معرفی و کاربرد آنالیز حرارتی در عیب یابی واگنهای مولد برق قطارهای مسافری

معرفی و کاربرد آنالیز حرارتی در عیب یابی واگنهای مولد برق قطارهای مسافری
معرفی و کاربرد آنالیز حرارتی در عیب یابی واگنهای مولد برق قطارهای مسافری|41000895|zt

چکیده

واگنهای مولد برق در سازمان قطارهای مسافری بواسطه تولید انرژی الکتریکی و ارتباط ن زدیکی که با آسایش مسافرین دارد از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است . بکارگیری و اجرای روشهای پی ش بینی خرابی و مراقبت وضعیت ، یکی از اهداف کارخانه برق واگنها و مولدهای برق جهت این واگنها می باشد. جهت آماده بکار بودن و قابلیت اطمینان بالا در ماشی ن آلات مکانیکی و بخصوص تجهیزات و ماشین آلات الکتریکی واگنهای مولد برق بکارگیری و اجرای آنالیز حرارتی در دستورکار این کارخانه قرار گرفته است . تجزیه و تحلیل و تفسیر آنالیز حرارتی براساس شرایط تجهیزات استانداردها و دمای مجاز آنها انجام می گیرد و براین اساس سرویس ها و تعمیرات مربوطه انجام می شود. در این مقاله تئوری الویت بندی تجهیزات و زمان انجام كار عوامل و فاکتورمهم روشهای جمع آوری اطلاعات و داد هها و تجزیه و تحلیل آنها، تعیین معیارها و استانداردها برآورد و تعیین صرفه جویی های اقتصادی و برخی نتایج انجام آنالیزحرارتی برروی واگنهای مولد برق ارائه میشود


مطالب دیگر:
📌تحقیق در مورد ویروس 14 ص 📌تحقیق در مورد خادمیان 📌تحقیق در مورد يونجه 10 ص 📌تحقیق در مورد خانواده در قرآن 📌تحقیق در مورد يوگا در محل كار 17 ص 📌تحقیق در مورد ختلالات متابولیکی در گاوهای شیری 📌تحقیق در مورد يکسو کننده تمام موج 9 ص 📌تحقیق در مورد يکپارچه سازي هارد ديسک 📌تحقیق در مورد خدا ، انسان و جهان 11 ص 📌تحقیق در مورد یا ارگون TIG جوش 7 ص 📌تحقیق در مورد خدا 📌تحقیق در مورد یولاف 12 ص 📌تحقیق در مورد خدمت رساني در سيره پيامبر اعظم 📌تحقیق در مورد یکی از ابتدایی ترین کارها در یک شبکه 📌تحقیق در مورد خرافات چيست؟ 16 ص 📌تحقیق در مورد خربزه – هندوانه 10 ص 📌تحقیق در مورد خط کش کولیس 📌تحقیق در مورد خلافت انسان در قرآن 📌تحقیق در مورد خمس 📌تحقیق در مورد خمس 14 ص 📌تحقیق در مورد خواص میوه ها 📌تحقیق در مورد خوراک و خوراک دادن 📌تحقیق در مورد خوشنویسی 7 ص 📌تحقیق در مورد خوردنيهاي حلال و حرام در قرآن 10ص 📌تحقیق در مورد خوشنویسی دوره صفویه 11 ص