پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه یادگیری

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه یادگیری
پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه یادگیری|42082654|zt

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات49حجم168/359 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری یادگیری عنوان این نوشتار است که در آن مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.

یادگیری به فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایداردر رفتار یاتوان رفتاری فردکه حاصل تجربه است گفته می شود ونمی توان آن را به حا لتهای موقتی بدن مانندآنچه براثر بیماری، خستگی یا داروها پدید می آید نسبت داد( سیف، ١٣83، به نقل از: کیمبل، ١٩٩١) این تعریف ، تقریبا کاملتر و جامع تر و مورد پذیرش بیشتری است. در این تعریف به چند مفهوم مهم اشاره شده است که عبارتند از : تغییر نسبتاً پایدار، تغییررفتار و توان رفتاری وتجربه، این مفاهیم به این اشاره دارند که به هرنوع تغییری یادگیری گفته نمی شود. به عنوان مثال تغییرات موقتی همانند داشتن نیروی زیاد بعد از‏مصرف مواد نیروزا، یادگیری محسوب نمی شود چون موقتی است و پایدار نمی ماند و دیگر اینکه تغییر بایستی در رفتار وتوان رفتاری(افکار،نگرشها و رفتار) فرد ایجاد شود و اگرتغییری ایجاد نشود یادگیری صورت نگرفته است. مفهوم مهم دیگر، تجربه است. یعنی اینکه یادگیری بایستی حاصل تجربه باشد و آن تغییری که درفرد ایجاد می شود باید براثرتجربه باشد نه براثربالغ شدن یا پیرشدن و موارد دیگر.

نمونه پیشینه تحقیق در مورد یادگیری

گلی دیزج،اسفندیار ( ١٣٨٤ ‏) در تحقیقی تحت عنوان (بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و خلاقیت در بین دانش آموزان دوم دبیرستان شهرستان مینودشت)به نتایج زیر دست پیدا کرد:
١ ‏) بین دانش آموزان رشته ها مختلف از نظر میزان استفاده از راهبردهای یادگیری تفاوت معنی داری به دست نیامد.
‏٢)هم چنین میزان خلاقیت دختران وپسران تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.
٣ ‏) بین میزان استفاده ازراهبردهای یادگیری در بین دختران و پسران تفاوت معنی داری مشاهده گردید.


فهرست مطالب

1-7-1 تعاریف نظری یادگیری 2-7-1 تعاریف عملیاتی یادگیریفصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری

1-2 مقدمه .14
٢-٢ یادگیری .15
١-٢-٢ نظریه های یادگیری 17
١-١-٢-٢ دیدگاه کارکردگرایی 17
٢-١-٢-٢ دیدگاه تداعی گرایی 19
٣-١-٢-٢ دیدگاه شناختی 21
٤-١-٢-٢ دیدگاه عصبی _ فیزیولوژیکی .24
٥-١-٢-٢ دیدگاه تکاملی 24
٦-١-٢-٢ نظریه خبرپردازی یا پردازش اطلاعات 25
2-2-2 پژوهش ها انجام شده در زمینه راهبردهای شناختی.27
1-2-2-2 تکرار یا مرور.27
2-2-2-2 بسط یا گسترش معنایی.28
3-2-2-2 سازمان دهی29


6-2-2 پیشینه پژوهش
١-6-٢.تحقیقات انجام شده در ایران
2-6-٢ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور


منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی"

مطالب دیگر:
🔍گزارش كارآموزی در توزبع برق بادرود🔍آزادی در قلمرو نرم افزار ( گفت وگو با ریچارد استالمن)🔍آسیب ‏هاى روان ‏شناختى اینترنت🔍آشنایی با Thin Clientها🔍گزارش كارآموزی در خدمات فنی تكنیك كاران (سیستم های هیدرولیز)🔍آشنایی با انواع پردازنده🔍گزارش كارآموزی در خدمات فنی خودرو شاهرضا🔍آشنایی با چاپگرها و ویژگی های آنها🔍آشنایی اولیه با IPv6🔍آشنایی با ASP.NET 2.0🔍پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن🔍گزارش كارآموزی در دانشگاه آزاد اسلامی ابركوه🔍پرسشنامه رسمیت در سازمان🔍گزارش كارآموزی در معدن سنگ اصفهان🔍پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند🔍گزارش كارآموزی بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی🔍پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ای🔍گزارش كارآموزی در شبدیز زرین (پمپ های هیدرولیكی)🔍پرسشنامه رغبت میشل گوکلن🔍پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)🔍پرسشنامه رفتار مشکلات ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)🔍پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس🔍پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی🔍پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس🔍ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SAS