دانلود مقاله اقتصاد آموزش و پرورش

دانلود مقاله اقتصاد آموزش و پرورش
دانلود مقاله اقتصاد آموزش و پرورش|40275797|zt

فهرست مطالب

 • بررسی مسئله
 • تاریخ مختصر آموزش در ایران
 • عرضه و تقاضای آموزش
 • نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
 • هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
 • مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
 • افت تحصیلی
 • شاخصهای آموزشی
 • موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
 • جمعیت و هزینه های آموزشی
 • مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
 • تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • بررسی مسئله

 • از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.


 • تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران
 • آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

  بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

  تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای 1313، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.


  مطالب دیگر:
  📝تحقیق با موضوع مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی📝تحقیق مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نظام ارزشیابی عملکرد از دیدگاه مدیران📝تعادل انرژی، فعالیت بدنی و چاقی در کودکان📝هنر رزمی جوجوتسو📝ایرابیکس📝تحقیق بيوشيمي عمومي لیپیدها📝تحقیق خوردگي در صنايع نفت و پتروشيمي📝محاسبات سازه و نقشه اتوکدی ساختمان 4طبقه بتنی📝محاسبات سازه و نقشه اتوکدی ساختمان7 طبقه بتنی با دیوار برشی📝نحوه مدل سازی و محاسبات مربوط به سقف کامپوزیت📝تحقیق با موضوع دام جهانی شدن، تعرض به رفاه و دموکراسی📝تحقیق با موضوع جهانی شدن و امنیت ملی📝تحقیق با موضوع حدیث رفع📝تحقیق با موضوع حقوق زن📝تحقیق با موضوع خانواده، نهاد اجتماعی📝تحقیق با موضوع خدمات اجتماعی📝تحقیق با موضوع خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم، مشكلات، توسعه و دور نماها📝نقشه زمین شناسی شهرستان سمیرم📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان تیران و کرون📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان علی آباد📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان آزادشهر📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان بندر گز📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان گرگان📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان کلاله📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان کردکوی