دانلود اصول سرپرستی 42 ص

دانلود اصول سرپرستی 42 ص
دانلود اصول سرپرستی 42 ص|40107783|zt

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 41 صفحه

درس: اصول سرپرستی ( مقدمه اگر با تأمین در مجموعه دستاوردهای فرهنگی بشر (هنر، ادبیات، فلسفه و…) و اشیاء و وسایلی كه لوازم زندگی ما را به عنوان «بشر قرن بیستم» تشكیل داده اند، بیفكنیم، به آسانی درمی‌‌یاییم كه حتی ساده ترین لوازم موجود در این مجموعه (مثل میز، صندلی و …) نیز محصول خلاقیت ونوآوری اندیشمندانی بوده است كه در طول سالها با پردازش اندیشه ها و نظریه ها و ابتكارها به شكل امروزین خود در آمده است ودر ‎آغاز با ابتدایی ترین شكل خود در ذهن یك انسان خلاق به وجود آمده ، سپس در مسیر گذشت زمان و پیشرفت دانش تكامل یافته است.
این اصل حتی رشد ذهن بشر را نیز در بر می گیرد.
بی شك بشر در آغاز ظهور بر این كره خاكی دارای ذهنی تهی بوده است كه از طریق در گیر شدن با جهان پیرامونش ، بذرهای نهفته درون خویش را شكوفا نموده است و امروز مفاهیم ذهنی بشر روزگار ما را ، مجموعه ای از طرحهای تكامل یافته تشكیل داده اند كه در گذشته به شكلهای ابتدایی در ذهن هزاران اندیشمند خلاق جوانه زده و هر یك بنا به قدر نبوع و نو آوری خویش در تكمیل آنها كوشیده است؛ و در این فرآیند متفكران با به كارگیری عناصر درست محصولات تلاش پیشینیان و بالفعل كردن استعداد های نهفته خویش و افزایش توان درست دیدن بودها و نبودها، در جهت ایجاد و ارائه یك مفهوم یا نظریه جدید – كه گاه با نظریه های پیشین نیز تباین داشته باشد- گام برداشته اند و توانسته اند واقعیتی نوین را بر دستاوردهای مادی و معنوی بشر بیفزایند .
بدیهی است كه قدرت خلاقیت بشر زمینه خاصی نداشته ، بلكه به گواهی تاریخ در عرصه كلیه فعالیت های خویش در طی قرون به نوآوری ، ابداع ، عرضه و تكمیل آنچه پیشتر نبوده، دست یازیده است ؛ برای مثال یكی از جالبترین این زمینه ها، نوآوری بشر در ایجاد زبان است.
براستی آدمی چگونه به سخن گفتن رسید؟
برای سوال فوق پاسخهای متنوعی ارائه شده شده است؛ پاسخ درست هر چه باشد ، بی شك در بر گیرنده این واقعیت است كه بشر روزی اقدام به تعیین قرار داد كرده است .
برای مثال وسیله ای را كه بدان می نویسند، قلم نامیده است واین لفظ را نشانه مفهومی قرار داده است كه ذهن برای بیان آن قبلاً واژه ای نداشت ، وامروز انباشتگر ذهن ما از نامها وواژه ها حاصل نوآوری و خلاقیت گذشتگانی است كه رنج تعیین لفظها را برای مفاهیم ذهنی برخود هموار نموده اند؛ اینك این پرسش بجاست كه چرا بشر تنها در كاروان حیات ، قادر به خلاقیت (به معنای ابداع)می باشد؟
خداوند درقرآن برای شناخت «خویش»و «هستی»، انسان را دعوت به تدبر در آیات خویش می كند ؛ آیات و نشانه هایی كه از كوچكترین ذره تا اجرام آسمانی و كهكشانها ، جلوه‌های آن قدرت خلاقیت خلاق ازلی ، هستند ؛به زیباترین ونیكوترین وجهی بر اندام نیستی ، خلعت هستی پوشانده وبه آن لذت بودن را انعام كرده است؛ بودنی كه نعره تكرار تسبیح تكوینی ذره ذره اجزایش غلغله ای در گردونه حیات در افكنده است: نطق آب ونطق گل هست محسوس حواس اهل دل جلمه ذرات زمین و آسمان با تو می گویند روزان وشبان ما سیعیم و بصریم و هشیم با شما نا محرمان ما خامشیم خامشیم و نعره تكرارمان


مطالب دیگر:
الگوهای شناخت و ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریتصندوق های سرمایه گذاری در ایران و ارزیابی عملکرد آنهانقش اطلاعاتی محافظه کاری و روش های اندازه گیری آناستراتژی های سرمایه گذاری و روش های معاملاتی مورد استفاده مبتنی بر میانگین متحرکجزوه خط مشی گذاری عمومیبررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آنبررسی عمل و شخصیت حقوقی وقف و شرایط صحت آنانواع اوراق بهادار و بررسی قابلیت وقف در آنهابررسی شرایط و آثار انتقال مال موقوفهشناخت فرهنگ وقف و تاثیرات خوب آن بر توسعه اقتصادی پایدارابعاد و استراتژیهای امنیت و چارچوبهای جایگزین آنبررسی فقهی و حقوقی ارتدادتحولات مفهومی فمینیسم و بررسی جنبش زنان در ایرانتحولات نقش زنان در سینمای ایراننظریه های فمینیستی فیلمهاپروپوزال ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانیمبانی نظری ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانیارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانیمدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و معیارهای ارزیابی عملکرد به سبب ریسکجزوه میکروبیولوژی آبپروپوزال بررسی رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ایمبانی نظری بررسی رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ایرابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامهرابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشاركتیپروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق