پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها

پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها
پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها|41015670|zt


فهرست موضوعات :


موضوع تحقیق
انواع رابط
رابط ide
Fast ata
Ultra ata
کلاس وسیله های جانبی
استانداردهای اسکازی
Scsi
عملکرد دیسک سخت

...
سخت‌افزارها برای برقراری ارتباط با كامپیوتر میزبان، به برنامه‌های راه‌انداز، و یا BIOS احتیاج دارند. وسیله‌های جانبی مبتنی بر اسكازی نیز استثنا نیستند. شكل 15-13 مسیر ارتباطی عمومی اسكازی را نشان می‌دهد.
وقتی برنامه‌ای بخواهد با وسیلة مبتنی بر اسكازی ارتباط برقرار كند، درخواست آن توسط سیستم‌عامل به زبانی می‌شود، كه برای برنامة را‌ه‌انداز اسباب اسكازی قابل درك باشد. سپس برنامة راه‌انداز با «برنامة‌ راه‌انداز سطح پایین آداپتور اسكازی» ارتباط برقرار می‌كند. برنامة مزبور نیز ارتباط بین آداپتور میزبان و وسیلة جانبی مورد نظر را برقرار خواهد كرد.
توجه داشته باشید كه بعضی از وسیله‌های جانبی متداول به برنامة راه‌انداز هم مجهز می‌باشند. برنامة مزبور در BIOS موجود بر روی آداپتور اسكازی قرار دارد ( البته با این فرض كه آداپتور BIOS داشته باشد).


مطالب دیگر:
📃نقشه کاربری اراضی شهرستان ایرانشهر📃نقشه کاربری اراضی شهرستان خاش📃نقشه کاربری اراضی شهرستان نیکشهر📃نقشه کاربری اراضی شهرستان سراوان📃نقشه کاربری اراضی شهرستان سرباز📃نقشه کاربری اراضی شهرستان زابل📃نقشه کاربری اراضی شهرستان زاهدان📃نقشه کاربری اراضی شهرستان آباده📃نقشه کاربری اراضی شهرستان ارسنجان📃نقشه کاربری اراضی شهرستان بوانات📃نقشه کاربری اراضی شهرستان داراب📃نقشه کاربری اراضی شهرستان اقلید📃نقشه کاربری اراضی شهرستان استهبان📃نقشه کاربری اراضی شهرستان فراشبند📃نقشه کاربری اراضی شهرستان فسا📃نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروز آباد📃نقشه کاربری اراضی شهرستان جهرم📃نقشه کاربری اراضی شهرستان کازرون📃نقشه کاربری اراضی شهرستان خرمبید📃نقشه کاربری اراضی شهرستان لامرد📃نقشه کاربری اراضی شهرستان لارستان📃نقشه کاربری اراضی شهرستان ممسنی📃نقشه کاربری اراضی شهرستان مرودشت📃نقشه کاربری اراضی شهرستان مهر📃نقشه کاربری اراضی شهرستان نیریز