مدیریت حرارتی در مبدل های الکترونیک قدرت

مدیریت حرارتی در مبدل های الکترونیک قدرت
مدیریت حرارتی در مبدل های الکترونیک قدرت|40089203|zt

مقدمه ............................................................................................ .................................. 1

پیش فصل .......................................................................................................................... 2

مدیریت حرارتی .................................................................................................................... 3

فصل اول- الکترونیک قدرت ............................. .............................................................. 7

1-1-1 الکترونیک قدرت ..................................................................................................... 8

1-1-2 کاربردها ............................... ................................................................................... 8

1-1-2 تقسیم بندی ............................... ..................................... .......................................... 8

1-2-1 مبدلهایجریانمتناوببهجریانمتناوب ...................................................................... 9

1-2-2 تعریف ............................... ................... ............................... .................................. 9

1-2-3 کاربرد ...................................................................................................................... 9

1-2-4 طبقه بندی مبدل های AC ................................................................................................ 10

1-3-1مبدلهایجریانمستقیمبهجریانمستقیم ............................... ....................................... 11

1-3-2 تعریف............................... ............................... ...................................................... 11

1-3-3 انواع رگولاتور های کلید زنی ............................... ........................................................... 12

1-3-4رگولاتور کاهنده ............................... ............................... ....................... ................... 13

1-3-5 رگولاتور افزاینده ............................... ............................... ......................................... 13

1-4-1 مبدلهایجریانمستقیمبهجریانمتناوب ....................................................................... 14

1-4-2 تعریف............................... ............................... ........................ ............................. 14

1-4-3 کاربرد ............................... ............................... ....................... ............................. 14

1-4-4 شکل موج خروجی ............................... .................... ................................................. 15

1-4-5 طراحی های پیشرفته ............................... ................... ............................................... 16

1-5-1 مبدلهایجریانمتناوببهجریانمستقیم ...................................................................... 19

1-5-2تعریف ...................................................... ............................... ..............................19

1-5-3کاربردها ...................................................... ............................... ............................. 20

فصل دوم- کنترل حرارت ............................... .................... .......................................... 22

2-1-1 کنترل حرارت ............................................. .................... .....................................23

2-1-2 مقاومت حرارتی دستگاه ها ............................................................................................. 23

2-1-3 ثابت زمانی حرارتی ...................................................................................................... 23

2-1-4 ماده رابط حرارتی ........................................................................................................ 24

2-1-5 کاربرد ها ............................... ............................ ........................ ............................ 24

2-1-6 شرط انتقال حرارت ............................... ........................................................................25

2-2-1 خنک کاری با هوا ............................... .................................................................... 26

2-2-2 کاربرد ............................... ...................... ............................................................... 27

2-3-1 گرماخور ............................... ............................... ............................... .............. 27

2-3-2 گونه های گرمابر .................................................... .......................................... ......... 28

2-4-1 خنک کننده ها در ترانزیستورهای قدرت و آمپلی فایرها heat sink .............. .......................... 31

2-4-2 معادل گرمایی ترانزیستور قدرت ...................................................... ................................ 41

2-5-1 شرح اثرپلتیر ............................... ............................... .........................................43

2-5-2 اثرسیبک ............................... ......................... .............................. ....................... 45

2-5-3 اثرپلتیر ............................... ................ ............................... ....................... ........... 45

2-5-4 کاستی‌ها (نقاطضعف) ........................... ....................... .................. ......... ........... .......47

2-5-5 فواید ............................... .................................................. ............ ............ ........... 48

2-5-6 کاربردازدستگاه‌هایپلتیر ................................................. .............. .......... ..................48

2-6 سیسم های خنک کننده گردش روغن .............................................. ..... ........... ............... 49

2-7-1 استفادهازآبنسبتبههوادرخنککردنسیستم ............... ............... ................ ..............52

2-7-1 اجزای سیستم خنک کننده آبی ............................... ............................... ..... ......... ...........53

2-7-3 نحوه عملکرد سیستم ............................... .................... ................. .................... ......... 54

2-8 نصب water cooling ....................................................... ............. ........ .................54

2-9-1 المانسردکنندهTEC ............................... ........................... ............ ......... ............ 58

2-9-2 شناسایی TEC ها ............................... ....................................... .......... ........ ............ 42

نتیجه ............................... ....................... ................................. .......... .......... ........... 60


مطالب دیگر:
📃پروژه آماده: مهندسی سیستم مبتنی بر مدل (MBSE ) و بررسی ایمنی و امنیت نرم افزار زبان های برنامه س📃پروژه آماده: برسی باتری های نیکل متال هیدرید و مقایسه با باتری های نیکل کادمیوم و لیتیوم یون📃پروژه آماده سرامیک در بتن های ساختمانی بررسی خواص مهندسي بتن حاوي تركيب سراميك و آجر ضايعات📃پروژه آماده: بررسی گردشگری و امنیت در ایران📃پروژه آماده: مدل‏هاي توسعه صنعت خودرو و بررسی استراتژی توسعه صادرات صنعت خودرو در ایران‎📃پروژه آماده: بررسی پارامترهای موثر بر فرایند اسمز معکوس و فرآیندهای غشایی و میکروفیلتراسیون📃پروژه آماده: بررسي تاثير موليبدن بر خواص خستگي فلز جوش با الکترود E8010 p1📃پروژه آماده: بررسی تولید پشم در استان کهگیلویه و بویراحمد📃پروژه آماده: بررسي ساختار و کاربرد سازه هاي کامپوزيتي مشبک📃پاورپوینت آماده: بهينه سازي پارامترهاي فرزکاري با استفاده از الگوريتم ژنتيک📃پروژه آماده: بررسی جایگاه برند سازی صنایع خودروسازی داخلی ایران در بازاریابی جهانی📃پروژه آماده: بررسی و بکارگیری مواد هوشمند در ساختمان های مقاوم به زلزله📃پروژه آماده: بررسی و بهينه سازي پارامترهای موثر در استحکام خمشی تيرهاي آی شکل (I Shape)📃پروژه آماده: بررسی پارامترهای موثر در فرآیند ماشینکاری به روش جت آب (واتر جت)📃پروژه آماده: بررسی فرایند کشش عمیق دو فلز غیر هم جنس به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار آب📃پروژه آماده: بررسی و مطالعه کانال های مخابراتی GSM📃پروژه آماده: بررسی میزان مشکلات پیاده سازی و اجرای پرونده الکترونیک سلامت (EHR)📃پروژه آماده: بررسي تطبيقي رشته كتابداري در كشورهاي انگلستان، كانادا و آمريكا با ايران📃پروژه آماده: تحليل حساسيت و مطالعه پارامتري مدل توسعه داده شده انرژي در پيل سوختي با غشاء مبادله📃پروژه آماده: بررسی و بهینه سازی محورهای دوار با استفاده از روش های الگوریتم ژنتیک📃پروژه آماده: بررسی بیماری کیست هیداتیک و واکسن EG95📃پروژه آماده: بررسی سیستم پارک اتوماتیک و خودکار خودرو و استفاده از سیستم فازی جهت پار اتوماتیک خ📃پاورپوینت آماده: بررسی انواعمدل‌های رگرسیون غیرخطی و نحوه اجرا در SPSS📃پاورپوینت آماده: بررسی جامع سازه های بتنی پوسته ای📃پاورپوینت آماده: بررسي پارامتر هاي موثر بر فرآيندهای غشايي اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون و غیره