طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن (بلوکهاي سقفي و پانل دیواری)

طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن (بلوکهاي سقفي و پانل دیواری)
طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن (بلوکهاي سقفي و پانل دیواری)|39013153|zt

بخشی از متن:
فوم پلي استايرن بدليل قيمت پايين، سهولت دسترسي،
ساخت آسان، استحکام و مقاومت در برابر تخريب به طور وسيعي در عايق حرارتي
به کار مي رود.
فوم پلي استايرن را با دانسيته هاي بسيار پايين نيز مي
توان توليد کرد ، ولي کاهش جرم ويژه به افزايش ضريب هدايت حرارتي با کاهش
عايق حرارتي و افزايش انتقال بخار آب مي انجامد. از اين رو از اين نوع فوم
هاي بسيار سبک در کاربردهاي بسيار حساس نمي توان استفاده کرد.

فهرست مطالب:
چکيده طرح
فصل اول: مشخصات عمومي
1-1- معرفي محصول و مشخصات آن
1-1-1- ويژگيهاي فوم پلي استايرن
1-1-2- ضوابط فني براي استفاده از بلوک هاي سقفي پلي استايرن انبساطي در سيستم سقف تيرچه- بلوک
1-1-2-1- الزامات ايمني در برابر آتش
1-1-2-2- الزامات مکانيکي
1-1-2-3- الزامات ابعادي
1-1-2-4- مشخصات ظاهري
1-2- کاربرد محصول (کاربرد فعلي و بالقوه)
1-2-1 مزاياي کاربرد
1-3- کالا يا کالاهاي جايگزين محصولات
1-4- معرفي مواد اوليه اصلي و مشخصات آنها
1-4-1- پلي استايرن انبساطي (گريد مخصوص دير سوز)
الف- خواص مکانيکي
ب- دانسيته
پ- پايداري ابعادي
ج- مقاومت حرارتي
ه - مقاومت شيميايي
1-5- قيمت محصول و مواد اوليه
1-5-1- قيمت داخلي بلوک سقفي
1-6- بررسي مسائل زيست محيطي و ايمني محصول و مواد اوليه
فصل دوم: بررسي بازار
2-1- بازار بلوک سقفي پلي استايرن انبساطي در جهان
2-2- بازار داخلي بلوک سقفي پلي استايرن انبساطي
2-2-1- وضعيت توليد داخلي
2-2-2- تعيين مصرف داخلي
2-2-3- تامين مواد اوليه
2-2-4- ميزان واردات ايران
2-3- جمع بندي بازار
فصل سوم: بررسي فني
3-1 مقدمه
3-2- روشهاي توليد فوم پلي استايرن
3-2-1 شرح فرايند توليد
الف- پيش انبساط
ب- پايدار سازي پف شده اوليه
ج- قالبگيري بلوکي
الف- قالبگيري تحت خلا (Vacuum moding)
ب- قالبگيري انتقالي (Transfer molding)
ج- قالبگيري مرکب (Complex molding)
3-6- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها
3-6-1- آب
3-6-2- الکتريسيته
3-6-3- سوخت گاز طبيعي
3-7- ارائه ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلي فرآيند
3-8- تعيين نيروي انساني مورد نياز
3-9- بررسي مسائل ايمني ، حفاظتي و زيست محيطي و دفع پساب هاي صنعتي
3-10- برآورد زير بناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي
3-11 شمای کلی از جا نمايي ماشين آلات
فصل چهارم: بررسی مالی
پرسشنامه ایجاد واحدهای صنعتی کوچک
1- محل اجرای طرح
2- مشخصا ت متقا ضی
3- نوع و میزان و قیمت فرو ش محصولات تو لیدی (فروش کل)
4- زمین
5- محوطه سازی
6- ساختمان و ابنیه صنعتی و غیر صنعتی
7 - وسایل وتجهیزات اداری وآزمایشگاهی
8 - ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
9- تاسیسات عمومی و تجهیزات
10- وسایل حمل و نقل
11- برآورد مواد اولیه مصرفی سالیا نه
12- برآورد هزینه استهلاک
13- برآورد هزینه انرژی (آب، برق و سوخت مصرفی)
14- بر آورد هزینه تعمیرات و نگهداری
15- بر آورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی
16- بر آورد سرمایه ثابت:
17- برآورد سرمایه در گردش
18- نحوه سرمایه گذاری
19- هزینه های تولید سالیانه
20- قیمت تمام شده
21-قیمت فروش
محاسبه نقطه سر به سر
پلان کلی واحد
برنامه زمان بندی اجرای پروژه


مطالب دیگر:
رشد و تکامل حرکتی و جسمانیرشد و توسعه مروری بر مراحل تکامل مفهوم توسعه اقتصادیرشد و چرخه زندگی جوجهرصد و طرح ریزی سایبریرضايت آگاهانهرعایت انصاف ، افشای اطلاعات و روندهای آینده درحسابداریرفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینیرفتار فرکانسی تقويت كننده هاي ترانزيستوريرفتار نیکورفتارشناسی اسبرفتارهای تغذیه ای نامطلوب در نوآموزانرفلكس وتري گلژيرمز نگاری و رمزگشاییرنگ آمیزی گراف هارنگ درمانیرنگ مولتی کالررنگ و لعابروابط عمومي مديران برنده و بازندهروابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایرا نروابط و معادلات بنيادي و ویژگی های مسائل تئوری ارتجاعیروان شناسی عمومیروان شناسی فیزیولوژیکیروان شناسی مدیریت 1روان شناسی مدیریتروانشناسی تربیتی