پرسشنامه شخصیت آیزنک 57 سوالی فرم بزرگسال epq

پرسشنامه شخصیت آیزنک 57 سوالی فرم بزرگسال epq
پرسشنامه شخصیت آیزنک 57 سوالی فرم بزرگسال epq|42082365|zt

دانلود پرسشنامه شخصیت درونگرایی و برونگرایی آیزنک 57 سوالی فرم بزرگسال epq با نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات54حجم17/468 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

دانلود پرسشنامه شخصیت درونگرایی و برونگرایی آیزنک 57 سوالی فرم بزرگسال epq با نمره گذاری، روایی و پایایی


تفسیر پرسشنامه شخصیت آیزنک نوجوانان

پرسش نامه شخصيتي آيزنك: اين پرسش نامه داراي دو فرم موازي AوB است كه در اين پژوهش از فرم متداول آن در ايران(فرمA) استفاده شده . فرم ايراني (A) اين پرسشنامه توسط محمد تقي رائفي براي جمعيت ايراني مورد بررسي قرار گرفته داراي 57 سوال است(اخوت و دانشمند، 1357). منظور از درون/برون‌گرايي در اين پژوهش نمره‌اي است كه آزمودني ها از پاسخ به 24 گویه ی مولفه ی درون/برونگرایی پرسشنامه شخصيتي آيزنک به‌دست مي‌آورند،نمره خام آزمودنی ها از 0 تا 24 متغیر می باشد که پس از تبدیل به نمره درصدی،نسبت به 50 سنجیده می شوند که نمره ی بالای 50 معرف برون گرایی و نمره کمتر از 50 معرف درون گرایی است،ومنظور از نمره های کرانه ای،نمره هایی است که در محدوده 2 نمره استاندارد بالاتر از میانگین قرار میگیرند. سوالات به گونه اي تهيه شده كه براي افراد كم سواد با هوشي معادل 80 نيز قابل فهم باشد(اخوت و دانشمند،1357). این پرسشنامه یک مقیاس دروغ سنج(L)را در بر دارد،اما مهمتر این است که برونگرایی(E) و روان رنجورخویی(N) را به طور مستقل، با همبستگی نزدیک به صفر بین برونگرایی و روان رنجورخویی، ارزیابی می کند(فیست و فیست2002، ترجمه سید محمدی،1387).

ضریب آلفای این پرسشنامه برای مقیاس هایE،NوL به ترتیب 63/.،78/.،56/. به دست آمده که بیانگر اعتبار مطلوب آن است(ازخوش،1387).ازاين پرسشنامه كه شكل تكامل يافته اي از پرسشنامه پزشكي مادسلي و پرسشنامه شخصيتي مادسلي و آيزنك است براي تعيين و اندازه گيري ميزان درون گرايي و برون گرايي زن و شوهر ها استفاده شده پژوهش هاي مختلف ، اعتبار باز آزمايي اين آزمون را بين 84/0 تا 94/0 و اعتبار دو نسخه كردن آن را بين 74/0 تا 91/0 گزارش كردهاند(پیزلی ،2003) دوان نيز طي پژوهشي به منظور تعيين ميزان هم سنگي مقياس E در فرم هاي Aو B آن ها را در مورد 14 دانشجوي دختر رشته روان شناسي اجرا كرد. او با N= 14 و P=0.05 براي آزمون يكسويه، ارزش محاسبه شده ي 67/0 را بدست آورد كه در مقايسه با ارزش بحراني جدول(CTV) برابر با 464/0 در سطح 05/0 و 622/0 در سطح 01/0 معنا دار است(دان ،2003)."

مطالب دیگر:
پاورپوینت آماده جزوه و پاورپوینت درس مدیریت منابع انسانی رشته مدیریتپاورپوینت آماده سنگ شناسى دگرگونى و دگرگوني اصابتي و هيدروترمال و ديناميكيبررسی سیستم عامل، تکامل و انواع آنها و مدیریت حافظه و زمانبندی در کامپیوتربررسی انواع سیستم های تعلیقبررسي فني و اقتصادي طرح تولید سيستم دزدگير خودروسبزیکاری و اسنایی با برخی سبزی ها و گیاهنشناسی آنها مانند اسفناج، کاهو، نخودفرنگی و ...بررسی شهرستان بروجرد و طارحی سايت گردشگری شهرستان بروجرد (نوع طراحی :html front page)سبک سازي با پانل هاي پوما و جزئيات اجرايي روش ساختمان سازي با آنهاسبک شناسی هنر و نقاشی از هنر انتزاعی تا انگاره جديدبررسی کامپیوترهای شخصی و سخت افزار کامپیوترلگاریم، حسابان، روش افضاي ائودوكسوس، روش تعادل ارشميدس، انتگرال گیری و مشتق گیریسبزیکاری، انواع زمین، کود، شخم، خزانه و برخی گیاهان و سبزی هاسبك سازي سازه و بررسی کامپوزیت ها، پانلها، یونولیت و ...سدهای خاکی و بررسی رفتار، آسیب پذیری و تحليل پايداري سد خاکی در برابر زلزلهبررسی سخت افزار و اجزای کامپیوترستون فلزی، شکل ستونها، چگونگی ساخت و طویل کردن آنهابررسی ستاره های نوترونی، سیاهچاله ها و ارتعاش و چرخش ستارگانبررسی انواع نیروگاه ها و نیروگاه های حرارتی و اتمی و مشخصات فنی و بخش های مختلف آنهابررسی سيستم اعداد مانده‌اي (باقيمانده) و عملیات ریاضی و سيستم اعداد مبناي در هم وابسطهبررسی انواع سنگ های ساختمان و تزیینی و ویژگیهای آنهابررسی سیستم تعلیق، فنر بندی و انواع فنر و کمک فنربررسی انواع سنسورها و سنسورهای اثر هال، تاریخچه، ویژگیها و اساس کار آنهاتاريخ تحليلي صدر اسلام و اهل بيت و صحابه، امامت و جانشيني و از سقيفه تا شهادت حضرت علینگاهی به زندگی پیامبر(ص)و سیره و جنگهای ایشانبررسی سنتز متانول به وسیله رفرمینگ بخار آب و تبدیل آن به الفین به روش MTO