دانلود پاورپوینت نظریه گشتالت

دانلود پاورپوینت نظریه گشتالت
دانلود پاورپوینت نظریه گشتالت|40262207|ztعناوینتعریفتوضیح نظریه گشتالتبنیانگذارانتأثیرگذاران بر اندیشه های بنیانگذاران مكتباصول كلی نظریه گشتالتقوانین گشتالتگشتالت در برابر روانشناسی اراده گرایی وونت و رفتارگرایی واتسونیادگیری در مكتب گشتالتمقایسه یادگیری در رفتارگرایی با گشتالتمقایسه ماهیت انسان از دیدگاه رفتارگرایی و گشتالتمقایسه كلی رفتارگرایی و گشتالتگشتالت درمانیانتقادها و سرنوشت نظریهتعریفگشتالت (به آلمانی: Gestalt) نام یک مکتب درروانشناسی و نام گروهی کوچک از روانشناسان آلمانی پیرو این مکتب در قرن بیستم است که نظریات مکس ورتایمر را مبنای کار خود درزمینه بررسی یادگیری قرار دادند. . لغت گشتالت به‌معناى شکل (Form) و شمائل یا صورت (Shape)، و گسترده‌تر آن به معنى شیوه (Manner) یا حتى جوهر (Essence) آمده است. واژه‌هاى مرادف آن در زبان انگلیسى به‌شکل گسترده‌اى استفاده شده است
گشتالت بنا به تعریف، عبارت است از یک پدیده نظام‌دار یا یک کل که عناصر آن با آنکه متمایزند به یکدیگر سخت وابسته و مرتبط هستند.
اجزای یک گشتالت خواصی دارند که از قرارگیری آن‌ها در کل ناشی می‌شود و کل نیز خواصی دارد که در هیچ یک از عناصرش یافت نمی‌شود. بنابراین یک گشتالت واحدی متمایز از اجزا و محیط اطرافش است. گشتالت در پدیده‌های فیزیکی، زیستی و در رفتار انسان به صورت‌های مختلف ظاهر می‌شود.
نظریه گشتالت
روانشناسان گشتالت معتقد بودند که گرچه تجربه‌های روانشناختی از عناصر حسی ناشی می‌شوند، اما با خود این عناصر تفاوت دارند. روانشناسان گشتالت معتقد بودند که یک ارگانیزم چیزی به تجربه می‌افزاید که در داده‌های حسی وجود نداردو آنها آن چیز را سازمان (organization) نامیدند و همانطورکه بیان شد گشتالت در آلمانی به معنی سازمان است. طبق نظریه گشتالت ما دنیا را در کل‌های معنی‌دار تجربه می‌کنیم و محرک‌های جداگانه را نمی‌بینیم و کلا هرآنچه می‌بینیم محرک‌های ترکیب یافته در سازمان‌ها(گشتالت‌ها)یی است که برای ما معنی دارند.
نهضت فکری مهمی که در اوایل قرن بیستم براساس تفکر گشتالت در روانشناسی پدید آمد به نام مکتب گشتالت معروف شد. اصل عمده اعتقادی در این مکتب آن است که پدیده‌های روانی "کل‌هایی" هستند که قابل تجزیه به عناصر ساده‌تر رفتاری نمی‌باشند، بلکه دارای ساخت پایداری هستند.
براساس باور به کل‌های روانی، کوشش اصلی در روانشناسی گشتالتی عمدتا در جهت وضع قوانین گشتالتی بوده است که میان عملکردهای روانی و ساخت‌های روانی نظام و وحدت بوجود می‌آورند.
مکتب گشتالتی به وجود سلسله مراتبی از ساخت‌های روانی معتقد بوده و بین هر سطح از این سلسله مراتب و هر یک از این ساختارها، با واقعیت جهان خارج، ارتباطی قائل است.


فایل پاورپوینت 65 اسلاید


مطالب دیگر:
📗آموزش کسب و کار اینترنتی📗مقاله ترجمه شده اصلاحات تسهیل کننده، جوابگویی دموکراتیک، حسابداری اجتماعی و ابتکارات نماینده فراگیری📗مقاله ترجمه شده اصول و حسابداری اختیار خرید سهام📗مقاله ترجمه شده افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت📗ترجمه مقاله افزایش نظارت شرکت ها بر روی کنترل تحقیقات📗مقاله ترجمه شده افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی📗مقاله ترجمه شده افشای سرمایه فکری و شکاف اطلاعاتی: شواهدی از چین📗مقاله ترجمه شده افول حسابداری حرفه‌ای آکادمیک : استخدام در جامعه آکادمیک حسابداری📗مقاله ترجمه شده الگوی نامشخص: کیک اپرا در تحقق اطلاعات حسابداری مدیریت📗مقاله ترجمه شده امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری📗مقاله ترجمه شده آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی📗مقاله ترجمه شده انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران📗Design And Optimization Of Thermal Systems With MATLAB® Applications📗Gas Turbine Combined Cycle Power Plants📗دوره بیولوژی باورها📗مخلوط و جداسازی مواد📗اتحادهای مثلثاتی📗اتم ها الفبای مواد📗احتمال وراثت فصل 8📗احتمالات احتمال شرطی📗احتمالات تابع احتمال📗احتمالات توزیع دو جمله ای📗احتمالات قانون احتمال کل📗اخلاق پسندیده📗ادبیات چهارم دبیرستان درس چهاردهم