دانلود تحقیق ابزار اندازه گیری اسیلوسکوپ

دانلود تحقیق ابزار اندازه گیری اسیلوسکوپ
دانلود تحقیق ابزار اندازه گیری اسیلوسکوپ|40273329|zt

یكی از مهمترین ابزارهای اندازه گیری اسیلوسكوپ می باشد .این وسیله نقش بسیار مهمی در توسعه علم الكترونیك داشته است .اسیلوسكوپ این امكان را فراهم می كند كه كمیاتی نظیر ولتاژ،جریان ویا توان را برحسب زمان نمایش داد. قلب یك اسیلو سكوپ ،لامپ اشعه كاتدی می باشد .در لامپ اشعه كاتدی شعاع باریكی از الكترون به صفحه فسفری اصابت كرده وباعث ایجاد یك نقطه نورانی می شود .با انحراف اشعه در دوجهت xوy وجابجایی نقطه نورانی می توان یك شكل دو بعدی را مشاهده كرد. عملا انحراف اشعه در جهت x متناسب با زمان ودر جهت y متناسب با كمیت مورد اندازه گیری مثل ولتاژ است. بنابراین می توان تغییرات ولتاژ ورودی با زمان رامشاهده نمود

فرق عمده اسیلو سكوپ با سیستم های ثبات نظیر قلم ثبات در سرعت كار آنهاست .در اسیلوسكوپ بخاطر اینكه اشعه الكترونی عملا فاقد اینرسی است، لذا می تواند تغییرات ورودی را در زمانهای كمتر از نانو ثانیه نشان دهد .

بلوك دیا گرام اسیلو سكوپ

همانطوری كه گفته شد مهمترین قسمت یك اسیلوسكوپ لامپ اشعه كاتدی می باشد .در این لامپ الكترونها تولید شده وشتاب می گیرند . همچنین انحراف اشعه برای ایجاد یك تصویر دو بعدی ونهایتا برخورد با صفحه فسفری برای رؤیت اشعه الكترونی در لامپ اشعه كاتدی صورت
می گیرد.برای انجام چنین اعمالی نیاز به سیگنالها وولتاژ های مختلفی
می باشد كه بقیه قسمتهای اسیلوسكوپوظیفه ساخت آنها را برعهده دارند .

شكل 35-8 بلوك دیاگرام یك اسیلوسكوپ رانشان می دهد .منبع تغذیه ولتاژ لازم برای لامپ اشعه كاتدی جهت ایجاد الكترون وشتاب دادن آن راتولیدمی كند . علاوه بر این ولتاژ مورد نیاز برای سایر مدارات اسیلوسكوپ نیز توسط منبع تغذیه ایجاد می شود ،برای شتاب الكترون نیاز به ولتاژ نسبتا زیادی در حد چند هزار ولت می باشد ، در حالی كه المنت گرم كننده كاتد با ولتاژ چند ولت كار می كند . ولتاژ بقیه قسمتهای مدار نیز از حد چند صد ولت تجاوز نمی كند .برای انحراف افقی اشعه باید یك ولتاژ دندانه اره ای به صفحات افقی اعمال شود. این موج توسط بلوك« Time Base generator» تولید می شود كه پس از تقویت به صفحات انحراف افقی می رود .سیگنالی كه قرار است نشان داده شود به صفحات انحراف دهنده عمودی داده می شود .برای اینكه دامنه سیگنال به حدی برسد كه باعث انحراف قابل ملاحضة بیم الكترونی گردد ،آن را ابتدا توسط تقویت كننده عمودی ، تقویت می كنند .برای اینكه شكل ثابتی روی صفحه اسیلوسكوپ داشته باشیم ،لازم است تا سیگنال ورودی با انحراف افقی سنكرون باشد، بطوری كه در هر بار از حركت اشعه ،انحراف افقی آن درست د ر لحظه مشخصی از سیگنال ورودی شروع شود .این وظیفه بر عهده بلوك Tigger Circuit می باشد كه بعدا راجع به آن توضیح بیشتری خواهیم داد. بلوك Delay Line باعث تاخیری در حد نانو ثانیه روی سیگنال عمودی


مطالب دیگر:
📚پاور پوینت پرسشنامه ی احساس غربت 📚پاور پوینت پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف📚پاور پوینت پرسشنامه ی سبک های یادگیری کلب📚پاور پوینت پرسنامه شادکامی آکسفورد📚پاور پوینت پرشسنامه تعارضات زناشویی کنزاس📚پاور پوینت پروپوزال نویسی📚پاور پوینت پیشینه ی تفکردرزمینه ی مدیریت📚پاور پوینت تاب آوری📚پاور پوینت تجزیه و تحلیل نتایج امتحان 📚پاور پوینت تحقیق پس رویدادی📚پاور پوینت تحلیل SWOT📚پاور پوینت تست خلاقیت تورنس📚پاور پوینت تست هوشی ریون کودکان همراه با کلید📚پاور پوینت تصمیم گیری📚پاور پوینت تعریف، اهمیت و سابقه تاریخی روان سنجی📚پاور پوینت تفاوت های معنایی نقش جنس ی📚پاور پوینت تفکر انتقادی 📚پاور پوینت توسعه اجتماعی📚پاور پوینت جامعه شناسی آموزش و پرورش 📚پاور پوینت فرهنگ📚پاور پوینت جامعه شناسی📚پاور پوینت چک لیست نشانه های اختلالات روانی📚پاور پوینت خودکشی یوفیت📚پاور پوینت درامدی برجامعه شناسی📚پاور پوینت پرسشنامه دلبستگی پس از تولد ( MPAS )