ترجمه مقاله شبیه سازی و مدل سازی احتمالی از خط انتقال حرارتی تحت جریان های توان نوشی یا نوسانی

ترجمه مقاله شبیه سازی و مدل سازی احتمالی از خط انتقال حرارتی تحت جریان های توان نوشی یا نوسانی
ترجمه مقاله شبیه سازی و مدل سازی احتمالی از خط انتقال حرارتی تحت جریان های توان نوشی یا نوسانی|41003609|zt

شبیه سازی و مدل سازی احتمالی از خط انتقال حرارتی تحت جریان های توان نوشی یا نوسانی

خلاصه – افزایش سهم منابع انرژی تجدید شدنی، تغییر پذیری قدرت جریان بالا و بالاتری را در سطح انتقال فراهم ساخته است. سوال مطرح شده در این جا این است که چه چیزی می تواند شبکه های موجود گسترش یافته را به سمت تزریق و پاشش توان نوشی بدون محدودیت های دمایی بالا جذب سازد. در زمان مشابه، خصوصیات جریان قوی ایجاد شده برای روش های مربوط به رده بندی کردن دمای خطی پیش بینی شده به کار برده می شود. این مقاله یک مدل سازی و شبیه سازی متالوژی احتمالی برای تخمین وقوع دماهای خطی بحرانی در حضور جریان های توان نوشی را نشان می دهد. رگرسیون گیری های زیاد و طاقت فرسا از معادلات دینامیک دمایی در هر آزمایش شبیه سازی Monte Carlo توسط یک الگوریتم خاص تسریع شده است که با توجه به آن استفاده از یک روش واریانس کاهش یافته سازگار با حوزه ارتباطات ممکن می شود. کاهش اساسی در زمان محاسبات اجازه تخمین زدن نزدیک تر به مقدار واقعی را می دهد که وابسته به ارزیابی های موثر کوتاه مدت می باشد. یک مطالعه موردی بر روی یک مدل خطی ساده انجام شد که درک اساسی را نسبت به صدمات مربوط به دماهای خطی بحرانی را تحت نوسانات جریان توان نوشی مشخص فراهم ساخته شد. یک سیستم انتقال به کار برده شده نشان می دهد که چگونه روش پیشنهادی می تواند برای یک یک ارزیابی موثر و دقیق، به سرعت استفاده گردد.

عبارت های شاخص – دینامیک های دمای خطی، تولید توان نوشی، شبیه سازی Monte Carlo، روش کاهش واریانس یا پراکندگی

ماسب برای درس یررسی احتمالی

مقاله سال 2011

IEEE TRANSACTIONS

شامل مقاله 20 صفحه

اصل مقالهIEEE TRANSACTIONS2011


مطالب دیگر:
📖نمونه تدریس درس سوم علوم ششم📖آزمایش های تکمیلی درس نیرو و انرژی علوم پایه ششم ابتدایی📖آزمون جامع از سه درس فارس ، علوم و مطالعات📖آزمون هماهنگ درس نگارش و انشاء نوبت دوم پایه ششم ابتدایی📖نمونه تدریس درس چهارم علوم ششم ابتدایی ( سفر به اعماق زمین)📖نمونه تدریس درس 13 علوم ششم ابتدایی📖خلاصه کتاب روش ها و فنون تدریس (دکتر حسن شعبانی)📖توضیحاتی در مورد درس سوم کارخانه کاغذسازی علوم ششم ابتدایی📖روش تدریس پیشنهادی درس همدلی و همراهی پیامهای آسمان پایه نهم📖آموزش الکترونیک صنعتی به زبان ساده📖موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری📖موضوعات پیشنهادی پایان نامه شیمی📖موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت📖موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق📖موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد📖جزوه زیست شناسی چهارم دبیرستان (دکتر عمارلو)📖سلسه رویگران و سکه های آنان از بانو ملک زاده بیانی📖شیوه تدریس درس دوم علوم ششم ابتدایی📖طراحی تکلیف یادگیری برای ا استثناء📖طراحی فعالیت یادگیری برای ارزشیابی از آموخته ها📖طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت تفکر📖نمونه طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد عاطفی📖نمونه طراحی فعالیت برای مرور مباحث📖نمونه طراحی فعالیت برای یادگیری مشارکتی📖همایش دیفرانسیل،ریاضیات پایه و آمار به روش مهندس محمد مهربان