دانلود چیستی شناسی نظام شكل 11 ص

دانلود چیستی شناسی نظام شكل 11 ص
دانلود چیستی شناسی نظام شكل 11 ص|40108313|zt

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 11 صفحه

چیستی شناسی نظام شكل (تفریدعناصر تشكیل دهندۀمسجد) مهندس سید بهشیدحسینی دانشجوی دكتری معماری دانشكدهای هنرهای زیبا،داشكاه تهران همه كس طالب یارندچه هشیاروچه مست همه جاخانه عشقت چه مسجدچه كنشت (حافظ) برسی روند تحول یك معماری بدون برسی تحول اجزاء یا عناصر آن،امكان بذیر نیست ازسوی دیگر هر اثر معماری قابلیت تقسیم به دو نظام را داراست :نظام شكل ونظام معنا .
هر شكلی می باید بر مبنای معنای موجودیت پذیرونیزفهم هر معنا ازطریق درك نظام شكل صورت مى پذیرد.
ازاین رو در رابطه با هر اثرمعمارى معنا مقدمه لازم براى تولیدشكل است.
نسبت معماربا نظام شكل ومعنا گزینش است وتركیب ونقش خلاقانه معمار در این دو امرنهفته است به عبارت دیگر هرمعمارمى باید بر حسب فضایى كه تكوین مى دهد مواردذیل را در گزینش وتركیب ،مورد تدقیق قرار دهد: - گزینش معناهاى متناسب با موضوع ، - گزینش شكل هاى متناسب با معنا، - تركیب معناها با یكدیگر به منظور دستیابى به معناى مسلط، - تركیب نظام اشكال با یكدیگر.
نظام معنایى ازدوطریق قابل تفسیر است: كشف معنا:بازگشت به زمان ومكان تولید اثر، زمینه كافى رابراى درك معنا ازشكل به دست مى دهد به عبارت دیگر،تلاش برآن است تا معناهاى دیروزین عین دیروزدرك شوند.
در این قاعده،پژوهنده درراستاىكشف گام بر مى داردو سایر لایه هاى اضافى معنایى را در زمان هاى دیگركنار مى زند.
آفریدن معنا:افزودن لایه هاى معنایى دیگر به اثر،پس ازتكوین آن این شیوه علاوه برآنكه در برگیرنده معناهاى اولیه است؛معناهاى دیگر را نیزبه ازاى زمان ها در بر گیرد كه دردوشكل قابل طرح است: الف) ممكن است شكل امروزه عین شكل دیروزباشد اما بار معنایى آن در زمان هادگرگون باشد.
ب)ممكن است شكل دیروز ازالحاقاتى در زمان هاى مختلف تا به امروزبرخوردار باشدازاین رو،به ازاى لایه هاى لایه هاى زمانى لایه هاى معنایى نیزبه وجود خواهدآمد.
دراین نوشتار مؤلف سعى دارد ت‍أثیر مكان رابر نظام شكل موردتأكید قراردهد.
این تفكر تصریح مى دارد كه اسلام بر معناى مبادى معنوى واحد در سرزمین هاى متفاوت ازاشكال وعناصر موجود این سرزمین ها در راستاى بیان ارزش هاى خود سودبرده است.
-آفریدن معنا:افزودن لایه های معنایی دیگر به اثر،پس از تکوین آن.
این شیوه علاوه برآنکه دربرگیرندۀ معناهای اولیه است،معناهای دیگررا نیز به ازای زمان ها در برمی گیرد که در دو شکل قابل طرح است : الف)ممکن است شکل دیروز از الحاقاتی در زمان های مختلف تا به امروز برخوردار باشد :از این رو ،به ازای لایه های زمانی لایه های معنایی نیز به وجودخواهد آمد.
در این نوشتار مؤلف سعی دارد تأثیر مکان را بر نظام شکل مورد تأکید قرار دهد.
این تفکر تصریح می داردکه اسلام بر معنای مبادی معنوی واحد در سرزمین متفاوت از اشکال وعناصر موجود این سرزمین ها در راستای بیان ارزش های خود سود برده است.
این تفکر باور دارد که دین مبین اسلام درمحددۀ معنی حرکت کرده واز این دو نظام شکل را در سرزمین های مفتوحه به تناسب معناها ،گزینش وترکیبی جدید ازآنها به دست داده است .
به عبارت دیگر حاصل این گزینش وترکیب به نظامی ازشکل ختم شده


مطالب دیگر:
📃پاورپوینت ریخته گری کوبشی (Squeeze Casting)📃پاورپوینت تكنولوژي قالب هاي فورجينگ📃پاورپوینت بررسی متالورژیکی فلز روی📃پاورپوینت امواج اولتراسونیک و تست های فراصوتی📃پاورپوینت تشريح فعاليت هاي آزمايشگاه رينگ سازي مشهد📃مدل سازی و شبیه سازی المان محدود صفحه سوراخ دار در نرم افزار انسیس تحت بار کششی📃پاورپوینت پارامترهاي مهم فيزيکي در آب📃مدل سازی و شبیه سازی المان محدود فرآیند انبساط سرد در نرم افزار انسیس تحت بار کششی📃پاورپوینت موانع خدمات مراقبت پرستاری در منزل در ایران📃مدل سازی و شبیه سازی المان محدود انبساط سرد و نیروی پیش بار 244kn در نرم افزار انسیس تحت بار کششی📃پاورپوینت عملیات کیفی مس📃مدل سازی و شبیه سازی المان محدود انبساط سرد و نیروی پیش بار 3409kn در نرم افزار انسیس تحت بار📃مدل سازی و شبیه سازی المان محدود انبساط سرد و نیروی پیش بار 6818kn در نرم افزار انسیس تحت بار کششی📃پاورپوینت اجزاء مخلوط ماهیچه (متالوژی)📃پاورپوینت ساختارهای میکروسکوپی آلیاژها به زبان انگلیسی📃پاورپوینت دی اکسید تیتانیوم📃خلاصه کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی محمدجعفر پاک سرشت📃پاورپوینت دیوارهای برشی📃پاورپوینت پوكي استخوان📃پاورپوینت انفاق در راه خدا📃پاورپوینت کارل گوستاو یونگ📃پاورپوینت مهارت های زندگی از دیدگاه قرآن📃پاورپوینت آفات و بیماری های گندم و کلزا📃پاورپوینت حسابرسی دولتی طرح های عمرانی📃پاورپوینت رشد و نمو سبزي‌ ها