مقاله معرفي و کاربرد آناليز حرارتی در عيب يابي واگنهای مولد برق قطارهای مسافری

مقاله معرفي و کاربرد آناليز حرارتی در عيب يابي واگنهای مولد برق قطارهای مسافری
مقاله معرفي و کاربرد آناليز حرارتی در عيب يابي واگنهای مولد برق قطارهای مسافری|39007007|ztچکيده:

واگنهای مولد برق در سازمان قطارهای مسافری بواسطه توليد
انرژی الکتريکی و ارتباط نزديکی که با آسايش مسافرين دارد، از اهميت و
حساسيت بالايی برخوردار است. بکارگيری و اجرای روشهای پيش بينی خرابی و
مراقبت وضعيت، يکی از اهداف کارخانه برق واگنها و مولدهای برق جهت اين
واگنها، مي باشد. جهت آماده بکار بودن و قابليت اطمينان بالا در ماشين آلات
مکانيکی و بخصوص تجهيزات و ماشين آلات الکتريکی واگنهای مولد برق،
بکارگيری و اجرای آناليز حرارتی در دستورکار اين کارخانه قرار گرفته است.
تجزيه و تحليل و تفسير آناليز حرارتی براساس شرايط تجهيزات، استانداردها و
دمای مجاز آنها انجام می گيرد و بر اين اساس سرويس ها و تعميرات مربوطه
انجام مي شود. در اين مقاله تئوری، الويت بندي تجهيزات و زمان انجام كار،
عوامل و فاکتور مهم، روشهاي جمع آوري اطلاعات و داده ها و تجزيه و تحليل
آنها، تعيين معيارها و استانداردها، برآورد و تعيين صرفه جويي های اقتصادی و
برخی نتايج انجام آناليزحرارتي برروی واگنهای مولد برق ارائه ميشود.


مطالب دیگر:
دانلود کتاب C++ The Complete Referenceدانلود کتاب مرجع C: The Complete Referenceدانلود مرجع Linux The Complete Reference.6th.Editionدانلود کتاب فوق العاده Networking All-in-One For Dummiesحسابداری مالی و استانداردهای حسابداریحسابداری مدیریت دیروز، امروز، فرداحسابداری مسئولیت های اجتماعیدانلود کتاب مرجع اموزش MCSA 70-411دانلود کتاب مرجع امتحان MCSA 70-410حسابداري وجوه نقد و بانکدانلود کتاب مرجع امتحان 412-70 MCSAدانلود کتاب مرجع امتحان 413-70 MCSEكنترل آتش FIREBENDINGپژوهش خودتنظیمیپژوهش داده کاوی، مفاهیم و کاربرددستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه دوره کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصیدرک مقاومت سرمایی گیاهدیسک های سخت (هارد دیسک)مقاله روترروش جبهه کار طولانی در مهندسی معدنروش های آموزش زبان دومپژوهش زبان های برنامه نویسیزغال سنگ و کارخانه زغالشوییژیمناستیک ریتمیکتوسعه‌ بتن ژئوپلیمر بر پایه‌ خاکستر بادی