پیشینه و مبانی نظری روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها

پیشینه و مبانی نظری روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها
پیشینه و مبانی نظری روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها|40205201|zt

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- منطقه مورد مطالعه. 25

2-2- پیشینه تحقیقاتی.. 41

2-2-1- پیشینه تحقیقاتی (منابع خارجی) 41

2-2-2- پیشینه تحقیقاتی در ایران.. 45

2-3- جمع‌بندی.. 47

3-1- مقدمه. 51

3-2- سنجش از دور حرارتی.. 51

3-3- سنجنده MODIS. 54

3-4- شهرسازی و میکروکلیماتولوژی شهری.. 57

3-4-1- فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر. 58

3-4-2- معادله توازن تابشی در شهر. 61

3-5- جزایر حرارتی شهری.. 65

3-5-1- جزایر حرارتی شهری سطح زمین.. 66

3-5-2- جزایر حرارتی شهری اتمسفری.. 66

3-5-3- ارتباط دمای سطح و دمای هوا در شهر. 67

3-5-4- عوامل موثر بر جزایر حرارتی شهری.. 67

3-5-5- جزایر حرارتی شهری و تغییرات اقلیم.. 75

3-5-6- پی آمدهای جزایر حرارتی شهری.. 76

3-6- خوشه بندی.. 77

3-6-1- خوشه بندی.. 77

3-6-2- روش‌های خوشه‌بندی.. 78

3-6-3- تحلیل نقاط بحرانی گتیس-اورد ..79


مطالب دیگر:
📗نظام نامه ایمنی در پروژه های توسعه صنعتی📗پاورپوینت کنترل کیفیت پروژه📗پاورپوینت ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3📗آشنایی با بهره وری📗مباني سازمان و مديريت📗مفاهیم سازمان و مديريت📗اصول سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار📗پاورپوینت اصول حسابداری1📗ناوگان ريلی، پيشگيری خروج از خط📗مهارت های ارائه مطلب📗برنامه ريزي📗طرح بطري📗شانه📗ليوان📗موس كامپيوتر📗شير فلكه📗قالب چند مرحله اي📗دستگاه پانچ📗كپسول آتش نشاني طراحی شده در سالیدورک📗گاز پيك نيكي📗سلامت فردی📗اجرا سندهای علمی، موانع و راهکارها📗سیستم های ارزیابی عملکرد📗سمینار ارزیابی عملکرد📗اثر تأمین مالی به روش پرداخت حقوق و خصوصی سازی تأمین اجتماعی