دانلود آمپرمتر و ولت متر 30 ص

دانلود آمپرمتر و ولت متر 30 ص
دانلود آمپرمتر و ولت متر 30 ص|40108396|zt

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 29 صفحه


برای ابزارهای اندازه گیری با گرانش کنترل شده : گشتاور کنترل که یک ثابت است .
به دلیل انحراف حالت ماندگار.
از فرمول گشتاور انحراف واضح است که مقیاس ابزار اندازه گیری ، یکسان و یکنواخت نیست.
در ضمن ، تأثیر اشباع خمیدگی منحنی B –M نزدیک به مبداء ونیروی جاذبه بین قطبی در نوکهای مقابل میله ها نیز پیچیدگی بیشتری می افزاید بنابراین ، طراحی ابزارهای اندازه گیری آهنی متحرک ، بیشتر نوعی تجربه عملی است تا موضوعی که صرفاً محاسباتی باشد.
از تأثیرات اشباع در ابزارهای اندازه گیری با آهن های هیپومتال اجتناب شده است.
و به علت داشتن نفوذ بیشتری بالای از میومتال گشتاور کافی ای ، با مقادیر کلی از چگالی شماره می تواند حاصل شود.
در ضمن شکل دهی آهن ها ، به طوری توسته یافته است که حالا یک مقیاس یکسان و یکنواخت عملی ، از انحراف در مقیاس کل تا اغراض برابر با حدود 5٪ جریان برای انحراف در مقیاس کل، امکان پذیر است.
برای شدت جریان پایین تر از این مقدار و مقیاس به طور فزاینده ای ، محدود می شود و بخش از این عمل به علت این آمپر می باشد که گشتاور انحراف متناسب با تولید توان قطب می باشد و بخشی به علت اثرات شکل منحنی B – H در نزدیکی مبداأ می باشد، که منجر به مقادیر بسیار کم 1 می شود.
فرمول بالا از نظر تئوری مناسب و مفید است ، همانطور که نشان می دهد که گشتاور آنی با مجزور مقدار آنی جریان متناسب است.
بنابراین جهت انحراف به جهت ریزش جریان وابسته نیست و یک دوم گشتاور انحراف با یک دوم مجزور جریان متناسب است برای مثال انحراف توسط مقدار rm های جریان مشخص می شود.
فرمول ریاضی دیگری نیز برای گشتاور ممکن است بر حسب القاگری مغناطیسی (inductance) ابزار اندازه گیری بدست آید.
ما را خود القایی متقابل با انحراف کلی زاویه دار ѳ رادیان قرار دهید و تغییر در القاگری dl را متقابل با تغییر کوچک در زاویه Dѳ انحراف ، به علت تغییر در شدت جریان تغییر در انرژی میدان مغناطیسی = هم چنین ، اگر گشتاور انحراف باشد، قادر در طول حرکت آهن ، انجام می شود.
به دلیل تغییر در انرژی کار انجام شده DW DE = بنابراین گشتاور متناسب با مجزور شدت جریان ابزار و نرخ تغییر القاگری با انحراف می باشد.
به دلیل اینکه محاسبه ما برای مقادیر متفاوت انحراف مسئله پیچیده ای است ، در اعمال کردن این نتیجه در طراحی ابزارهای اندازه گیری به مشکل برخورد می کنیم.
در ضمن انحنای غیر قابل اجتناب منحنی B – H برای آهن، پیچیدگی و مقادیر نهایی بین مقادیر محاسبه شده و مقادیر اندازه گیری شده گشتاور را مطرح می کند و هر مقدار L که توسط یک متر ac اندازه گیری شده است باید مقدار متوسطی در محدوده ای از مقادیر مضاعف (park to park) شدت جریان ، باشد.
اما ممکن است تئوری بالا که در مورد هر نوع از ابزارهای آهن متحرک(moring iron instrument ) اعمال می شود ، مورد توجه قرار نگیرد.
در نوع جاذب، افزایش القاگری با افزایش انحراف ، به علت تغییر گسترده ای است که آه


مطالب دیگر:
🔗طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 12🔗طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 11🔗طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 10🔗طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 9🔗طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 8🔗طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 7🔗طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 6🔗طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 5🔗طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 4🔗طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 3🔗طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 2🔗طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 1🔗دانلود مقاله نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظامهای دموكراسی🔗تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری🔗تحقیق در مورد تاریخ سیاسی ائمه🔗پاورپوینت مراقبت و پرستاری از بیماران دیالیزی🔗طرح لایه باز اعلامیه جدید ترحیم پدر psd🔗تحقیق در مورد مسجد آفاق🔗تحقیق در مورد استعمار فرانو و خاور میانه🔗تحقیق در مورد اسکندر مقدونی 65 ص🔗تحقیق در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی 64 ص🔗تحقیق تقسیم بندی جامعه ایران 60 ص🔗تحقیق در مورد یونجه 68 ص🔗فرم های اداری و مالی🔗پاورپوینت مدیریت اختلال مصرف مواد در بارداری