دانلود زنبور تریكوگراما مبارزه بیولوژیك

دانلود زنبور تریكوگراما مبارزه بیولوژیك
دانلود زنبور تریكوگراما مبارزه بیولوژیك|40180744|zt

فهرست

مقدمه 2

زنبور تریكوگراما(Trichogramma Spp) 2

جمع آوری زنبورهای تریكوگراما از طبیعت 5

پرورش لاروهای جمع آوری شده كرم قوزه پنبه 6

جمع آوری شفیره كرم قوزه از طبیعت 8

تكثیر محدود زنبور تریكوگراما 9

جعبه پرورش آمریكایی 9

تكثیر انبوه زنبور تریكوگراما در انسكتاریوم 10

روش كار 12

رها سازی زنبور تریكوگراما در مزرعه 13

17 صفحه فایل ورد قابل ویرایش


مطالب دیگر:
🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرینات ایروبیک 51 صفحه🔑چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تمرینات ایروبیک🔑پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه تمرینات ایروبیک🔑ادبیات نظری و پیشینه تجربی تمرینات ایروبیک🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرم یا بزه 37 صفحه🔑چارچوب نظری و پیشینه پژوهش جرم یا بزه🔑پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه جرم یا بزه🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری زنان 36 صفحه🔑دیدگاه های مختلف علت شناسی جرم و ویژگی های بزهکاری زنان🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد ارتباطی ستیر 49 صفحه🔑چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکرد ارتباطی ستیر🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق آزمون 43 صفحه🔑پیشینه تحقیق و مبانی نظری آزمون🔑چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آزمون🔑پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه آزمون🔑ادبیات نظری و پیشینه تجربی آزمون🔑ویژگی های اصلی و فرعی آزمون خوب🔑بررسی نظریه های آزمون و عناصر استاندارد کردن آزمون ها🔑پاورپوینت انواع درب در 35 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع ‬‎🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق زندگی کامل 32 صفحه🔑تشریح وجوه زندگی کامل از دیدگاه سلیگمن🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرطان 40 صفحه🔑چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سرطان🔑پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سرطان🔑ادبیات نظری و پیشینه تجربی سرطان