دانلود تحقیق در موردرویه ها

دانلود تحقیق در موردرویه ها
دانلود تحقیق در موردرویه ها|41032880|zt

نام فایل : رویه ها

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 332

حجم : 3 مگابایت


بسم الله الرحمن الرحیم
خسرو حجتی
رویه ها
*
1-استوانه
خسروحجتی
*
تعریف: هر گاه c یك منحنی(منحنی هادی استوانه) در یك صفحه و L خطی ناواقع بر این صفحه باشد، خطی كه متكی بر c و موازی با Lحركت كند(مولد استوانه) رویه ای تولید میكند كه استوانه یا رویه استوانه ای نام دارد
مثال:
استوانه

خسروحجتی
*خسروحجتی
*
راه حل كلی حل مسایل:فرض
هادی وD یك مولد استوانه باشد:
D را به شكل فصل
مشترك دو صفحه در نظر میگیریم و دستگاه معادلات حاصل را با حذف x y z حل میكنیم و سپس بجای مقدار میگذاریم. معادله استوانه بدست میآید.
خسروحجتی
*
مثال:معادله استوانه ای را بنویسید كه خم هادی و امتداد مولد آن داده شده است:
حل:فرض كنید:
داریم:
خسروحجتی
*
ادامه حل:
....


مطالب دیگر:
📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-روابط-عمومي-در-جهان-143-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-زورخانه-در-ايران-22-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-شنا-15ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-صنعت-گاز-طبيعي📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-فوتسال-27-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-فوتسال📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-فيزيك-20-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-كاراته-17-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-مخابرات-33-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-مختصر-رياضيات-30-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-مصرف-چوب-45-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-هندبال-در-جهان📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-هواپيمايي-در-ايران-24-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-و-اهميت-ورزش📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-و-تعريف-كارتهايDVB-20-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-و-تكامل-بدنسازي-19-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-و-سيرتحول-مخابرات-در-ايران-138-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-و-سيرتحول-مخابرات-در-ايران📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-و-قوانين-واليبال-41-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-و-مبدأ-زيره-سبز-52ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-و-مبدأ-پيدايش-هلو-85ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-و-مفاهيم-كلي-بهره-وري-32-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-و-پيدايش-روان-شناسي-ورزش-24-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-واليبال-11-ص📂دانلود تحقیق در موردتاريخچه-واليبال-در-جهان-17-ص