دانلود پاورپوینت اصول آموزش هند بال 200 اسلاید PPT

دانلود پاورپوینت اصول آموزش هند بال 200 اسلاید PPT
دانلود پاورپوینت اصول آموزش هند بال 200 اسلاید PPT|40106702|zt

قسمتی از محتوی فایل

تعداد اسلاید : 200 صفحه

1 بسم الله الرحمن الرحیم 2 3 اصول آموزش هند بال2 نویسنده : محمد پورکیانی انتشارات :پیام نور تهیه کننده : شهرزاد شجاع حیدری نام استاد: سركار خانم لیلا باهوش نام درس : آمادگی جسمانی 2 HAND BALL 4 بخش اول مهارتها ی پیشرفته در ورزش هندبال هدف کلی:آشنایی با قابلیتهای ورزشی،توانایی های حرکتی ومهارتهای پیشرفته در هندبال وارائه چند نمونه تمرین .
5 هدفهای رفتاری انتظار می رود که پس از مطالعه این موارد را توضیح دهید : 1.
عوامل مختلف تشکیل دهنده قابلیت ورزشی 2.
آمادگی جسمانی عمومی و ویژه 3.
انواع پرتابها 6 4.
انواع شوتها 5.
انواع دریافتها 6.
انواع پاسها 7.
انواع دریبلها 7 فصل اول قابلیتهای ورزشی در هندبال مربی با آگاهی از شرایط جسمانی وروانی بازیکنان،میتواند با خصوصیات فردی بازیکنان آشنا شود ونقاط قوت و ضعف برنامه های خود را شناسایی کند 8 نمودار قابلیتهای ورزشی 9 برنامه ریزی آموزشی وتمرینی ورزش هندبال الف) عوامل آمادگی جسمانی: آمادگی جسمانی عمومی آمادگی جسمانی ویژه 10 ب)خصوصیات فردی خصوصیات اخلاقی خصوصیات روانی 11 ج)تواناییهای تکنیکی وتاکتیکی انواع پرتاب انواع شوت انواع دریافت انواع پاس انواع دریبل انواع فریب زدن 12 انواع پرتاب 13 انواع شوت گل 14 15 16 انواع دریافت 17 انواع پاس 18 انواع دریبل 19 انواع فریب دادن 20 21 فصل دوم تمرینهای مربوط به افزایش قابلیتهای ورزشی در هندبال 22 تمرین برای افزایش قدرت وسرعت تمرین اول تعداد حرکت :چهار تکرار 23 تمرین دوم تعداد حرکت :چهار مرتبه در 30 ثانیه 24 تمرین سوم تعداد حرکت:2مرتبه 25 تمرینهای ترکیبی برای افزایش تواناییهای تکنیکی در هندبال تقریبا تمام اعضا در حال انجام مهارتهای مختلف هندبال هستند، زمین به چهار منطقه تقسیم می شود وهر منطقه تمرین خاصی انجام می دهند .
26 27 تمرین برای افزایش قدرت شوت وگرم کردن دروازه بان این گونه تمرینات با توپ مدیسین بال انجام می شود.
28 29 بخش دوم تکنیکها و تاکتیکهای انفرادی و تیمی در ورزش هندبال 30 31 هدف کلی آشنایی با تکنیکها وتاکتیکهای انفرادی وتیمی در دفاع وحمله و مهارتهای دروازه بانی 32 هدفهای رفتاری 1.
تعریف کامل از دفاع در هندبال 2.
مراحل چهار گانه دفاع 3.
تاکتیکهای دفاع 4.
اهداف کار دفاعی 5.
عوامل موفقیت در کار دفاعی 6.
مزایا ونقاط ضعف آریشهای دفاعی 7.
تعریف کامل از از حمله در هندبال 8.
مراحل پنجگانه حمله 33 9.
تاکتیکهای حمله 10.
چند تمرین مربوط به مهارتهای پیشرفته دفاع 11.
چند تمرین مربوط به مهارتهای پیشرفته حمله 12.
چند تمرین مربوط به مهارتهای پیشرفته ضد حمله 13.
یکی از شرایط برتری یا کم شدن بازیکنان دردفاع وحمله 14.
الگوی عمومی خصوصیات و تواناییهای دروازه بان 34 فصل سوم تکنیکها و تاکتیکهای دفاع درهندبال 35 تعریف دفاع دفاع عبارت است از جلو گیری از به ثمر رسیدن حملات حریف وبر هم زدن نقشه تهاجمی آنها .
36 مراحل چهار گانه دفاع 1.
عقب کشیدن 2.
دفاع منطقه ای موقتی 3.
سازماندهی دفاع 4.
دفاع در یک سیستم :که به سه گونه تقسیم می گردد 37 دفاع در یک سیستم تمرکز بر روی توپ دفاع یارگیری دفاع ترک


مطالب دیگر:
تحقیق سیاست در ایرانتحقیق سیاست در اسلامتحقیق سیاست ایالا‌ت متحده در خلیج فارستحقیق دفاع از سیاست اقتصادی دولت در واكنش به انتقادات ضرب‌الاجلیپروژه سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاكبرنامه نویسی دفترچه تلفن هوشمندسورس ویرایشگر متن و HTML به زبان ویژوال بیسیكتحقیق سوسیالیستهای تخیلیتحقیق جنگ افزار های هسته ای در جنگ هامرغک طراحی شده در سالیدورک و کتیاتحقیق رئیس جمهور منتخب و كیفیت سرمایه گذاری هاتحقیق دیپلماسی در آذربایجانموتور محرکه طراحی شده در سالیدورک و کتیاتحقیق دیپلماسی ایرانینقاله طراحی شده در سالیدورک و کتیاتحقیق دین و سیاستتحقیق دموكراسی و انتخاباتریل اتش نشانی طراحی شده در سالیدورک و کتیاسطل زباله طراحی شده در سالیدورک و کتیااچار طراحی شده در سالیدورک و کتیاانبر دست طراحی شده در سالیدورک و کتیاتحقیق حوادث انقلابی در ایرانتحقیق حقوق مردم در زمان هخامنشیانتحقیق جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومتحقیق فرهنگ سیاسی محور و تفكرات از نگاه امام خمینی (ره)