دانلود تحقیق ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص

دانلود تحقیق ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص
دانلود تحقیق ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص|40108615|zt

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 45 صفحه

ربا در حقوق جرایی ایران مقدمه ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یك جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود.
مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذكور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از كافر ربا دریافت كند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد كه ربا حسب قوانین كیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد كه ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.
1- تعریف ربا و انواع آن هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذكر مصادیق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است: «ربا بر دو نوع است: الف – ربای قرضی و آن بهره ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است كه یكی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین، مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.
» با توجه به تعریف مذكور و انواع آن به نظر می رسد كه ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
۲- عنصر مادی بزه ربا مقررات ماده ۵۹۵ ق.
م.
ا حاكی است كه عنصر ماده بزه ربا ممكن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذكور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است كه عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یكی از اجزاء مذكور در فوق باشد، عمل ارتكابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست كه برای تحقق این جرم ضروری است كه طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یكدیگر توا


مطالب دیگر:
📚تحقیق اعتبار تئوری های قانون📚نظرسنجي درباره عطار نيشابوري📚تحقیق جهانی شدن اقتصاد📚تحقیق جنبه هاي اخلاقي نام و نشان تجاري در افزايش اعتبار شركت در اجتماع📚تحقیق کنترل کیفیت در صنعت📚تحقیق حقوق تجارت📚تحقیق جذب سرمايه خارجي در ايران📚تحقیق جامعه شناسي و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز📚تحقیق رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري📚تحقیق علل کاهش ازدواج📚تحقیق تئوری حسابداری اجتماعی📚تحقیق جامعه و نمونه گیری از نظر آماری📚تحقیق توسعه اقتصادی و جهانی شدن📚آمار تولیدات ادوات کشاورزی در کارگاه به همراه جداول و فایل پاورپوینت ( پروژه آماری )📚تحقیق آمار نمرات درس ریاضی در کلاس به همراه فایل اکسل📚تحقیق تورم و سرمايه‌گذاران📚تحقیق روش های آمار توصیفی به همراه پاورپوینت📚تحقیق تعريف مسئوليت اجتماعي📚تحقیق آمار ارتباط بین نمره مستمر و پایانی به همراه نمودار📚تحقیق آمار اعتياد📚بررسی نمرات درس ریاضی سوم راهنمایی ( پروژه آماری ) به همراه نمودار و جداول📚تحقیق تاريخچه علم آمار📚تحقیق احتمال از دیدگاه آماری📚آمار دندان پزشکان ( پروژه آماری ) به همراه دیاگرام و جداول📚تحقیق آمار ساختمان و برج سازي