نحوه آزمايش جرثقيلهاي سقفي در كارخانه

نحوه آزمايش جرثقيلهاي سقفي در كارخانه
نحوه آزمايش جرثقيلهاي سقفي در كارخانه|34011437|zt

مقدمه:
دستورالعمل حاضر بيان كننده مي باشد.جهت انجام آزمايش در كارخانه لازمست مدارك كنترل كيفي دال بر آمادگي جرثقيل به دستگاه آزمايش كننده ارائه گردد كه شرح كلي اين مدارك در فصول يك تا چهار اين دستورالعمل بيان خواهد گرديد.در فصل پنجم روش مونتاژ آزمايشي و چگونگي عمكلرد مكانيزمها و در فصل ششم روشهاي آزمايش مكانيزم بالابري بيان خواهد گرديد.در فصل آخر كليات نحوه بسته بندي تشريح خواهد گرديد.


مطالب دیگر:
🔑بررسی توان الکتریکی سه فاز و بررسی موتورهاي سه فاز🔑بررسی استفاده سلولهاي بنيادي در درمان بيماريهای مختلف🔑بررسی علم ژنتیک و تقسیم بندی آنها و موضوعات مورد بحث هریک🔑بررسی حافظه و مراحل و تقویت آن🔑بررسی اختلالات روحی بالغین و روانشناسی تحلیلی و روانشناسی رنگها🔑بررسی سیمرغ و داستان مرغان در منطق الطير🔑بررسی قالي بافي در ایران و پیشینه آن از دوره ساسانیان تا به امروز🔑بررسی نقش اسب و پرنده و گل در ادبیات🔑بررسی برخی حیوانات و افسانه و سمبلهای آنها و مروری بر یونس پیامبر🔑بررسی مفاهیم و و نظریه ها و جایگاه امنیت در جامعه و بررسی عوامل و نهادهای تامین کننده امنیت🔑بررسی پیشینه سلجوقیان و پادشاهان و اقدامات آنها🔑بررسی خلفاى فاطمى و اقدامات آنها🔑بررسی گاه شماری یهود🔑مطالعه شاخصهای TQM و بررسی کاربرد TQM و تأثیرات آن در کشورهای مختلف🔑بررسی فرار از خانه و دختران فراری و علل آن🔑بررسی MRP و مکانیسم و تکنیکهای آن🔑بررسی عقل و مراتب آن از دیدگاه فارابی🔑بررسی عقل و وجود از دیدگاه فارابی🔑بررسی سیستم ERP و کارکرد و فواید و علل استفاده از آن🔑بررسی خودشناسی و خداشناسی و دشمن شناسی و راههای مقابله با دشمن🔑بررسی معماری بیونتیک و اندیشه های گِرگ لین🔑بررسی كيفر انواع گناهان جنسی در اسلام و مروری بر مفاسد شراب خواری🔑بررسی معماری و مفعوم فضا و مروری بر درک فضا زمان🔑بررسی ریاضیات و مفاهیم و شاخه های آن و مروری بر کاربرد ریاضیات در اقتصاد صنعتی🔑بررسی خازن و انواع و ساختمان آن و بررسی کاربرد و معایب و مزایای هر نوع خازن