دانلود تحقیق حسابداری پیمانکاری 37 ص

دانلود تحقیق حسابداری پیمانکاری 37 ص
دانلود تحقیق حسابداری پیمانکاری 37 ص|40108575|zt

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 45 صفحه

حسابداری پیمانکاری قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى مقدمه : سیستم حسابداری موسسات پیمانكاری باید طوری طراحی شود که سود یا زیان دقیق پیمان در پایان کار تعیین شود.
در حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانكاری ازاصول هزینه یابی سفارش(( ٢١ ))کار تبعیت میشود.
از این رو،برای آنكه بهای تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود باید برای هر قرارداد پیمانكاری که منعقد میشودحسابی جداگانه در دفاتر افتتاح و برای سهولت مراجعه به اسناد و مدارك نظیر برگ درخواست کالا، حواله انبار و لیست دستمزد به هر پیمان شماره خاصی اختصاص یابد.
مساله اساسی در حسابداری پیمانكاری تعیین مخارج ودرآمد هر دوره مالی در طول مدت قرارداد است.
در موردحسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانكاری ذکر نكات زیرضروری است: ١- دورهای که مخارج مربوط به یك طرح شناسایی میشودبا امضای قرارداد آغاز و با تكمیل آن خاتمه می یابد.
٢- مخارجی را که پیمانكار قبل از انعقاد قرارداد برای شرکت در مناقصه انجام میدهد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد جزو بهای تمام شده پیمان محسوب میشود در غیراین صورت جزو هزینه های دوره وقوع خواهد بود.
٣- در یك واحد پیمانكاری مخارج انجام شده را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد: الف-مخارج مستقیم، مانند مواد و مصالح مصرفی درپیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاك ماشین آلات بكار گرفته شده در پیمان که جزو بهای تمام شده پیمان به شمار میآید.
ب -مخارج غیرمستقیم، مانند هزینه تعمیرگاه مرکزی، طراحی و خدمات فنی که بین پیمانهای مختلف مشترك است که معمولابرمبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، موادمستقیم و مبلغ پیمان بین پیمانهای مختلف سرشكن میشود.
ج -مخارج بی ارتباط با پیمانها، مانند هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی غیر مرتبط باپیمانها و هزینه استهلاك ماشین آلات وتجهیزاتی که در پیمانها بكار گرفته نشده است.
این مخارج جزوبهای تمام شده پیمان به حساب نمی آید زیرا با پیشرفت هیچیك ازپیمانها ارتباط ندارد.
اما در برخی مواردهزینه های عمومی و اداری، هزینه های تحقیق وتوسعه و هزینه های مالی که بطور مشخص باقرارداد معینی ارتباط دارد به عنوان بخشی ازمخارج انباشته پیمان به حساب میآید.
٤ - ضمانتنامه هایی که پیمانكار در طول اجرای طرح به کارفرما تسلیم می نماید میتواند به شكل آماری خارج ازدفاتر و یا در حسابهای انتظامی ثبت شود روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى موسسات پیمانكاری برای حسابداری قراردادهایبلندمدت از دو روش زیر پیروی میآنند: ١- روش درصد پیشرفت کار(( ٢٢)) ٢- روش کار تكمیل شده (( ٢٣)) بكارگیری هر یك از روشهای یاد شده به توانای یپیمانكار در برآورد قابل اتكا از مخارج پیمان، درآمد پیمان ومیزان پیشرفت کار بستگی دارد.
(( ٢٤)) - روش درصد پیشرفت کار در روش درصد پیشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پیمان به تناسب پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار شناسایی میشود.
در این روش، شناسایی سود ناخالص پیماندر هر دوره مالی، براساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیتهایی که در طول دوره اجرای طرح تاییدخواهد شد انجام میگیرد.
برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانكاری طبق روش درصد پیشرفت کار، مخارج و صورت وضع


مطالب دیگر:
📚پاورپوینت روستای میرودپشت بابل📚پاورپوینت معماری اصفهان در دوران صفویه📚اکشن و Psd آماده فتوشاپ : طراحی عکس با نور رنگی ترکیبی📚پاورپوینت مجتمع مسکونی ششصد دستگاه📚پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی عرفان تهران📚پاورپوینت مدرسه باهاوس📚پاورپوینت مدرسه هنر سنگاپور📚پاورپوینت معماری مدرن📚پاورپوینت مديريت و تشكيلات كارگاه📚پاورپوینت نازک کاری ساختمان📚پاورپوینت مرمت خانه رجائی📚پاورپوینت مرمت مدرسه عمادیه📚پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله 📚پاورپوینت مصالح ساختمانی سیمان📚پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد📚پاورپوینت مطالعات موزه📚پاورپوینت زندگینامه معمار رابرت اسلوتزی📚پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی زنجان📚پاورپوینت جزوه کامل درس تنظیم شرایط محیطی 2📚پاورپوینت حمل و نقل عمومی📚پاورپوینت جزئیات نصب عایق های حرارتی📚پاورپوینت پروژه ی طرح مرمتی مسجد و مدرسه سردار ( قزوین)📚پروژه آماده پریمیر : film strip memories📚دانلود ویدئو فوتیج بکگراند عروسی📚پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات