دانلود سازمان 77 ص

دانلود سازمان 77 ص
دانلود سازمان 77 ص|40107903|zt

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 66 صفحه

مقدمه سازمانها سیستمهای پیچیده ای هستند که دارای زیر سیستمهای به هم وابسته و متعاملند.
از آنجاییکه تغییرات در یک بخش از آنها باعث ایجاد تغییرات قابل پیش بینی وغیر قابل پیش بینی در سایر بخشهای آن می شود لذا تجزیه و تحلیل سیستم آنها می تواند عامل مهمی در پیشرفت و ارتقاء آنها بیانجامد.
تجزیه و تحلیل سیستمها کاربرد رویکرد سیستمی در طراحی سیستمهای اطلاعاتی است.
سایر علوم ممکن است برای تشریح پدیده هایی که با آن روبرو هستند از مفاهیم سیستمها استفاده نمایند اما طرز تفکر سیستمی زیر بنای فعالیتهای تجزیه و تحلیل سیستمهاست.
اطلاعات و تکنولوژی در یک چرخه رو به رشد یکدیگر را با اثر متقابل ارتقاء میدهند و هر یک به رشد دیگری کمک میکند.
ولی در این میان سیستمهایی که حجم عظیم اطلاعات را سامان داده آنها را در قالبهای تکنولوژی جای دهد و امکان استفاده موثر از آنها را پدید آورد نقش مهمی دارد.
این وظیفه مهم را سیستمهای اطلاعاتی بر عهده دارد.
هر چند در قیاس با رشد سرسام آور تکنولوژی و اطلاعات در ابتدا سیستمهای اطلاعاتی و علوم مرتبط با آن از چنین رشدی برخوردار نبوده است ولی در سالهای اخیر این علوم با شیبی فزاینده به چرخه سه گانه "اطلاعات" و " تکنولوژی" و "سیستمهای اطلاعاتی" پیوسته است.
حال اگر ابریشم وادویه كالای اعصار گذشته ونفت كالای قرن بیستم نام گذاری شوند قطعا می توان اطلاعات را كالای قرن آینده نامید .
كالایی كه انتخاب تكنولوژی ، جاده های بس سهل الوصول را برایش آماده ساخته است .
علم توسعه سیستمها ، در روند پیشرفت خود ودر جهت حركت به سمت پایه های استوار و مبتنی بر علوم پایه و متناسب با تكنولوژی نوین ، به ارائه متد ولوژهای توسعه سیستم پرداخته است .
روند رشد متدلوژیهای توسعه سیستم به صورت روز افزوی ادامه دارد ، وامروزه با توجه به پیچیدگی و بزرگی سیستمها ، نمی توان بدون كمك متدولوژی مناسب به آنالیز ، طراحی واجرای سیستمهای بزرگ ، پیچیده و كارآمد امیدوار بود.
هدف پروژه ازآنجاییکه مدیریت این شرکت در برخی موارد از نحوه برنامه ریزی و کنترل پروژه وچگونگی گزارش دهی رضایت خاطر ندارد لذا تجزیه و تحلیل سیستم این واحد می تواند در تعیین نارسائیها و کاستیها و عدم کارائیهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه این واحد موثر باشد.
به عنوان مثال تاخیر بیش از حد مجاز پروژها یک مسئله مهم محسوب میشودبنابر این یکی از اهداف را کاهش مدت تاخیر پروژها و افزایش سرعت دستیابی به اطلاعات و صحت اطلاعات در رابطه با پیشرفت پروژها برای تصمیم گیری و بهبود روشهای ارائه شده واعمال کنترلهای داخلی برای افزایش کارایی مدیران در نظر گرفته شده است.
درمطالعه مقدماتی یک بررسی اولیه واجمالی از سیستم و مسئله انجام داده و سپس در مطالعه تفصیلی به جمع آوری گسترده اطلاعات وتجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته و سپس به مدل سازی سیستم می پردازیم.
فصل اول کلیات تعریف سیستم یك سیستم مجموعه منظمی از عناصر بهم وابسته است كه برای رسیدن به اهداف مشترك با هم در تعادملند .
كه شامل مفاهیمی مانند كل گرایی ، نظم ، بهم وابستگی ، اهداف وتعامل می باشد كه رفتار یك سیستم راتشكیل می دهد هر یك از این


مطالب دیگر:
پروژه رشته معماری با عنوان بازار ایرانیطراحی پارکینگ مجتمع تجاری- مسکونی سیزده آبانمقاله رشته معماری با عنوان معماری دوره صفویهپاورپوینت شناخت و طراحی معماری ترمینال شاهین شهرپایان نامه رشته روانشناسی صنعتی با عنوان ارگونومی یا مهندسی فاكتورهای انسانیمعرفی جامع و کامل معماری خانه ملک زاده یزدمقاله رشته معماری با عنوان بادگیرها همراه با پاورپوینتپروژه مفاهیم معماری با عنوان كاخ مسعودیه تهرانطراحی شهری خیابان احمد اباد مشهد بصورت جامع و کاملمقاله رشته معماری با عنوان فضا در معماریمقاله رشته معماری با عنوان معماری به سبك اصفهانیمطالعه تطبیقی اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی با تاکید بر ویژگی های کمی و کیفی مسکنمقاله رشته معماری با عنوان هنر اسلامی حرمپروژه سازه های فولادی با عنوان هتل باران کرمان همراه با فایل های اجراییگرافیك سنتی، گرافیك نوینمقاله رشته هنر و گرافیک با عنوان اصول اپتیکپایان نامه کارشناسی نمایش گرایش ادبیات نمایشی با عنوان نظری بازکاوی بحران هویت در آثار اوژن یونسکو و عنوان عملی نمایش نامه‌ی یک شب معمولیپایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش نقاشی با عنوان ویدئوآرت و رویکرد هنرمندان ایرانی به آن همراه با پاورپوینتپروژه و پایان نامه رشته گرافیك با عنوان شطرنج و گرافیكمضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانیهرمنونتیك و نقش آن در فهم متون دینیپایان نامه هنر سفالگریپایان نامه کارشناسی رشته هنر با عنوان هنر ایران پیش از اسلام و پس از آننگارگری در دوره قاجاریهنقش و اسطوره در فرش دستباف ایران