ترجمه مقاله isi مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ لیانگ چائو ژو، شیمی وانگ، شیائولینگ لای

ترجمه مقاله isi مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ لیانگ چائو ژو، شیمی وانگ، شیائولینگ لای
ترجمه مقاله isi مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ لیانگ چائو ژو، شیمی وانگ، شیائولینگ لای|41002941|zt

دستگاه تست خزش:
مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ لیانگ چائو ژو، شیمی وانگ، شیائولینگ لای

چکیده:
رفتار مکانیکی خاک مناطق رانش نقش مهمی در رانش زمین دارد. به طور کلی، خاک مناطق رانش اساسا به حالت غیر اشباع به علت نفوذ آب باران و نوسانات سطح آب مخازن می باشد. در ضمن، تعداد زیادی از مثال هایی که نشان می دهد فرایند تغییر شکل رانش زمین همیشه به یک دوره زمانی نیاز دارد، نشان دهنده این است که رانش زمین یک ویژگی وابسته به زمان است. بنابراین، تغییر شکل خاک های غیراشباع در رانش زمین رفتارهای خزشی را در بر می گیرد.در این مقاله، مدل خزشی برگر برای خاک¬های غیراشباع تحت تنش حالت سه محوری برپایه مکانیک خاک غیراشباع است. بنابراین، از طریق برازش منحنی با استفاده از روش حداقل مربعات، پارامترهای خزش در حالت های مکش ماتریک مختلف بر اساس داده های آزمون خزش خاک های غیر اشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ به دست می آید. نتایج نشان می دهد که نتایج پیش بینی شده تطابق خوبی با داده های تجربی دارند. نهایتا، برای کاوش اضافی، مشخصه های خزشی خاک های غیراشباع در مناطق رانش، روابط بین پارامترهای مدل و مکش ماتریک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و مدل بازنگری شده خزش برگر متقابلا توسعه داده می شود. شبیه سازی ها بر روی دیگر گروه های داده های آزمون با استفاده از مدل خزشی اصلاح شده برگر انجام شده است و نتایج معقولی مشاهده شده است.


مطالب دیگر:
📖کتاب آموزش اکسل📖آموزش نرم افزار حسابداری همکاران سیستم📖کتاب تکنیک فروش در بازاریابی📖آموزش مکالمه عربی لهجه عراقی📖پاورپوینت مدیریت جهادی و جهاد فرهنگی📖پاورپوینت عجیب ترین روستاهای ایران📖پاورپوینت انواع بتن و کاربردهای آن ها در 368 اسلاید کاربردی، آموزشی و کاملا قابل ویرایش📖پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش در مدیریت مالی📖طرح توجیهی احداث نهالستان📖طرح توجیهی احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای📖طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه طراحی سنتی📖طرح توجیهی تاسیس شیرینی پزی📖طرح توجیهی تكثیر و پرورش آبزیان📖طرح توجیهی طرح توجیهی سفره عقد📖طرح توجیهی کارخانه تولید پوشاک کودکان📖پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 19 (تركیبهای تجاری)📖پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته)📖پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 21 (حسابداری اجاره ها) همراه با مثالهای تشریحی📖پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 22 (گزارشگری مالی میان دوره ای)📖پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 23 (حسابداری مشارکتهای خاص)📖پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 24 (گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری)📖پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 25 (گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف)📖پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 26 (فعالیتهای کشاورزی)📖پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 27 (طرحهای مزایای بازنشستگی)📖پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهاى بیمه عمومى)