دانلود تحقیق همدوسی نور

دانلود تحقیق همدوسی نور
دانلود تحقیق همدوسی نور|40272974|zt

همدوسی كافی نور برای اثرات تداخل ضروری است اما هرهمدوسی ناچیزی می تواند باعث ایجاد اثرات شبكه توری شود .برای مثال برهم كنش خیلی كوتاه طول ها به كاربرده می شود یا زمان های مشاهده خیلی كوتاه به كاربرده می شوند .این زمان مشاهده می تواند خیلی كوتاهتر از مدت بالس لیزر باشد برای مثال اگر ماده زمان های واپاشی خیلی كوتاهی داشته باشد شرایط وامكان تداخل باید به دقت بررسی شود.

اشعه نور همدوس می تواند با آزمایشات معمولی وقرار دادی تداخل تعریف شود درعملكردهای فتونیك كمپلكس كه باعث همدوسی شبكه توری می شود.

همدوسی طولی:

همدوسی محدود زمانی می تواند به وسیله همدوسی خطی و همدوسی زمانی باریكه نور تعریف شود وبه وسیله مشاهده مدوله عمق دریك آزمایش تداخل اندازه گیری شود شبیه یك تابع تاخیزی نور بین اشعه ها .

یك مقدمه برای این هدف درشكل 28-2 نشان داده شده .

اشعه تابیده شكافته می شود به دوقسمت مساوی به وسیله اشعه BS شكافنده كه می تواند یك آینه 50% باشد .

اشعه ها تنها در آیندهای M2 M1 بازتاب می شوند ودوباره درBS تركیب می شوند. به وسیله حركت دادن آینه M1 درامتداد X ازتداخل سنج مایكسول اشع های نور می تواند به ترتیب پشت سر هم تاخیر داشته باشند .

نتایج شدت مدوله شده شبیه سرعت فریز V (X) باشدت IMIN IMAT برطبق قطر باریكه اندازه گیری می شود مثلاً بایك دوربین CCD شبیه یك تابع تاخیری X :

سرعت فریز V(X) =

همدوسی طولی LC با تاخیر برای سرعت فریز كه با ضریب كاهش یافته تعریف می شود . كه بدون تاخیر بعضی اوقات یا به جای استفاده می شود .

همدوسی طولی LC => V( LC ) = V( X=0)

درهر حالتی همدوسی طولی با طول موج نور همدوس اندازه گیری می شود توجه كنید كه طول موج نور تعدادی نوسان ایجاد می كند كخ همزمان هستند .

طول همدوسی نور با پهنای نوار طیفی منبع نور رابطه دارد.

LC = 2LN 2 = 0/624

مشخصاً همدوسی طولی با همدوسی زمانی ZC رابطه دارد اگر ZC را داشته باشیم می توانیم همدوسی طولی را محاسبه كنیم .

همدوسی زمانی :

همدوسی زمانی موج نور مانند همدوسی طولی توضیح داده شده است آن است زمانی كه نور برای منتشر شدن درهمدوسی طولی احتیاج دارد پس از پا محاسبه می شود.

همدوسی زمان = TC =

یا پهنای با توزیع طول موج به صورت زیر رابطه دارد :

TC = 2 IN 2= 0.624

= Vpeak = cmaterial

جایی كه vpeak وpeak بسامد وطول موج ماكسیمم طیف را توصیف می كنند

ومیانگین نوارهای باریك درمقایسه با این مقادیر كوچك هستند .

باید توجه شود كه همدوسی زمانی با زمان خود به خودی انتشارهای به وجود ‌آمده و یا مدت بالس ها متفاوت است .

به علاوه طول موج های منتشر شده درنور متفاوت است .نوسانهای فاز می تواند همدوسی را توصیف كند .اگر فازهای منتشر شده جفت نباشد مانند نور مانع دمایی نوسانات فاز می تواند همدوسی طولی را كاهش دهد بنابر این پهنای نوار نور را افزایش می دهد.

شكل (29. 2)

درآزمایش های غیر خطی زمان همدوسی باید مرتبط با ثابت های زمانی مناسب با ‌‌آزمایش باشد .(زمان های مشاهده شبكه) آنها می توانند كوتاهتر از مقدار پالس های بر انگیخته باشند برای مثال ماده می تواند زمان های جبران را بعد از چند ps جذب شبكه های توری شبیه ماده ای است كه احتیاج به زمان های همدوسی به مقدار ps دارد اگرچه تنها پالس لیزر چندین ns است .این به این معناست كه همدوسی كوتاه حتماً شامل اثرات القایی شبكه های توری نمی شود یا به عبارت دیگر پیدایش شبكه های القایی باید بررسی شود.

علاوه براین پهنای نوار طیف و مقدار توصیف شده است .

میانگین بسامد نور vpeak این منبع ها به طور متوسط دررنج مرئی می باشد پس بسامد میانی vpeak =6*1014HZ است .

به نظر می رسد كه خواص همدوسی برای لیزهای نوری با مانع نوری قرار دادی مشخص نمی شود .همدوسی لیزها هنوز می تواند خیلی بهتر از مقادیر داده شده در بالا باشد .

اما لیزهای تجاری معمولاً نشان می دهند كه ....

فایل ورد 20 ص


مطالب دیگر:
🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان محلات🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوه🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شازند🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تفرش🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرندیه🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر لنگه🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستک🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان حاجی آباد🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جاسک🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان میناب🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رودان🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسدآباد🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهار🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان همدان🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کبودرآهنگ🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملایر🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نهاوند🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رزن🔑شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تویسرکان🔑نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اردبیل🔑نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بیله سوار🔑نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان گرمی🔑نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خلخال🔑نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کوثر