تحقیق بلندگوها چگونه كار می‌كنند

تحقیق بلندگوها چگونه كار می‌كنند
تحقیق بلندگوها چگونه كار می‌كنند|41004007|zt

مقدمه:
در هر سیستم صوتی، كیفیت نهایی سیستم به بلندگوهای به‌كار رفته در آن سیستم بستگی دارد، اگر یك سیستم بسیار حرفه‌ای صوتی با آمپلیفایر بسیار پر قدرت، صدایی را كه با كیفیت بسیار خوب ضبط شده است، از بلندگویی ضعیف پخش كند، صدا بسیار نا مطلوب خواهد بود.
بلندگوها سیگنالهای الكترونیكی را از دستگاههایی همانند سی دی های صوتی و DVD ها دریافت كرده و تبدیل به صداهای قابل شنیدن برای ما می‌كنند.
مقدمه‌ای بر صوت:
در درون گوش آدمی پرده بسیار نازكی به نام پرده صماخ وجود دارد، هنگامی كه این پرده مرتعش می‌شود، مغز انسان این لرزشها را بصورت صوت تفسیر خواهد كرد. یكی از عمده‌ترین عواملی كه باعث تحریك و مرتعش شدن این پرده می‌شود، تغیرات فشار هوایی است كه با آن برخورد می‌كند.
در عمل هنگامی كه جسمی در فضا حركت می‌كند، هوای اطراف خود را منبسط كرده و این انبساط باعث فشرده‌شدن هوا گردیده و این تغیر فشار در هوا منتشر شده و به گوش رسیده و باعث مرتعش شدن پرده صماخ می‌گردد.
تفاوت اصوات:
صداهای اطراف ما را می‌توان بر اساس دو فاكتور زیر تقسیم‌بندی كرد:
1-فركانس صوت: هرچه فركانس جسمی كه مرتعش می‌شود بیشتر باشد، (سریعتر حركت كند و مرتعش شود)، مولكولهای هوا با سرعت بیشتری تغیر مكان می‌دهند، لذا صدایی كه به گوش می‌رسد صدای زیر تری خواهد بود. اگر تعداد نوسانات در واحد ثانیه كم باشد، صدا بصورت بم به گوش خواهد رسید.
2-دامنه صوت: صدایی كه از دامنه بیشتری برخوردار باشد، هوا را بیشتر فشرده خواهد كرد و به علت اینكه قادر است پرده گوش را بیشتر به حركت در آورد، بلندتر شنیده خواهد شد.
میكروفون‌ها عملی مشابه گوش ما انجام می‌دهند. آنها نیز دارای صفحه نازكی همانند گوش می‌باشند كه در اثر برخورد مولكولهای متحرك هوا به آنها، تغیراتی در میزان ولتاژ عبوری از میكروفون را باعث می‌شوند و بدین ترتیب سیگنالهای الكتریكی تولید شده را می‌توان ثبت كرد. در هنگام پخش نیز، بلندگو، عكس این عمل را انجام داده و سیگنالهای الكتریكی را به لرزه‌های فیزیكی و در نتیجه، امواج صوتی تبدیل می‌كند.
دسیبل:
دسیبل كه بطور مخفف آن را با dB نشان می‌دهند، واحد اندازه‌گیری شدت صوت است. اصواتی كه ما قادر به شنیدن آن هستیم، بسیار متفاوتند.
ما می‌توانیم صدای كشیدن انگشتان بر پوست دست و صدای یك جت جنگنده را بشنویم. صدای یك جت جنگنده 1000.000.000.000 بار بیشتر از صدای انگشتان است، با این حال گوش انسان قادر است خود را با این شرایط وفق دهد.
واحد دسیبل بصورت لگاریتمی افزایش می‌یابد. بدین صورت كه كمترین صوت قابل شنیدن، صفر دسیبل (0 dB) بوده و صدایی ده برابر قویتر از آن 10 dB بوده و صدایی 100 برابر آن 20 dB خواهد بود.
در زیر می‌توان اصوات معمول و شدت آن را مشاهده كرد.
نزدیك به سكوت مطلق 0 dB
نجوا كردن 15 dB
صحبت كردن عادی 60 dB
صدای یك موتور سیكلت 90 dB
بوق اتوموبیل 110 dB
موتور جت 120 dB
انفجار 140 dB
اصوات بیشتر از 85 دسیبل باعث كاهش شنوایی می‌شوند. البته میزان نزدیكی و دوری از منبع صوت و مدت زمان قرار گرفتن در معرض آن، خود عامل مهمی در میزان صدمه خواهد بود.
قرار گرفتن مداوم به مدت 8 ساعت در معرض اصوات با قدرت 90 دسیبل باعث آسیب دیدن گوش شده و اصوات بالای 140 دسیبل، حتی اگر بطور لحظه‌ای با گوش برخورد كنند باعث پارگی پرده گوش و در شدید خواهند شد.


مطالب دیگر:
🔍دانلود تحقیق درباره بررسي خصوصيات شيميايي خاكهاي مناطق جنگي اطراف خرمشهر 🔍دانلود تحقیق درباره بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي 🔍دانلود تحقیق درباره بررسي نحوه بيمه باغات 🔍دانلود تحقیق درباره بروشور -مکمل های غذایی کودک 🔍دانلود تحقیق درباره بسته بندی 🔍دانلود تحقیق درباره بوته ميري جاليز 🔍دانلود تحقیق درباه به سوي نسل بعدي جمعيت و الگوهاي برنامه ريزي آموزشي 🔍دانلود تحقیق درباره به کار گیری لوازم وسایل آبیاری بهینه 🔍دانلود تحقیق درباره بهداشت دام 🔍دانلود تحقیق درباره پارتنو کارپی در گوجه فرنگی 🔍شق القمر معجزه🔍دانلود تحقیق درباره پاسخ‌هاي القائي دفاع گياهان در برابر جويدن حشرات 🔍دانلود تحقیق درباره پراكندگي هيدروديناميك درتل ماسه اشباع نشده 🔍دانلود تحقیق درباره پرورش ملکه زنبور عسل 🔍دانلود تحقیق درباره پروژه درس ديمكاري - سيستم‌هاي كشاورزي غرب 🔍دانلود پروژه مالی حسابداری کالادرشرکت گاز 🔍دانلود پروژه مالی شرکت کنسرو کرج شوبران 🔍دانلود پروژه مالی درصنایع غذائی 🔍دانلود پروژه مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی 🔍دانلود پروژه مالی شركت باربري وحيدبار 🔍دانلود پروژه مالی ایران خودرو 🔍دانلود پروژه مالی شركت اشي مشي 🔍دانلود پروژه مالی شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثناراي (سهامي خاص) 🔍دانلود پروژه مالي در صنعت برق (به صورت فرضي) 🔍دانلود تحقیق درباره پسته