مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی

مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی
مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی|40087906|zt

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه و تارتخچه ............................. 1

فصل اول

1-1- بخش اول : گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی .. 4

2-1- بخش دوم : انواع ماکارونی ............... 10

3-1- بخش سوم: ارزش غذایی فرآورده‌های ماکارونی. 18

4-1- بخش چهارم: موقعیت و محل کارخانة بازدید شده 20

فصل دوم

2-1- بخش اول: مواد اولیه مورد استفاده ....... 24

فصل سوم

1-3- بخش اول : ساخت ماکارونی................. 37

1-1-3- روشهای ساخت انواع ماکارونی ............ 38

الف: روش غیر پیوسته ...................... 40

ب: روش پیوسته ............................ 41

2-3- بخش دوم:‌ انتقال دهنده .................. 42

الف: انتقال دهنده‌های افقی ................... 43

ب: انتقال دهنده‌های عمودی .................... 43

عنوان صفحه

ج: انتقال دهنده‌های بادی ..................... 43

فصل چهارم :

1-4- بخش اول : خشک کردن ..................... 46

الف) خشک کردن اولیه ......................... 48

ب) خشک کردن میانی ........................... 49

ج) خشک کردن نهایی ........................... 49

2-4- بخش دوم : یک دیاگرام خشک کردن موفقیت آمیز 53

3-4- بخش سوم : منحنی خشک کردن و نمودار آن ... 55

فصل پنجم

1-5- گرمخانه‌های ماکارونی .................... 59

فصل ششم:

بخش اول : بسته‌بندی توسط کارگر و بسته‌بندی اتوماتیک 63

بخش دوم : ویژگی‌های بسته‌بندی مطابق استاندارد . 64

فصل هفتم

1-7- بخش اول : نگهداری و انبار کردن محصول ... 67

فصل هشتم

1-8- بخش اول : بهداشت کارخانه ............... 70

عنوان صفحه

الف) رعایت بهداشت توسط کارگران خط تولید ..... 70

ب) رعایت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندی و انبار 71

ج) نظافت قسمتهای مختلف انبار ................ 71

فصل نهم :

1-9: بخش اول آزمایش شیمی .................... 75

الف) تعیین pH ماکارونی ...................... 75

ب) آزمایش پخت و آزمایش جهت تعیین وزن مواد جامد در آب 75

ج) آزمایش رطوبت ............................. 76

2-9- بخش دوم : طرز تهیه محیط‌های کشت ......... 77

الف) طریقه کشت پلیت کنت آگار ................ 77

ب) دستور تهیه سوسپانسیون زرده تخم مرغ ...... 78

پ) تهیه محیط کشت سوبرودکستروز آگار .......... 79

ت) طریقه کشت و شمارش آزمونهای میکروبی ....... 81

ث) تهیه محیط کشت باسیلوس سرئوس .............. 82

ج) طریق کشت کپک.............................. 83

3-9- بخش سوم : آزمون کنترل کیفی مواد اولیه .. 83

4-9- بخش چهارم: کنترل کیفیت فرآورده‌های نهایی 88

عنوان صفحه

فصل دهم:

1-10- بخش اول : استاندارد ویژگی‌های ماکارونی .. 97

فصل یازدهم:

بخش اول : بحث و نتیجه‌گیری .................. 112

بخش دوم: پیشنهادات ......................... 113

بخش سوم: مقاله

بخش چهارم: منابع


مطالب دیگر:
📜جزوه آموزشی مبانی نظری معماری📜پاورپوینت نمونه فرمت گزارشات ماهيانه پروژه های عمرانی📜نمونه جدول توزیع منابع مورد نياز اجراي یک پروژه سدسازی📜جدیدترین نمونه سوالات مهارت نقاشی روی پارچه فنی و حرفه ای📜جدیدترین نمونه سوالات سرمه دوز سنتی آزمون های فنی و حرفه ای📜جدیدترین نمونه سوالات قلاب باف پوشاک آزمون های فنی و حرفه ای📜پاورپوینت فصول سوم، ششم و هفتم کتاب مدیریت بازاریابی صادرات📜پاورپوینت سازماندهی (سنتی و نوین) و مهارت های عمومی مدیریت 5s📜پاورپوینت مدیریت تغییر و نظریه آشوب📜پاورپوینت استراتژی نمایی 360 درجه، اصول پیاده سازی و ارزیابی استراتژی دکتر وفا غفاریان📜جزوه مدیریت عملیات، دکتر مهدی شیخ زاده دانشگاه شریف📜جزوه برنامه ریزی استرتژیک، دکتر لشکر بلوکی دانشگاه شریف📜خلاصه کتاب های جاری سازی استراتژی و کتاب رقص تغییر به علاوه مباحث کلاسی دکتر لشکر بلوکی📜پاورپوینت سمینار بازشناسی حالات چهره در تصاویر فشرده و رمزگذاری شده📜پاورپوینت معرفی سوله و نقشه های اجرایی📜پاورپوینت اشکالات اجرایی ساختمان های فلزی📜تحقیق خلاقیت برای کسب درآمد از اینترنت📜تحقیق فضا در معماری📜گزارش طرح هادی مجموعه روستاهای لاویج شهرستان نور به همراه 3 نقشه اتوکد از روستا و طرح📜پاورپوینت فرسایش و انواع آن📜تحقیق نقش فن آوری اطلاعات در زنجیره تأمین📜پاورپوینت نظریه سیستم اجتماعی📜پاورپوینت نظريه آشوب در مديريت (Chaos Theory)📜پاورپوینت مهندسی مجدد در سازمان📜جزوه آموزشی مفهوم، تئوری و اصول مهندسی ارزش