دانلود پژوهش شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری

دانلود پژوهش شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری
دانلود پژوهش شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری|40108298|zt

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 109 صفحه

پروژه شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری استاد راهنما : آقای مهندس پریش دانشجو : علی نسترین شماره دانشجوئی : 8022053096 (جهت اخذ مدرك كارشناسی عمران ـآب و فاضلاب ) فهرست مطالب صفحه هدف مقدمه 1 بخش اول شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبكه های آبرسانی جمع آوری اطلاعات از طریق اكیپ قرائت كنتور 3 دستورالعمل كنترل اماكن 4 دلایل نیاز به انجام كنترل و ممیزی اماكن 6 اهداف ،كاربردها وقابلیتهای كنترل اماكن 7 كلیات اجرای طرح 9 فعالیتهای كنترل اماكن 10 تهیه روش كنترل اماكن 15 كدگذاری 17 تهیه فرمهای جمع آوری اطلاعات 21 بخش دوم روشهای كاهش تلفات غیر فیزیكی دستورالعمل نصب صحیح انشعابات 24 ارزیابی روشهای برخورد با متخلفین 34 بخش سوم روشهای كاهش پرت فیزیكی بررسی وضعیت بهره برداری از مخازن 40 تهیه كاربرگ بهره برداری از مخازن 41 حوضچه های شیرآلات 44 شیرآلات و اتصالات و نحوه نگهداری و تعمیرآنها 45 بخش چهارم مدلسازی شبكه توزیع آب تعیین نقاط نصب فشارسنج و انجام عملیات فشارسنجی 52 بررسی و مطالعه نقشه های سیستم توزیع آب 54 تهیه نقشه نقاط نصب فشارسنج 60 تعاریف و اصطلاحات رایج در مدلسازی 62 شبیه سازی سیستم توزیع 65 هدف از مدلسازی و كاربردهای آن 67 محدودیت های مدلسازی 70 تهیه و تكمیل اطلاعات سیستم توزیع آب 72 تهیه مدل هیدرولیكی سیستم توزیع آب 76 جمع آوری و سازماندهی اطلاعات 79 تهیه مدل اولیه 87 كد گذاری عوارض 89 چكیده مطالب و ارائه راهكار 96 منابع ومئاخذ 98 هدف : شناسایــــی پرت آب در شبكه های آب رسانی شهری بصورت های فیزیكی و غیر فیزیكی كه از مخازن ذخیره و لوله های اصلی شبكه توزیع آب شهری و نیز شبكه های فــرعی و انشعابات مشتركین كه ممكن است بصورت نشت آب و یا تركیدگی لوله های اصلی و فرعی شبكه و انشعابات و شیرهای شبكه به خارج از ســــیستم توزیع آب منتقل شود و حجم عظیمی از آب سالم و بهداشتی هدر میرود كه با مشكلات فراوانی تولیـــــــد و در بعضی از شهرها تصفیه می شود و هزینه های هنگفتی را شركتــهای آب و فاضلاب بابت آن خرج می نمایند و در كشور ما علاوه بر آنكه از نظر اقتصادی هزینه های كلانی متوجه دولت در این زمینه می شود كشور ما دارای منابع محدود آب می باشــــــد و در بیشتر موارد 60-40 درصد آب تولید شده برای شرب شهری بصورت تلفات هدر میرود كه رقم بسیار بالایی است .
بنابراین شناسایی راههای بروز تلفات آب و ارائـــــه راهكارهـــــای مقابله با آن شكلات زیادی را از پیش پای صنعت نوپای آب و فاضلاب كشور بر میدارد.
تعریف آب به حساب نیامده : (پرت شبكه یا تلفات شبكه) تلفات آب در


مطالب دیگر:
🔥فارسی ششم دبستان دریا قلی🔥فارسی ششم دبستان دوستی🔥فارسی ششم دبستان راز زندگی🔥فارسی ششم دبستان ستاره روشن🔥فارسی ششم دبستان میوه هنر🔥فارسی ششم دوستی🔥فارسی نهم آداب زندگانی 🔥فارسی نهم جلسه اول🔥فارسی نهم درس چهارم هم نشین🔥فارسی نهم درس دوم عجایب صُنع حق تعالی🔥فارسی نهم دس سوم مثل آیینه🔥فارسی نهم زن دیگر🔥فارسی نهم آفرینش همه تنبیه خداوند دل است🔥فارسی نهم پرتو امید🔥فارسی نهم درس اول🔥فارسی نهم درس دوم🔥فارسی نهم درس سوم🔥فارسی نهم راز موفقیت🔥فارسی نهم موضوع مثل آیینه🔥فارسی نهم موضوع هم نشین🔥فارسی نهم موضوع آرشی دیگر🔥فارسی نهم همزیستی بامام میهن🔥فارسی هشتم خوب جهان را ببین🔥فارسی هشتم آداب نیکان🔥فارسی هشتم درس هفتم آزادگی