دانلود پاورپوینت navigation

دانلود پاورپوینت navigation
دانلود پاورپوینت navigation|40191482|zt

Cognition

Cognition عبارت است از تصمیم گیری هدفمندانه و اجرای آن توسط یک سیستم برای نیل به یک هدف سطح بالا. lدر یک روبات متحرک این امر متوجه مسئله navigation است که باعث میشود تا روبات با داشتن اطلاعات جزئی از محیط و مقادیر سنسورها بتواند به موقعیت هدف برسد. lNavigation شامل اجرای یک سری عملیات برای رسیدن به هدف میشود (planing) که در ضمن اجرای آن روبات باید از برخورد با موانع جلوگیری نماید. (reacting)

Path planning

مسئله مسیریابی برای روباتهای متحرک یک امر اساسی است اما قبل از برای رباتهای صنعتی نیز مطرح بوده و مطالعات زیادی در این زمینه شده است. lبعات محدودیت درجات آزادی روباتهای متحرک این مسئله برای آنها ساده تر از روباتهای صنعتی میباشد. lدر روباتهای صنعتی بعلت سرعت زیاد علاوه بر سینماتیک مسئله دینامیک هم مهم است.

Configuration Space

lمسئله مسیریابی برای روباتهای صنعتی و متحرک در فضائی با نام configuration space انجام میشود. lبرای روباتی با k درجه آزادی هر ترکیب موقعیت آن را میتوان با k مقدار حقیقی q1 … q k نشان داد. که این مقادیر نقطه ای مثل p را در فضای kبعدی نشان میدهند. این فضا configuration space نامیده میشود. l


مطالب دیگر:
📒فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم)📒حفاظت در برابر پرتوها رشته فیزیک پزشکی📒مجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکی📒مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی📒مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی📒مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی📒اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)📒جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)📒جزوه آمارحیاتی (قسمت اول)📒جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)📒جزوه آمارحیاتی (قسمت دوم)📒جزوه جامعه شناسی پزشکی📒جزوه تکنولوژي آموزشی📒شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمی📒شیمی معدنی رشته نانو شیمی📒ریاضی عمومی رشته نانو شیمی📒مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی📒جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی📒جزوه انتقال جرم وعملیات واحد📒جزوه ریاضیات کاربردي و عددي( )2 رشته مهندسی شیمی📒جزوه کنترل فرآیند رشته مهندسی شیمی📒جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه📒رشته تغذیه جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم)📒جزوه تغذیه (بخش اول) رشته تغذیه📒جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه