دانلود تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها 11

دانلود تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها 11
دانلود تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها 11|40108480|zt

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 11 صفحه

مفهوم ارزش مدیریت مبتنی بر ارزش به ذهن هر کسی که در سازمان است این موضوع را القاء می نماید که بیاموزد تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از چگونگی کمک این تصمیمات به ارزش شرکت ، الویت بندی نماید.
این بدین معنی است که همه فرآیندها و نظامهای اساسی به سمت ایجاد ارزش بایستی جهت گیری شوند.
ارزش آفرینی Value Creation در چهارچوب فرآیند و زنجیره ارزش در ادبیات مالی و اقتصادی و بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است که پایه واساس آن ، مفهوم ارزش است.
ارزش عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال ، حالتها و پدیده ها نسبت می دهد.
ارزش افزوده Value Added به مفهوم ما به ازای ارزشی است كه بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود كه درچهارچوب ارزشهای اقتصاد تببین و طبقه بندی می گردد .
نشاندهندۀ تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است.
روشهای محاسبۀ ارزش افزوده 1-محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات و یا به عبارتی ارزش كالا و خدمات (روش تفریق) کارکردهای ارزش افزوده اهداف و كاربرد ارزش افزوده روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد معیارهای مالی و غیر مالی سنجش عملکرد معیارهای مالی معیار مالی داخلی (سود عملیاتی) معیار مالی خارجی (قیمت سهام) معیارهای غیر مالی معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا) معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان) Balanced Scorecardمعیار سنجش جامع عملکرد شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد( Balanced Scorecard) بیان می کنند.
این گزارشات شامل موارد زیر است: معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد الف-روشهای سنتی: بازده سرمایه گذاری(ROI) سود باقیمانده(RI) بازده فروش(ROS) عایدی هر سهم(EPS) نسبت قیمت بازار سهم به سود هر سهم(P/E) الف-روشهای سنتی: الف-روشهای سنتی: 2-سود باقیمانده(RI)= سود منهای بازده مورد انتظار سرمایه گذاری (سرمایه گذاری X نرخ بازده مورد انتظار) – سود عملیاتی = سود باقیمانده الف-روشهای سنتی: 3-بازده فروش(ROS)= الف-روشهای سنتی: 4-عایدی هر سهم(EPS)= الف-روشهای سنتی: 5-نسبت قیمت بازار سهم به سود هر سهم =(P/E) روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد ب-روشهای جدید ارزش افزوده اقتصادی(EVA) ارزش افزوده بازار(MVA) 1-ارزش افزوده اقتصادی(EVA) تعریف : ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان معیار مالی سنجش عملکرد ، مبتنی بر ارزش افزوده است.
ارزش افزوده اقتصادی شاخصی مبتنی بر VBM است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد.
1-ارزش افزوده اقتصادی(EVA) تاریخچه : روش ارزش افزوده اقتصادی اولین


مطالب دیگر:
📗پژوهش مديريت دانش📗پژوهش مدیریت روستایی📗پژوهش مدیریت ریسک اعتباری📗پژوهش مدیریت زمان📗پژوهش مدیریت زنجیره تأمین📗پژوهش مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری📗پکیج جدید استانداردهای حسابداری ایران ( بصورت پاورپوینت )📗استانداردهای حسابداری ایران ( یکجا بصورت پاورپوینت )📗پژوهش افسردگی و رویکردهای مختلف آن📗پژوهش مدیریت زنجیره تامین📗پژوهش تربیت دینی📗پژوهش مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود📗پژوهش ابعاد پنج گانه شخصیت📗پژوهش مدیریت سرمایه در گردش📗پژوهش مدیریت سود و چسبندگی هزینه📗پژوهش اختلالات خواب📗پژوهش مدیریت سود📗پژوهش مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود📗پژوهش مدیریت سودهای غیر منتظره📗پژوهش مدیریت عملکرد📗پژوهش سلامت روانی📗پژوهش مدیریت کیفیت فراگیر TQM📗پژوهش مدیریت کیفیت فراگیر📗پژوهش مدیریت مشارکتی📗پژوهش مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی