS4-1-1 مواد لازم براي استفاده از GPRS4-1-2 ويژگي هاي سيستم سوئيچينگ پكتي4-1-3 كاربردهاي GPRS4-1-4 اطلاعات مبتني و قابل مشاهده4-1-4-1 تصاوير ثابت4-1-4-2 تصاوير متحرك4-1-5 مرورگر4-1-5-1 پوشه هاي اشتراكي يا كارهاي گروهي4-1-5-2 ايميل يا پست الكترونيكي4-1-6 MMS4-1-7 رتبه كاربرد محيط4-1-8 كارايي GPRS4-2 مفهوم GSM4-2-1 توانايي GSM4-2-2 شبكه GSM4-2-3 شبكه GSM4-2-3-1 سيستم سوئيچينگ4-2-3-2 سيستم ايستگاه پايه4-2-4 سيستم پشتيباني و عملياتيفصل پنجمبررسي و مطالعه شبكه SMS و معرفي ابزاري براي كنترل توسط SMS5-1 مطالعه نسل هاي مختلف موبايل5-1-1 مزايا و معايب MTS5-1-2 سيستم هاي سلولي و آنالوگ5-1-3 مشكلات سيستم هاي 1V5-1-4 سيستم هاي نسل دوم 2V5-1-5 سيستم هاي نسل 2.5V5-2 معرفي شبكه SMS و چگونگي انتقال SMS5-2-1 تاريخچه ساختار سرويس پيغام كوتاه5-2-2 فوائد سرويس پيغام كوتاه5-2-2-1 Shart message Entities5-2-2-2 سرويس مركزي پيغام كوتاه (sms c)5-2-2-3 Home Locatin Rigis – ثبات موقعيت دائم5-2-2-4 ثبات موقعيت دائم (HLR)5-2-2-5 مركز سوئيچ موبايل5-2-2-6 بازديد كننده (VLR)5-2-2-7 محل اصل سيستم5-2-2-8) محل موبايل (MS)5-2-3 اجزايي توزيع(مخابره)5-2-3-1 اجزاي خدمات5-2-3-2 خدمات مشتركين5-2-3-3 خدمات اطلاعاتي موبايل5-2-3-4 مديريت و توجه به مشتري5-2-4 مثال موبايل هايي كه پيام كوتاه به آنها رسيده5-2-5 مثال موبايلي كه پيام كوتاه ارسال نموده است5-2-6 ارائه مداري براي كنترل ابزار به كمك SMS در تلفن همراهنتيجه گيريپيوستمنابع
مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت چگونگی استفاده از عکس های هوایی برنامه ریزی های شهری🔥پاورپوینت مطالعه انواع شهر ها🔥فرآیند و معرفی مدل AHP🔥جم رایگان و ترفندهای کلش🔥پاورپوینت کاربرد GIS در مدیریت شهری🔥سورس پروژه ناتمام حل انتگرال نامعیین به روشی ورودی معادله و تفسیر آن🔥پاورپوینت تمدن چین🔥پاورپونت علوم کلاس ششم🔥فایل اتوکد رامسر🔥نمونه شیت بندی لایه باز طرح شهرسازی🔥نمونه شیت بندی لایه باز طرح شهرسازی (سری دوم)🔥لایه جی آی اس استان مرکزی🔥لایه جی آی اس رامسر🔥پاورپوینت 15 شهر سبز جهان 🔥طرح نتایج آمارگیری از نیروی کار کشور🔥طرح مطالعات آمایش سرزمین🔥بازنگری طرح جامع شهر جدید هشتگرد🔥ضوابط و مقررات طرح تفصیلی حوزه مرکزی مشهد🔥مبانی ترافیکی طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر🔥امکان سنجی اقتصادی طرح میدان شهدا، هشت آباد و محور صاحب الزمان🔥طرح ساختمان های پیرامون میدان شهدا🔥طرح میدان شهدا، هشت آباد و محور صاحب الزمان🔥پاورپوینت شهر زیرزمینی نوش آباد🔥جزوه خاکشناسی عمومی تهران منابع کنکور دکتری و کارشناسی ارشد به همراه 400 نکته کنکوری خاکشناسی🔥پاورپوینت پرزانته کتاب شهرسازی شهروندگرا