دانلود نظریه بزرگان در مورد مدیریت

دانلود نظریه بزرگان در مورد مدیریت
دانلود نظریه بزرگان در مورد مدیریت|40108040|zt

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 26 صفحه

نظریه ویلسون وایت به نظر او برای اینکه مدیریت علم به حساب آید باید دارای اصولی عام و جهانی باشد و راه را برای پیش بینی های علمی هموار می سازد.
نظریه جی فوستر مدیریت عبارت است از اخذ اطلاعات و تنظیم آنها به منظور انجام دادن اعمال لازم و سازمانی و اتخاذ تصمیم برای پیشبرد امور.
این تعریف در سال 1962 انجام گرفت.
نظریه داتلی مدیریت فرایندی است که به وسیله آن فعالتی های فردی- گروهی در جهت فعالیت های مشترک همسو و هماهنگ می شوند.
داتلی سال 1971 این تعریف را برای مدیریت انجام داد.
نظریه جی رونزیک این تعریف در سال 1974 بود که هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق و تکمیل اهداف سازمان را مورد اهمیت قرار می دهد.
مدیریت تنها دانش عقل یا علم نظری نیست بلکه متضمن مهارت علمی نیز می باشد.
مهارتی که در شخصیت مدیریت نهفته است البته آموزش رسمی عدم مدیریت به توسعه آن مهارت کمک می کند.
به شرط آنکه محتوای آموزشی بیشتر روی شناخت روابط و حقایق اداریم تمرکز شود نه روی نظرات.
نکات اساسی مدیریت مدیریت یک فرایند است (فرآیند= یک جریان قابل اداره شدن).
مفهوم نهفته مدیریت: هدایت تشکیلات انسانی (منابع انسانی) مدیریت موثر یعنی گرفتن تصمیمات مناسب و رسیدن به نتایج مطلوب.
مدیریت کارا، که به تخصیص و مصرف درست منابع می پردازد.
دیریت به فعالیت های هدفدار تمرکز دارد.
تعریف مدیریت آموزشی با توجه به آن که اداره واحدهای آموزشی نیازهای خاصی از جمله تکنولوژی آموزشی بهره گیری از روانشناسی و اصول تعلیم و تربیت از زمینه آموزشی، برنامه ریزی و درسی دارد.
این رشته از مدیریت که به تعلیم اداره کنندگان مراکز آموزشی می پردازد به تدریج به صورت رشته تخصصی درآمده است.
تعریف مدیریت رفاهی دانش و مهارت ها و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار اداره کنندگان واحدها و موسسات رفاهی و حمایتی قرار می دهد.
انواع مهارت ها در سطوح مختلف و متفاوت 1-تجزیه و تحلیل مسائل- کالبد شکافی یک جریان.
این توانایی به جمع آوری داده و تجزیه اطلاعات برای حل مسئله و تصمیم گیری و همینطور افزایش توانائی ها در مهارت های ادراکی و اطلاعاتی دارد.
2-قضاوت- یک مدیر عادل باید همیشه حق و عدالت را رعایت کند.
3-توانایی سازمانی- یعنی توانایی برنامه ریزی، زمان بندی، کنترل کار دیگران، ارجاع داشتن مهارت ها، استفاده بهینه نیروها، برخورد درست مقادیر مقداری از نوشته ها و کارهای اجرا شده و پاسخ به درخواست های فراوان که به دفعات مطرح می شود.
4-رهبری- یک رهبر، توانایی در ایجاد انگیزه و مشارک دادن سایرین در اداره امور محوله را دارد.
5-حساسیت- یک مدیر موفق کسی است که نسبت به نیازها و مشارکت دادن سایرین در حل مشکلات و مسائل سازمان و تشخیص اینکه چه زمانی دخالت کند.
6-تحمل فشار 7-ارتباط شفاهی 8-ارتباط کتبی 9-علائق مختلف 10- انگیزه های شخصی 11- ارزش های آموزشی 12- توانایی تخصصی و فنی فلسفه تحصیلی و علم مدیریت مکتب اثبات منطقی یا فلسفه تحصیلی (تحققی) که واضع آ« «اگوست کنت» است عالی ترین شکل علم را توضیح دیده های حسی به وسیله علل متحقق طبیعی می داند بدین معنی که علل و معلومات را باید در خود طبیعت جستجو نمود.
راه اثبات حقایق جنبه برو


مطالب دیگر:
تحقیق زن در قرآنتحقیق تفسير سوره رومتحقیق اعتبارحقوقي قرارداد ارفاقي، تاجر ورشکستهتحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر، اعتیاد، داروهای روانگردانتحقیق اعتیاد، انواع اعتیاد، علل اعتیاد، نظریه ها، درمانتحقیق اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعتحقیق آلودگی صوتیتحقیق فطرى بودن حجابتحقیق راجه به الياف مصنوعي در صنعت نساجیتحقیق فوايد نمازتحقیق فیش های تبلیغیتحقیق توصیف قرآنفایل ورد کامل قرآنتحقیق آموزش پیش از دبستانتحقیق آموزش کارآفرینی فارغ التحصیلانتحقیق آموزش کارکنان و آمادگی کارکنان و الگوی انتقالی هالتون و جذب مشتریانتحقیق آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت و آموزش مدیرانتحقیق تاثیر قرآن در حقوق خالق و مخلوقتحقیق فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه قرآنتحقیق آناتومی سیستم تناسلی زنان، سندرم پیش از قاعدگی (PMS)تحقیق اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازنتحقیق انعقاد قرارداد ارفاقیتحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی، جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگيتحقیق نظر دانشمندان معاصر در مورد قرآنتحقیق انگل تیلریا، تیلریوز، پاتولوژی گوسفند و گاو، بیماریزایی، تشخیص، علائم بالینی