دانلود اقدام پژوهی روشهای علاقه مند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه و هنرستان به درس ادبیات فارسی جهت جلوگیری از افت تحصیلی در این درس

دانلود اقدام پژوهی روشهای علاقه مند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه و هنرستان به درس ادبیات فارسی جهت جلوگیری از افت تحصیلی در این درس
دانلود اقدام پژوهی روشهای علاقه مند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه و هنرستان به درس ادبیات فارسی جهت جلوگیری از افت تحصیلی در این درس|40063710|zt

فهرست مطالب

چکیده. 5

مقدمه :. 6

اهداف کتب رشته ی زبان و ادبیات فارسی متوسطه. 8

بیان مسئله. 12

توصیف وضعیت موجود. 12

افت تحصیلی و راهکارهای مقابله با آن. 13

منظور از افت تحصیلی چیست؟. 13

خسارت‌های ناشی از افت‌ تحصیلی:. 15

عوامل موثر بر افت تحصیلی:. 16

توصیف وضع موجود ( شواهد 1 ). 19

الف- شاخص های کیفی وضع موجود :. 19

با بررسی نتایج حاصل از آزمون ادبیّات فارسی دی ماه دریافتم : 19

ب - شاخص های کمی وضع موجود :. 20

جدول شماره 1: جدول درصد فراوانی نتایج آزمون ادبیّات فارسی آذر ماه در سال تحصیلی 92-91. 20

تجزیه و تحلیل اطّلاعات. 21

انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آن ها. 21

1- پرسش و پاسخ گروهی. 21

2- استفاده از رایانه. 22

3- استفاده از تصاویر. 22

4- خواندن مطالبی جذاب برای افزایش آگاهی. 22

5- روش نمایشی. 23

6- دست سازه های دانش آموزان. 23

توصیف وضع مطلوب (شواهد 2 ). 24

الف – شاخص های کیفی وضع مطلوب. 24

ب- شاخص های کمی وضع مطلوب. 24

گزارش نهایی و نتیجه گیری. 26

پیشنهادات. 26

منابع و مآخذ. 28

چکیده

اینجانب …….. با میزان تحصیلات ……. در رشته ی …….. و ……… سابقه ی خدمت، در سال تحصیلی ……… با سمت دبیر ادبیّات فارسی در هنرستان حاج قاسم عاشوری واقع در شهرستان علی آبادکتول مشغول به خدمت بودم.

من در این تحقیق روش هایی را برای علاقه مند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه و هنرستان به این درس شیرین و پر محتوا را جهت جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان بررسی می کنم و راهبرد آن ها را مورد بحث قرار می دهم.

از آنجایی که می دانید در رویکردهای جدید تعلیم و تربیت عرضه ی اطّلاعات کافی نیست. بلکه روش تدریس دوسویه از اهمّیّت ویژه برخوردار است. نقش اصلی بر عهده ی دانش آموزان گذاشته می­شود که با مشارکت مستقیم خود به فرآیند یادگیری شکل می­دهند و شیوه های تفکّر کردن را تمرین می­کنند. که این عمل به صورت های مختلفی که در این پژوهش شرح داده شده است میسر می گردد.


مطالب دیگر:
🔍تحقیق درباره ستارگان🔍تحقیق درباره سخن امام در بيان بسيج🔍تحقیق درباره سخنان دانشمندان🔍تحقیق درباره سرسيلندر🔍تحقیق درباره سرطان پستان🔍تحقیق درباره سرطان خون (لوسمی) 🔍تحقیق درباره سرما خوردگی🔍تحقیق درباره سرگذشت و احوال مولوي🔍تحقیق درباره سفارشات امام رضا🔍تحقیق درباره سقف های کمپوزیت 🔍تحقیق درباره سقف تیرچه بلوک🔍دانلود تحقیق درباره هیدرولیک 🔍تحقیق درباره هیدورلیز فیمانده تکمه سیب زمینی در تولید بیواتانول 🔍تحقیق درباره وجود خدا🔍دانلود تحقیق درباره وحدت🔍تحقیق درباره وحدت اسلامی🔍تحقیق درباره وراثت از ديدگاه قرآن🔍تحقیق درباره ورزش چیست🔍تحقیق درباره ورزش و سلامت جسم🔍تحقیق درباره ورزش و فواید آن🔍تحقیق درباره ورزش و فرهنگ🔍تحقیق درباره وصایای « علامه حلی به فرزندش فخرالمحققیق »🔍تحقیق درباره وصيت نامه هاي اميرالمومنين علي عليه السلام 🔍تحقیق درباره وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه🔍تحقیق درباره وظایف دولت برای اتحاد ملی