سقف بتني مجوف و بلوك سقفي

سقف بتني مجوف و بلوك سقفي
سقف بتني مجوف و بلوك سقفي|34011582|zt

سقف بتني مجوف و بلوك سقفي، حاصل از عناصري است كه وزن هر متر مربع آن در مقايسه با سقف هاي توپر متداول نظير تير آهن ضربي كمتر است. عناصر متشكله آن عبارت اند از:

الف: تيرچه‌هاي پيش‌ساخته (فلزي يا بتني) به عنوان عنصر كششي و باربر

ب: قطعات پركننده توخالي (مجوف) به عنوان قالب

ج: بتن به عنوان عنصر تركيبي، پوششي و فشاري

د: ميلگردهاي حرارتي و توزيع بار

عناصر فوق‌ا لذكر با مشخصات مشروحه زير تهيه مي‌گردند.


مطالب دیگر:
پاورپوينت مدیریت پورتفولیوی پروژهپاورپوينت آموزه های الهی درس هشتم سفرپاورپوينت مدیریت کیفیت فراگیرپاورپوينت روانشناسی مدیریت استراتژیکپاورپوینت تعاریف کیفیتپاورپوينت انگیزش در مدیریتپاورپوينت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت 2پاورپوينت تحقیقات بازاریابیپاورپوینت نشانه های اختلالات اضطرابیپاورپوینت ابزارها و شیوه های نفوذ سیاسیپاورپوینت مدیریت استرس در محیط کارپاورپوینت تیره آفتاب گردان 11 اسلایدپاورپوینت مدیریت خلاق و ویژگی های افراد خلاقپاورپوینت تصاویر تهرانپاورپوینت ترجمه استراتژی به اصطلاحات عملياتیپاورپوینت بروسلوزیس از خانواده بروسلاپاورپوینت تناسبات بصری و مراحل طراحی برای رسیدن به کیفیت مناسب بصریپاورپوینت میکروبیولوژی شیرهای پاستوریزهپاورپوینت ارزیابی موجودی هاپاورپوینت تفکر شهودی 47 اسلایدپاورپوینت هورمونهای استروییدی و غدد درون ریزپاورپوینت ارائه هدایت از طریق انگیزشپاورپوینت مواد مغذی و احتیاجات روزانه انسانپاورپوینت نقش سبک های مدیریتیدانلود پاورپوینت شرطی سازی ساده ترین و اساسی ترین نوع یادگیری