دانلود الكتروشیمی 85 ص

دانلود الكتروشیمی 85 ص
دانلود الكتروشیمی 85 ص|40108414|zt

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 86 صفحه

فصل اول بخش تئوری 1-1 : مقدمــه الكتروشیمی ، شاخه ای از علم شیمی است و به مطالعه پدیده هایی می پردازد ، كه در نتیجه تماس یك هدایت كننده الكترونی و یك هدایت كننده الكترولیتی رخ می دهد .
مهمترین مباحث الكتروشیمی به فرآیندهای انجام یافته روی الكترود ها هنگام تولید جریان الكتریسیته در پیل الكتروشیمیایی و یا عبور آن از محلول و انجام پدیده تجزیه الكتریكی معروف به الكترولیز می باشد .
بسیاری از مفاهیمی كه امروزه به عنوان اصول شیمی در جهان پذیرفته شده اند ، از الكتروشیمی نشأت گرفته اند و توسعه ای كه در بسیاری از زمینه ها نظیر جلوگیری از خوردگی ، تولید نیرو ، بیوشیمی ، زیست شناسی سلولی ، در آینده به دست خواهد آمد ، همه بستگی زیادی به استفاده از اصول الكتروشیمی دارند .
شیمی دانها اندازه گیری های الكتروشیمیایی را بر روی سیستمهای شیمیایی به دلایل مختلفی انجام می دهند ، آنها ممكن است داده های ترمودینامیكی یك واكنش را بدست بیاورند ، یا ممكن است كه بخواهند یك حد واسط ناپایدار مانند یك یون رادیكال را بوجود آورند ، یا سرعت از بین رفتن آن و خواص اسپكتروسكوپی آن را مطالعه كنند و یا ممكن است یك محلول برای اندازه گیری مقادیر كم یونهای فلزی و یا تركیبات آلی موجود در آن را مورد بررسی قرار دهند .
[1] 1-2 : كاربرد الكتروشیمی در شیمی آلی با اجرای الكتروسنتزها ، می توان محصولات آلی متعددی را بدست آورد .
در واقع دامنه كاربرد الكتروشیمی ، در سنتز مواد آلی بسیار وسیع است .
بطور كلی ، كلیه اجسا می كه قادر به دریافت الكترون ویا از دست دادن الكترون باشند، باید آمادگی مشاركت در یك عمل الكترولیز را داشته باشند .
به عبارت دیگر ، تمام واكنشهای اكسیداسیون ـ احیاء مواد آلی به روش شیمیایی باید به طریق الكتروشیمی نیز امكان پذیر باشند .
الكتروشیمی آلی سابقه ای بسیار قدیمی دارد .
در سال 1834 ، فاراده تشكیل اتان از اكسیداسیون یون استات در محیط آبی را گزارش كرد [3] 2CH 3COO – 2e 2CO2 + C2 H 6 در سال 1843 الكترولیز معروف كلب ¹ انجام گرفت كه واكنش اكسیداسیون كربوكسیلیك اسیدها در حلال دی متیل فرمامید با آندی از جنس پلاتین بود .
[4] 2RCOO – 2e 2CO2 + R-R در این واكنش نمك كربوكسیلیك اكسید می شود و یك هیدروكربن تولید می گردد.
یك تركیب آلی در اثر اكسیداسیون ، نهایتاٌ به دی اكسید كربن و آب تبدیل میشود ، حال آنكه این دو محصول واقعا آن چیزی نمی باشند كه ما می خواهیم از یك واكنش الكتروشیمیایی به دست آوریم .
وقتی به واكنش كلب نگاه می كنیم ، می بینیم كه حلال ، درجه حرارت و غلظت واكنشگرها می تواند بر


مطالب دیگر:
📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تماس چشمی و پردازش چهره📚پاورپوینت ایمنی دربرق📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکلیف شب📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آراء تربیتی پیشگامان تعلیم و تربیت📚پاورپوینت ایمنی كاربردی در تونل📚پاورپوینت ارگونومی ماوس📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعریف سالمندی📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض زناشویی📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصمیم ‏گیری📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تربیت📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحقیق و توسعه📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیماری قلبی📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی و کیفیت زندگی📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای خشن📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای خودآگاهی و حل مساله📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری کنشی📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و تبیین الگوی افسردگی براساس رویکرد اسلامی📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد اینترنتی📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد و ذهن آگاهی📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب بیمارستانی در کودکان📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اصول معنا درمانی