دانلود مقاله خوراک دام و طیورو آبزیان ـ اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی ـ روش آزمون

دانلود مقاله خوراک دام و طیورو آبزیان ـ اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی ـ روش آزمون
دانلود مقاله خوراک دام و طیورو آبزیان ـ اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی ـ روش آزمون|40150502|zt

فهرست مندرجات صفحه

پیشگفتار الف

مقدمه ب

1ـ هدف و دامنه كاربرد 1

2ـ مراجع الزامی 1

3ـ اصطلاحات و تعاریف 2

4ـ مواد لازم 2

5ـ وسایل لازم 3

6ـ نمونه برداری 3

7ـ آماده سازی 4

8ـ روش كار 5

9ـ بیان نتایج 8

10ـ دقت 8

11ـ گزارش آزمون 10

پیشگفتار

استاندارد(خوراك دام و طیوروآبزیان ـ اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی ـ روش آزمون)كه توسط كمیسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده و در سیصدو نودو چهارمین جلسه كمیته ملی استاندارد خوراك و فرآورده های كشاورزی مورخ 5/5/82 مورد تصویب قرار گرفته است اینك به استناد بند یك ماده سه قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ابران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات . استاندارد های ملی ایران در موقع لزوم و تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی كه برای اصلاح یا تكمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در كمیسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت بنابر این برای مراجعه به استاندارد های ملی ایران باید از آخرین تجدید نظر آنها بهره گیری كرد.


مطالب دیگر:
📜پاورپوینت درباره تنظیم خانواده📜پاورپوینت گرما📜جزوه + فیلم آموزش کامل فصل اول فیزیک یازدهم تجربی (فصل اول: الکتریسیته ساکن )📜جزوه + فیلم آموزش کامل فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی (فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم )📜پاورپوینت درباره توانمندسازي کسب و کارهای صنایع کشور📜پاوپوینت درباره تئوری توالی عملیات📜تحقیق درباره رمزنگاري كليد عمومي وrsa 📜تحقیق درباره هزينه يابي بر مبناي فعاليت📜تحقیق درباره شناخت هنر تاریخ📜تحقیق درباره هنرپیشه 📜تحقیق درباره حقوق بشر 📜تحقیق درباره روان‌شناسی دین📜تحقیق درباره وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب📜تحقیق درباره كار با دايركتوريها 📜تحقیق درباره تحقیق درباره گرافيك📜جزوه + فیلم آموزش کامل فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی (فصل سوم: مغناطیس و القای الکترومغناطیسی)📜تحقیق درباره واقعه عاشورا در میان غیر مسلامانان📜تحقیق درباره وظايف شيعه در زمان غيبت📜تحقیق درباره شرايط و ويژگي هاي مدير از ديدگاه اسلام 📜پاورپوینت وضعیت منابع آب در ایران و جهان📜تحقیق درباره وجوه اعجاز قرآن 📜تحقیق درباره وحدت از ديدگاه امام خمينى📜تحقیق درباره وحدت اسلامی و پیامبر اكرم 📜تحقیق درباره زمين لرزه ها 📜تحقیق درباره شرائط وجوب امر به معروف ونهي از منكر