مقاله ترجمه شده یافته‌های جدید در رابطه با کنترل تولید اتوماتیک سیستم آبی حرارتی متصل شده به یکدیگر

مقاله ترجمه شده یافته‌های جدید در رابطه با کنترل تولید اتوماتیک سیستم آبی حرارتی متصل شده به یکدیگر
مقاله ترجمه شده یافته‌های جدید در رابطه با کنترل تولید اتوماتیک سیستم آبی حرارتی متصل شده به یکدیگر|39012250|zt

توضیحات:
عنوان لاتین مقاله:

Some New Findings on Automatic Generation Control of an Interconnected Hydrothermal System With Conventional ControllersAbstract
This paper deals with automatic generation control of an interconnected hydrothermal system in continuous-discrete
mode using conventional integral and proportional-integral controllers. Appropriate generation rate constraint has been considered for the thermal and hydro plants. The hydro area is considered with either mechanical or electric governor and thermal area is considered with either single or double reheat turbine. Performances of mechanical governor, electric governor, and single stage reheat turbine and two stage reheat turbine on dynamic responses have been explored. Further, selection of suitable value of speed regulation parameter R and sampling period has been investigated. System performance is examined considering 1% step load perturbation in either thermal or hydro area.


چکیده:
این مقاله به کنترل تولید اتوماتیک یک سیستم آبی حرارتی متصل شده به یکدیگر در مد پیوسته-گسسته بوسیله کنترل کننده‌های معمولی انتگرالی و انتگرالی تناسبی می‌پردازد.قید مناسب برای نرخ تولید نیروگاه آبی و حرارتی در نظر گرفته میشود.ناحیه آبی با گاورنر الکتریکی و مکانیکی در نظر گرفته میشود و ناحیه حرارتی با توربین ‌بازیافت حرارت تک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای در نظر گرفته میشود.عملکرد گاورنر مکانیکی،گاورنر الکتریکی،توربین بازیافت حرارت تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای بر روی پاسخ دینامیکی مورد بررسی قرار میگیرد.علاوه بر این،انتخاب مناسب پارامتر تنظیم سرعت R و دوره زمانی نمونه برداری بررسی میگردد.عملکرد سیستم با در نظر گرفتن تغییر پله‌ای 1 درصدی در بار ناحیه‌ای آبی و حرارتی مورد بررسی قرار میگیرد.مطالب دیگر:
📝سازه بلند📝سازه پل📝سازه های پیچ ومهره ای📝سازه های فضایی یا سازه فضا کار📝ساعت آفتابی افقی📝سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها📝سالک📝سالمنــدی📝سالمونلوز در نشخوار کنندگان و طیور📝سالمونلوز📝ساماندهي اسناد الكترونيكي از مبدا📝سامانه تولید دسته ای📝سامانه فرماندهي حادثه📝سايبرژورناليسم📝سبزي كاري📝سبک اسناد📝سبک زندگی قرآنی 2📝سبک زندگی قرآنی📝سبک های یادگیری📝سبك زندگي يا سنت معاش📝سبك گوتيك📝سد بتنی کوبیده غلطکی📝سد های زیر زمینی📝سدهاي لاستيكي📝سر فصل های آموزشی تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم