دانلود طرح ریزی توزیع نیازمندیها 34 ص

دانلود طرح ریزی توزیع نیازمندیها 34 ص
دانلود طرح ریزی توزیع نیازمندیها 34 ص|40107945|zt

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 34 صفحه

« طرح ریزی توزیع نیازمندیها » طرح ریزی توزیع نیازمندیها ((DRP اولین بار بعنوان یک روش فنی برای طرح ریزی عملیاتهای توزیع و پخش شرکتهای تولیدی ارائه و مورد توجه قرار گرفت.
بعنوان یک نتیجه تجربی که توسط این روش در شرکتهای تولیدی بدست آمد DRP می توانست برای اکثر انواع و نمونه های عملیاتی توزیعی و پخش و فرآیند های مرتبط بکار گرفته شود.
DRP امکان هماهنگ کردن سیاستهای کاری سازمانها و شرکتهای چند گانه را فراهم کرد، حتی در مواردی که عملیاتهای تولیدی و توزیع در سازمانها و شرکتهای مختلف و متفاوت یا توسط ساختارهای مشارکتی (بصورت اشتراکی) انجام می شوند.
ایده و طرح DRP فعال کننده و محرک زنجیر(supply-chain) است که در آن مسأله اصلی برقراری توازن و تعادل دارائی و هزینه های اجرای عملیات در حالی است که بتوان سرویس دهی مطلوب در سطح کل جهان را به مشتری ارائه داد.
DRP کارایی و قابلیت اصلی برای چنین اقداماتی نظیر سرویس دهی به مشتری، مدیریت فهرست کالا و دارائی ، خرید ، سودمندی و تأثیرگذاری تولیدی و حداکثر میزان سود را بهبود می بخشد.
DRP از تکنیکهای طرح ریزی مرحله ای زمانی که بسیار شبیه MRP هستند و در فرآیند ساخت و تولید بکار می رود، استفاده می کند.
با استفاده از تکنیک طرح ریزی مرحله ای زمانی در هر دو مرحله توزیع و ساخت و تولید بسیاری از مشکلات تجارت و داد و ستد که ناشی از تولید و توزیع هستند به طرز چشمگیری کاهش می یابند.
فلسفه و اصول مدیریتی DRP در رابطه با مدیریت توزیع همانند توزیع و گسترش زنجیر- موجودی (supply-chain) در رابطه با تولید است، حتی وقتی که شرکتهای مستقل دراین فرآیند شرکت داشته باشند.
DRP امکان مشارکت بین رقبای تجاری تولید کننده و توزیعی را فراهم و انگیزه ها برای فعالیت بصورت یک واحد یکپارچه را در آنجا ایجاد می کند.
بصورت قراردادی و متداول آنها سازمانها و شرکتهای مستقل و جدایی بودند.
این تفکیک و جدایی سبب بروز پیچیدگی و ناکارآمدی و ضررهای مالی ناشی از فرآنندهای مختلف و سیستم های گوناگونی و حتی اهداف پیچیده و تصمیماتی دشوار از نظر اجرایی شود.
این الحاق و یکپارچگی در طرح ریزی نیازمندیهای توزیعی در یک شیوه و روش مدیریتی برای طرح ریزی اهداف و مقاصد توزیعی و کنترلی بنام DRPII شناخته می شود.
این امر بسیار شبیه الحاق و یکپارچگی طرح ریزی نیازمندیهای مواد اولیه (MRP) در یک فرآیند کاملتر و گسترده تر مرتبط با طرح ریزی منایع ساخت و تولید و کنترلی است که بنام MRPII شناخته می شود.
لغات و اصطلاحات جدیدی برای این منظور ساخته شده اند که شرکتها یاد بگیرند چگونه به یکدیگر الحاق یافته و یک واحد یکپارچه شوند و برهمین اساس از سیستم های کامپیوتری واحد استفاده کرده و MRPII را با DRPII تلفیق کنند تا بصورت یک فرآیند کنترلی و اطلاعاتی مدیریتی سیاستها و راهبردها درآیند.
- ایده اساسی و پایه ای DRP DRP ، طرح ریزی تغییرات و تحولات مواد خام از نظر ورود به انبار، میزان استفاده و مصرف و خروج کالا و شبکه توزیعی است.
DRP مواد موجود را که در فهرست کالا و موجودی ثبت شده در نظر می گیرد این مواد، موادی هستند که می توان آنها را وارد شبکه توزیعی کرد تا پاسخها و نتایج لحظه ای را بتوان در رابطه با درخواست و نیا


مطالب دیگر:
📗مبانی نظری و پیشینه اینترنت و نگرش فرهنگی روحانیون📗مبانی نظری و پیشینه آموزش رفتارهای شهروندی و شعور جمعی📗مبانی نظری و پیشینه آموزش فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی📗مبانی نظری و پیشینه بازنمایی زن در آثار سینمایی📗مبانی نظری و پیشینه برنامه های پزشکی تلویزیون و ارتقاء آگاهی های بهداشتی و پزشکی📗مبانی نظری و پیشینه پرخاشگری و درگیری های دسته جمعی📗مبانی نظری و پیشینه تبلیغات دینی📗مبانی نظری و پیشینه تبلیغات محیطی و ارزش های فرهنگی📗مبانی نظری و پیشینه توسعه و مناطق آزاد📗مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری📗مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن📗مبانی نظری و پیشینه رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی📗مبانی نظری و پیشینه روابط بین نسلی📗مبانی نظری و پیشینه زندگی خوابگاهی و هویت فرهنگی دختران📗مبانی نظری و پیشینه سازمانهای مردم نهاد و توانمندسازی کودکان خیابانی📗مبانی نظری و پیشینه سایت ها و خبرگزاری های غیر دولتی و حاکمیت📗مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی📗مبانی نظری و پیشینه سرمایه فرهنگی و تعدد زوجات📗مبانی نظری و پیشینه سرمایه فرهنگی و نگرش مردان به خشونت📗مبانی نظری و پیشینه سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار📗مبانی نظری و پیشینه سیاست گذاری اشتغال زنان📗مبانی نظری و پیشینه شبکه ‌های اجتماعی اینترنتی و گرایش به ارزش های غربی📗مبانی نظری و پیشینه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان📗مبانی نظری و پیشینه عدم توسعه شهرک های صنعتی📗مبانی نظری و پیشینه عوامل اجتماعی و آگاهی سیاسی زنان